Hướng dẫn thực hiện giảm nghèo về thông tin

Khám phá
Rate this post

BPO – Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 06/2022 / TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Đề án giảm nghèo về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2020. Năm 2025, có hiệu lực từ ngày 14/8/2022.

Thông tư nêu rõ, một trong những nội dung quan trọng để thực hiện Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin là trang bị hệ thống thông tin cho các đồn biên phòng để phục vụ công tác thông tin, đối ngoại trên địa bàn xã. biên giới và hải đảo.

Hệ thống thiết bị thông tin bao gồm thiết bị nghe nhìn và các thiết bị khác bảo đảm cho hoạt động thông tin, liên lạc trong điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp ở khu vực biên giới, hải đảo.

Thông tư cũng nêu rõ, một nhiệm vụ quan trọng khác của Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin là thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng để thông tin, liên lạc đối ngoại tại các cửa khẩu và cung cấp nội dung thông tin. thông tin tuyên truyền tại các xã biên giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.