Không ngừng đổi mới nội dung và hình thức huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Khám phá
Rate this post

– Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 765 như thế nào, thưa đồng chí?

– Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức quán triệt, học tập đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời quán triệt nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, mệnh lệnh hàng năm của cấp ủy, chỉ huy các cấp liên quan đến tác chiến đến các cấp ủy, đảng bộ. các thành viên, cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đại tá Đinh Đức Hùng. Ảnh: Văn Tuấn

Đồng thời, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cụ thể hóa các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác HL.

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 137-NQ / ĐUBP ngày 09/6/2011 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng về nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục. giáo dục pháp luật; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 1481 / KH-BCH ngày 06/10/2014 về việc thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”.

Đồng thời, chọn 3 đơn vị là Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tiểu đoàn HL-Cơ động làm điểm chỉ đạo đánh giá rút kinh nghiệm chỉ đạo cơ quan. Các đơn vị còn lại thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nội dung, yêu cầu của Đề án đã đề ra.

Cấp ủy, chi bộ cơ sở đã cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo của cấp mình, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ở cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện. thực hiện công tác HL đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hàng năm, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch HL thông qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Quá trình tổ chức, triển khai, các đơn vị cơ bản nắm vững yêu cầu nhiệm vụ và công tác huấn luyện, kịp thời kiểm tra, rút ​​kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch, phương pháp huấn luyện phù hợp với yêu cầu. nhu cầu thực hành công việc.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ trực thuộc. Mỗi cá nhân là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra HL, hội thao, hội thi để đánh giá chính xác chất lượng, làm cơ sở báo cáo, đề xuất đổi mới công tác HL. Qua kiểm tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai công tác đào tạo tại cơ sở.

– Xin đồng chí cho biết, việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

– Xác định đây là một trong những nội dung quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện. trong các đơn vị; chú trọng đổi mới từ khâu chuẩn bị, thông qua hội giảng đến tổ chức học tập, kiểm tra đánh giá kết quả.

Với phương châm một bài giảng phải kết hợp nhiều phương thức truyền đạt, nhiều năm qua, các đơn vị đã bám sát từng nội dung, từng đối tượng để lựa chọn phương thức truyền đạt phù hợp. Hằng năm, căn cứ sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và tình hình thực tế, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh xác định chủ đề tác chiến cho từng thời điểm để tập trung chỉ đạo như: “4 xây, 4 chống” trong HL hàng năm. . 2013; “Ngày đặt hàng” năm 2015; Năm “HL, điều lệnh, kỷ luật” 2016, 2017.

Thường xuyên cập nhật nội dung mới về các vấn đề biên giới, đối ngoại, các tình huống đột xuất …. Kịp thời bổ sung HL chỉ đạo hoạt động của đơn vị, bảo đảm chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu chính trị, chuyên môn, quân sự, pháp luật và đối ngoại, góp phần nâng cao năng lực, hạn chế những sơ hở, thiếu sót đối với cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lĩnh, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng tham gia huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật sử dụng súng máy K53. Ảnh: Dương Giang

Cùng với đó, tổ chức HL tập trung cho toàn đơn vị (vào các ngày giao ban, chào cờ, tập trung …) về nội dung quân sự, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật chuyên ngành, ưu tiên. Ưu tiên thời gian cho nội dung HL tập trung. Trong đó tổ chức HL luân phiên với các nội dung bồi dưỡng trong từng vấn đề HL của chức danh HL; tăng thời lượng tổ chức các hoạt động ngoại khóa võ thuật, thể lực và điều lệnh; kết hợp giữa huấn luyện võ thuật, thể lực trong hội thao quân sự và huấn luyện điều lệnh trong thực hiện các chế độ, nền nếp của đơn vị.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo điều chỉnh tổ chức, phương pháp huấn luyện nhằm thích ứng với tình hình của dịch Covid-19 ở các địa phương. đơn vị theo đúng hướng. hướng dẫn của trên, đảm bảo nội dung, thời gian, chất lượng HL.

– Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 765, Đảng bộ BĐBP Cao Bằng đã rút ra những bài học kinh nghiệm gì để lãnh đạo, chỉ đạo công tác HL thời gian tới đạt kết quả tốt hơn?

– Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và chúng tôi xác định rút ra những bài học kinh nghiệm chính như sau:

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy, chỉ huy các cấp về nhiệm vụ HL.

Thứ hai, phát huy vai trò của tổ chức đảng và hệ thống chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ HL. Gắn xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “gương mẫu, tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, thường xuyên bám sát thực tiễn, tích cực đổi mới về nội dung, tổ chức, phương pháp dạy học và công tác bảo đảm cho phù hợp. Chú trọng huấn luyện, hội thi, hội thao, tham quan, học tập và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá kết quả HL thực chất, chống biểu hiện chạy theo thành tích.

Bốn là, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hành huấn luyện cho cán bộ, chỉ huy đơn vị cơ sở. Tranh thủ sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự, đơn vị bạn để huấn luyện, bồi dưỡng, khai thác, sử dụng cùng trường bắn, thao trường HL.

Thứ năm, làm tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi, tăng cường tổ chức các hội thi, hội thao, kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả kỳ thi. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, gắn kết quả rèn luyện với đánh giá, bình xét thi đua, nhận xét cán bộ, phân loại chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng.

– Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đức (trình diễn)

Leave a Reply

Your email address will not be published.