Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị quyết phân loại đô thị

Khám phá
Rate this post

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết phân loại đô thị, phân loại đơn vị hành chính cần dựa trên thực tiễn, lý luận, cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế.Xác định nội dung của thiết kế và chỉ định loại do thiết kế
Cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kiên / TTXVN)

Sáng 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Pháp luật, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng về việc và giải quyết các vấn đề. trình và kiến ​​nghị, đề xuất các nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1210/2016 / NQ-UBTQH13 ngày 25/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị (Nghị quyết số 1210) và Nghị quyết số 1211/2016 / UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính (Nghị quyết 1211)

Theo tờ trình, Chính phủ đề xuất sửa đổi 4/15 điều, bổ sung một điều mới và bỏ một điều vào Nghị quyết 1210, trong đó tập trung bổ sung quy định về phân loại đô thị theo yếu tố vùng. sửa đổi quy chế phân loại đô thị áp dụng đối với một số đô thị có yếu tố đặc thù.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung 10/32 điều, bổ sung 4 điều mới và bãi bỏ một điều của Nghị quyết 1211, tập trung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính trong trường hợp: đặc thù.

Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn của các đơn vị hành chính, nhất là các đơn vị hành chính có đặc thù miền núi, vùng cao, biên giới, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng ven biển, bãi bồi, có giá trị đặc biệt về văn hóa. di sản và du lịch … nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

Việc phân loại đô thị nhằm xác lập cơ sở cho việc đánh giá chất lượng đô thị; sắp xếp và phát triển hệ thống đô thị quốc gia; phản ánh đúng trình độ phát triển đô thị và đô thị hóa, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, quản lý và hoạch định chính sách phát triển đô thị; thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng và điều kiện sống của các đô thị…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và đầy đủ cho các dự thảo nghị quyết nêu trên. Hai dự thảo Nghị quyết này đều tập trung vào phân loại đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Lưu ý việc sửa đổi, bổ sung cần dựa trên thực tiễn, lý luận, cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết cần có sự thống nhất của quốc gia. và tính đến các yếu tố cụ thể.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa các quy định của pháp luật về tổ chức đơn vị hành chính và phát triển. phát triển đô thị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết, văn bản liên quan. Đây cũng là công việc kế thừa các quy định của Nghị quyết 1211, Nghị quyết 1210 đã được thực tiễn kiểm nghiệm là hợp tình, hợp lý; chỉ sửa đổi những quy định không còn phù hợp, có vấn đề, bất cập; đồng thời bổ sung những vấn đề mới đã rõ qua quá trình tổng kết thực tiễn.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung trong hai nghị quyết cần được giải trình theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội là phải trên cơ sở lý luận và thực tiễn khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, nhất là về tiêu chuẩn. tiêu chuẩn và tiêu chí.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đa số ý kiến ​​tán thành sự cần thiết phải sửa đổi hai nghị quyết, thống nhất quan điểm sửa đổi đối với những nội dung, vấn đề đã trưởng thành. xa lạ.

Lưu ý cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến, nghiên cứu thêm kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết mới, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm chỉ sửa một bước, không sửa toàn diện. đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa hai nghị quyết này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung nhằm thể chế hóa một bước chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tổng kết hoạt động giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ tiếp thu các ý kiến ​​tại hội nghị, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ báo cáo, để tháng 8/2022 trình Ủy ban riêng 2 dự thảo Nghị quyết. Pháp chế Quốc hội thẩm tra, tháng 9/2022 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong hồ sơ, Ủy ban Pháp luật phải làm rõ sự cần thiết phải sửa đổi; cần dựa trên cơ sở khoa học, cơ sở chính trị, pháp lý và yếu tố lịch sử, viện dẫn Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương là nguyên tắc đơn vị hành chính được tổ chức ổn định. được xác định trên cơ sở các đơn vị hành chính hiện có.Xác định nội dung của thiết kế và chỉ định loại do thiết kế
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Phạm Kiên / TTXVN)

Trên tinh thần đó, việc sửa đổi cần tập trung làm rõ những quy định chung và cụ thể. Quy định chung về cơ bản không thay đổi, nhưng về đặc điểm thì có các tiêu chí khác nhau (vùng, miền …), cụ thể hóa thêm 5 nhóm tiêu chí, chủ yếu là quy mô dân số, tỷ lệ dân số và diện tích tự nhiên. để đáp ứng yêu cầu thực tế. Chất lượng đô thị về cơ bản ngày càng nâng cao, có một số khu đô thị đặc thù nhưng về cơ bản đây là những khái niệm về loại hình đô thị mới (đô thị du lịch, đô thị sinh thái, rừng núi…) phù hợp…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị, việc sửa đổi cần đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa hai nghị quyết.

Leave a Reply

Your email address will not be published.