HoREA đề xuất quy định nhà đầu tư tự giải phóng mặt bằng dự án

Khám phá
Rate this post

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) kiến ​​nghị bỏ quy định về “trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” để sửa đổi, bổ sung quy định về việc UBND tỉnh giám sát. những ngôi nhà. Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng đất.

Thêm 2 trường hợp đấu thầu dự án

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có ý kiến ​​về một số quy định của Dự thảo Luật Đất đai lần thứ 3 (sửa đổi). Theo HoREA, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều quy định mới, tích cực, nhưng cũng có một số quy định chưa thực sự thống nhất, đồng bộ và liên thông. Với các luật liên quan, Dự thảo chưa sát thực tế như một số quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án. sự phán xét…

Về Điều 64 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất, việc thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm hai mục đích chính: Lựa chọn dự án tốt nhất, chất lượng nhất, hiệu quả nhất về kinh tế – xã hội; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nhất để đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đúng tiến độ đã cam kết.

Khi Luật Đất đai (2003) cho phép đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất thì năm 2007, TP.HCM đã thực hiện đấu thầu các dự án sử dụng đất ngay khu tam giác vàng Trần. Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học (Q.1).

Khu đất này có diện tích khoảng 12.500 m2, trong đó khoảng 60% đất công cộng là trường THPT Ernst Thalmann và khoảng 40% đất hộ gia đình, cá nhân có thể quy hoạch sử dụng đa mục đích, mật độ xây dựng. . tối đa 50%, cao 224 m (60-65 tầng), quy mô dân số 3.610 người. Hai doanh nghiệp đề nghị đóng góp vào ngân sách nhà nước số tiền lần lượt là 1.600 tỷ đồng và 600 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, từ thực tế những năm qua, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho rằng, việc đấu thầu dự án có sử dụng đất quy định tại Điều 64 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn một số tồn tại. ).

Thứ nhất, quy định đấu thầu đối với trường hợp chưa thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong Dự thảo chỉ áp dụng đối với một trường hợp: Đất chưa thu hồi, được bồi thường, hỗ trợ. , tái định cư.

HoREA cho rằng quy định này đúng nhưng chưa đủ, cần bổ sung quy chế đấu thầu đối với hai trường hợp: Đất công ích xen kẽ với đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ngoài công lập; và đất giải phóng mặt bằng do Nhà nước quản lý (đất công ích 100%).

Trường hợp khu đất có diện tích đất công cộng nằm xen kẽ trong khu đất có nhiều thửa đất của hộ gia đình, cá nhân như trường hợp khu tam giác vàng Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão – Nguyễn Thái Học (Q.1) nêu trên.

Trường hợp khu đất 100% là đất công ích như 4 thửa đất 3,5; 3,6; 3,9; 3.12 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm có diện tích 10.000 m2 / lô đã có quy hoạch 1/500 cũng được thực hiện đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng đất như trước đây.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi HoREA khuyến nghị nhà đầu tư tự thu dọn mặt bằng dự án
HoREA khuyến nghị không phân biệt quy mô diện tích đất đấu thầu dự án sử dụng đất giữa đô thị và nông thôn. (Hình minh họa)

Theo đó, HoREA kiến ​​nghị hoàn thiện điểm d khoản 1 Điều 64 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) như sau: “Đất chưa thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc đất có diện tích do Nhà nước ở xen kẽ trong khu đất, hoặc phần đất đã giải phóng mặt bằng do Nhà nước quản lý ”.

Thứ hai, HoREA kiến ​​nghị bỏ quy định về tiêu chí đấu thầu dự án có diện tích từ 20 ha trở lên đối với khu đô thị và 50 ha trở lên đối với các khu còn lại mà nên giao cho các bộ, ngành. , Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đấu thầu dự án có sử dụng đất không phân biệt quy mô khu đất phù hợp với thực tế.

Bởi theo HoREA, không có cơ sở khoa học và thực tiễn để quy định chỉ đấu thầu dự án có diện tích từ 20 ha trở lên như trong Dự thảo.

Ngoài ra, HoREA cho rằng không cần phân biệt quy mô khu đất đấu thầu dự án có sử dụng đất giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn như quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 64 của Dự án. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Bỏ quy định biến cơ quan nhà nước thành “người làm công”, chủ đầu tư tự giải phóng mặt bằng

Cũng tại ý kiến ​​này, HoREA đề nghị bỏ quy định về “trách nhiệm của UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 64 của Dự thảo Luật. Đất đai (sửa đổi).

Theo HoREA, nghiên cứu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 69/2019 / NĐ-CP cũng như quy định tại điểm c khoản 3 Điều 64 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về “trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ”để giao đất sạch cho nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nảy sinh một số bất cập.

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi HoREA khuyến nghị nhà đầu tư tự thu dọn mặt bằng dự án
HoREA kiến ​​nghị bỏ quy định về “trách nhiệm của UBND tỉnh tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). (Hình minh họa)

Cụ thể, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khó nhất, phức tạp nhất, dễ va chạm, dễ mất lòng dân thì được Nhà nước giao khu đất sạch này cho nhà đầu tư. đã thắng thầu. Do đó, quy định “trách nhiệm của UBND tỉnh tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư” tại điểm c, khoản 1, Điều 64 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo HoREA, điểm c khoản 3 Điều 64 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có thể gây “rủi ro” cho ngân sách nhà nước trong trường hợp phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vì vậy, nếu giữ nguyên nội dung điểm c khoản 3 Điều 64 của Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là không có lợi cho Nhà nước.

Nên quy định trách nhiệm của UBND tỉnh giám sát việc chủ đầu tư thực hiện thành công trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư trên cơ sở thỏa thuận với người sử dụng đất.

Trường hợp nhà đầu tư đã thỏa thuận bồi thường, giải phóng mặt bằng từ 90% diện tích đất trúng đấu giá mà không thỏa thuận được với người sử dụng đất phần đất còn lại thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thu hồi đất. đất đối với diện tích đất này và chủ đầu tư có trách nhiệm bồi thường cho người sử dụng đất này với mức bồi thường không thấp hơn mức bồi thường cao nhất đã thực hiện trên diện tích đất trúng đấu giá.

“Nếu người sử dụng đất này không đồng ý thì một trong hai bên có quyền khởi kiện ra Tòa án và các bên phải thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”. HoREA khuyến nghị.

đèn đỏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.