Khai thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn

Khám phá
Rate this post

Thủ tướng: Khai thác, tối đa tài nguyên thiên nhiên để phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn

Ngày 5/8, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (5/8/2002 – 5/8/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài nguyên và Môi trường trong những năm qua, chúc mừng thành tích của ngành. trong những năm qua, góp phần vào thành tích chung của đất nước.

Thủ tướng đề nghị thời gian tới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường phải tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên …

Thủ tướng yêu cầu ngành tài nguyên và môi trường Cần rà soát, hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hiệp định, thỏa thuận quốc tế có liên quan về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. bảo đảm đồng bộ, minh bạch phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông và phát huy tối đa các nguồn lực để phát triển, bảo vệ môi trường sống an toàn cho nhân dân. .

Đồng thời, xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi đô thị, khu dân cư; cải thiện rõ rệt tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, các lưu vực sông …; phát triển các ngành công nghiệp môi trường, tái chế, tái sử dụng và biến chất thải thành tài nguyên; cải tạo, phục hồi chất lượng nguồn nước sông hồ bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị, khu dân cư …Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (Ảnh: Khương Trung).

Thủ tướng tin tưởng, trong giai đoạn tới, ngành TN&MT sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, ngày càng cống hiến nhiều hơn nữa. xa hơn nữa là vì sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ; chấp hành và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Nắm vững, rà soát, hoàn thiện hệ thống chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các hiệp định, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. , bảo đảm đồng bộ, minh bạch phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khơi thông và giải phóng tối đa các nguồn lực cho phát triển và bảo vệ môi trường sống an toàn cho nhân dân.

Trong đó, trọng tâm là sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Những bất cập, vướng mắc trong quản lý sử dụng đất, giải phóng và phát huy nguồn lực quan trọng này để phát triển và bảo vệ đất nước …

Tập trung hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch, chiến lược bảo đảm tính khả thi, định hình không gian phát triển đất nước với tầm nhìn dài hạn nhằm phân bổ, khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. nguồn lực đáp ứng yêu cầu thực tiễn của chiến lược phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, đưa các yêu cầu về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, ứng phó với biến đổi khí hậu thành một nội dung, nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia trong thời kỳ mới.

Tăng cường chuyển đổi số, xây dựng tài nguyên số trên nền tảng dữ liệu lớn. Chậm nhất đến năm 2025, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia tập trung, thống nhất, đa mục tiêu, tích hợp và liên thông.

Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận quản lý theo mục tiêu, đánh giá dựa trên kết quả, cải cách triệt để, rút ​​gọn, tích hợp, đồng thời thực hiện các thủ tục hành chính, khuyến khích đổi mới. trong ngành công nghiệp.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản.

Có giải pháp ứng phó hiệu quả với nguy cơ cạn kiệt, suy thoái nguồn nước, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia.

Nghiên cứu cơ chế chia sẻ và giải quyết các tranh chấp, xung đột trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới, đặc biệt là sông Cửu Long và sông Hồng.

Khai thác tiềm năng, lợi thế của biển và vùng ven biển, thiết lập hệ thống quản trị biển và đại dương, quản lý vùng ven biển theo tiêu chuẩn quốc tế …

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường vào cuộc sống. Xử lý ô nhiễm môi trường, di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm ra khỏi đô thị, khu dân cư; cải thiện đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề, các lưu vực sông …

Phát triển các ngành công nghiệp môi trường, tái chế và tái sử dụng biến chất thải thành tài nguyên. Cải tạo, phục hồi chất lượng nguồn nước sông, hồ bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị, khu dân cư …

Tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hiện đại hóa hệ thống mạng lưới khí tượng thủy văn.

Ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong dự báo, cảnh báo thiên tai, thời tiết và giám sát biến đổi khí hậu. Thể chế hóa, lồng ghép các yêu cầu giảm phát thải vào các quy hoạch, chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển để đạt mục tiêu “không” phát thải vào năm 2050.

Đầu tư nguồn lực ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu bằng các giải pháp công trình và phi công trình; chuẩn bị nội lực để từng bước chủ động thực hiện các cam kết quốc tế cũng như các hành động cấp bách “không tiếc tay” trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở nước ta.

Đẩy mạnh hợp tác, hội nhập, phân tích, dự báo, phân tích xu thế, trào lưu của thời đại để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đi đầu, đón đầu xu thế. hướng tới định hướng phát triển chung của thế giới, nắm bắt và tận dụng thời cơ, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả truyền thông, nhất là đổi mới nội dung, phương pháp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen của người dân cũng như tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp theo tinh thần “Dân biết – Dân hiểu – Dân tin – Dân làm – Dân làm” .Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Thủ tướng nêu rõ, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.