Học viện Kỹ thuật Quân sự sẵn sàng đào tạo sĩ quan giai đoạn 1

Khám phá
Rate this post

Thời gian qua, Học viện Kỹ thuật Quân sự (KTQS) đã có sự chuẩn bị chu đáo, bài bản để sẵn sàng triển khai đào tạo kỹ sư quân sự đợt 1, khai giảng từ năm học 2022-2023 cho học viên khóa 58. Báo Nhân dân. Báo Điện tử Quân đội đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Lê Minh Thái, Phó Giám đốc Học viện Kinh tế và Quản lý về vấn đề này.

PV: Xin đồng chí cho biết những thuận lợi, khó khăn trong quá trình chuẩn bị nhận nhiệm vụ đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học đợt 1?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Trước hết, phải khẳng định việc chuyển giao nhiệm vụ đào tạo đợt 1 cho các học viện, nhà trường là chủ trương đúng đắn của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Ngay sau khi nhận được Công văn số 1452 / NT-QLĐT ngày 25/8/2021 của Cục Nhà trường về việc thực hiện ý kiến ​​kết luận của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với nội dung được giao để các học viện tự đào tạo giai đoạn 1 từ năm học 2022-2023, Học viện Kế toán và Quản lý đã quyết định thành lập ban chỉ đạo và các tổ công tác để chuẩn bị triển khai đào tạo kỹ sư giai đoạn 1. quân sự, trong đó xác định rõ nhiệm vụ của Ban chỉ đạo và các tổ công tác chuẩn bị triển khai đợt 1 đào tạo công binh.

Khi thực hiện nhiệm vụ mới này, Học viện Kế toán – Kiểm toán sẽ chủ động hơn trong việc xây dựng nội dung, chương trình đào tạo của toàn khóa học; sắp xếp trình tự hợp lý các môn học, phù hợp với yêu cầu đào tạo của từng chuyên ngành, thuận lợi cho việc triển khai Đề án đổi mới quy trình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp trong toàn quân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. trong tình hình mới; Việc nắm bắt tư tưởng, quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên được thực hiện ngay từ đầu, không bị gián đoạn trong quá trình đào tạo.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên Học viện Kinh tế và Quản lý tổ chức đào tạo học viên kỹ sư quân sự đợt 1 nên đã đặt ra một số yêu cầu cần giải quyết như: Kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung đội ngũ giảng viên. , các nhà quản lý giáo dục; tăng cường công tác quản lý, điều hành và tổ chức dạy học; bổ sung vũ khí, trang bị, học liệu, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác huấn luyện cơ bản; Đồng thời, cần phối hợp, hiệp đồng với một số đơn vị trên địa bàn Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để đề nghị hỗ trợ bãi tập, bãi tập phục vụ huấn luyện giai đoạn 1.

PV: Đến nay, công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ đào tạo sĩ quan phân đội trình độ đại học đợt 1 tại Học viện Kế toán và Quản lý như thế nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Sau khi thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công tác chuẩn bị triển khai đào tạo giai đoạn 1, Học viện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai đào tạo giai đoạn 1, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể. đối với cơ quan, đơn vị phụ trách.

Về công tác chuẩn bị cán bộ, giảng viên, các cơ quan đã tham mưu cho Học viện đề xuất với Bộ Quốc phòng về việc thành lập Tiểu đoàn quản lý học viên, đề xuất nhân sự, biên chế khung, bổ sung giảng viên; tham mưu, đề xuất quỹ đất để xây dựng thao trường giai đoạn 1 tại Vĩnh Phúc, Hòa Bình lâu dài, sử dụng địa điểm tại Trung tâm Huấn luyện 125 Vĩnh Phúc và liên hệ Trường Quân sự Quân khu 2 mượn bãi tập, bãi tập giai đoạn 1. của khóa đào tạo 58.

Học viện đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh bảo đảm vũ khí, trang bị, giáo trình, học liệu, phương tiện phục vụ huấn luyện đợt 1. Đồng thời tiến hành quy hoạch doanh trại, bãi tập. thực hành, ăn ở; xây dựng phương án sửa chữa, nâng cấp doanh trại, hệ thống bãi tập, sân vận động …

Đặc biệt, để bảo đảm sẵn sàng với thái độ chủ động, Học viện Kiểm toán và Quản lý cử 15 cán bộ, giảng viên tham gia quá trình huấn luyện đợt 1 cho học viên khóa 57 tại Trung đoàn 24, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 trong việc xây dựng kế hoạch huấn luyện. , chuẩn bị cơ sở vật chất, phương pháp huấn luyện, kiểm tra đánh giá kết quả và tổ chức huấn luyện cho cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, đào tạo giai đoạn 1 hệ kỹ sư quân sự.

Người báo cáo: Rõ ràng, để việc triển khai công tác đào tạo kỹ sư quân sự đợt 1 bảo đảm, hiệu quả thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự chủ động từ đội ngũ cán bộ, giảng viên. , đồng chí có thể phân tích rõ hơn về thái độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện trước nhiệm vụ mới này?

Thiếu tướng Lê Minh Thái: Xác định yếu tố con người đóng vai trò then chốt, nên song song với việc hoàn thiện công tác chuẩn bị vũ khí, trang bị, phương tiện, nội dung, chương trình, Học viện CSND đã tổ chức tập huấn cho cán bộ. , giảng viên tham gia đào tạo đợt 1 hệ kỹ sư quân sự từ ngày 09 tháng 5 đến ngày 18 tháng 6 năm 2022. Việc tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên nhằm thống nhất nội dung, phương pháp, nâng cao trình độ, năng lực đào tạo giai đoạn 1 cho các các giảng viên Khoa Quân sự, Khoa Công tác Đảng – Công tác Chính trị. và cán bộ quản lý học viên của Tiểu đoàn 5, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện đợt 1 cho học viên khóa 58.

Trong thời gian hơn 1 tháng, toàn bộ nội dung chương trình huấn luyện giai đoạn 1 đều được lớp huấn luyện triển khai trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Tuy nhiên, được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng; sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, giảng viên và sự giúp đỡ, tạo điều kiện tận tình của Trường Quân sự Quân khu 2; Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, lớp huấn luyện đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, chương trình đề ra, đạt kết quả cao.

Cán bộ, giảng viên của Học viện đã thực hiện các nội dung đào tạo trên cả vai trò của người học và người dạy. Với vai trò là người học, các cán bộ, giảng viên đã được tập huấn từng nội dung, phong trào cụ thể. Là giáo viên, cán bộ, giảng viên được tập huấn các kỹ năng soạn giảng, quy trình thông qua hội giảng, thực hành thao giảng và thực hành giảng dạy, tập huấn.

Kết thúc lớp huấn luyện đã kiểm tra, đánh giá toàn bộ nội dung huấn luyện, trong đó đặc biệt chú trọng các động tác thực hành bắn đạn thật, ném lựu đạn, đánh thuốc nổ; kiểm tra phương pháp đào tạo của từng học viên trong lớp đào tạo với tư cách là giảng viên, giảng viên thực hành giảng trên giảng đường và các vấn đề về đào tạo tại hiện trường, bãi tập.

Trong quá trình tổ chức huấn luyện, các cơ quan, đơn vị trong Học viện đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm từ việc xây dựng nội dung, hợp đồng phù hợp đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời, chính xác, làm cơ sở để tiếp tục. tham mưu cho Học viện tổ chức bồi dưỡng đợt 1 cho học viên khóa 58 đạt kết quả cao nhất.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho đợt đào tạo 1 tại Học viện đã hoàn thành tốt đẹp. Có thể khẳng định, với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, Học viện Xây dựng đã sẵn sàng cho việc triển khai đào tạo kỹ sư quân sự giai đoạn 1, bắt đầu từ khóa 58 ngay trong năm học 2022-2023. chủ động và chất lượng.

PV: Xin cảm ơn các đồng chí rất nhiều!

BANGZHOU (thực hiện)

Leave a Reply

Your email address will not be published.