Hiệu trưởng, kế toán và bếp trưởng một trường tiểu học nhận hơn 400 triệu từ người phục vụ ăn uống

Khám phá
Rate this post

Trường Tiểu học Hạnh Thông (địa chỉ tại số 5 Lê Lợi, P.4, Q.Gò Vấp) được thành lập năm 1995. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động theo Nghị định của Chính phủ. quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

7-3.jpg -0
Trường Tiểu học Hạnh Thông bị phát hiện có nhiều sai phạm về tài chính.

Trong năm thanh tra (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021), Hiệu trưởng nhà trường gồm: Bà Nguyễn Thị Minh Hiếu (từ năm 2017 đến tháng 8/2020 – hiện là Hiệu trưởng trường Tiểu học K). .D) và ông Võ Minh Thông (từ tháng 8/2020 đến nay).

Theo kết luận thanh tra, từ năm 2019 đến năm 2021, công tác quán triệt, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa được Trường Tiểu học Hạnh Thông quan tâm, chú trọng dẫn đến quá trình triển khai thực hiện còn để xảy ra sai sót. các lỗi. Cụ thể, trường đã thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng hóa đơn và Luật Kế toán với tổng số tiền hơn 990 triệu đồng. Trong đó, nhà trường đã sử dụng tiền ăn sáng, bán trú không đúng thỏa thuận để thu chi thay nhà trường với tổng số tiền hơn 358 triệu đồng.

Trường còn sử dụng hóa đơn khống của hộ kinh doanh Lê Thị Liễu để quyết toán hơn 482 triệu đồng chi hoạt động khác của đơn vị; Tiền ăn cao hơn hóa đơn 48,4 triệu đồng; Các khoản chi không có chứng từ kế toán hoặc không có chứng từ thanh toán với số tiền hơn 27,9 triệu đồng; Chi hơn 68,9 triệu đồng mua hoa tươi từ quỹ phúc lợi (trích từ nguồn thu sự nghiệp) không đúng quy chế chi tiêu nội bộ…

Ngoài ra, trường này còn chi thu nhập tăng thêm trong quý IV / 2019 cao hơn quy định; Trả tiền dạy thêm giờ cho giáo viên không chấm công; Công khai việc lựa chọn tổ chức cung cấp thực phẩm và ký hợp đồng nhưng chưa đầy đủ; Không lưu trữ phiếu xuất kho, sổ xuất kho và bảng kê chứng từ kế toán; Có chứng từ, hóa đơn bị mất; Thanh toán trước khi xuất hóa đơn…

Đáng nói, hàng tháng Hiệu trưởng, Kế toán và Bếp trưởng đã nhận tiền của nhà cung cấp thực phẩm với tổng số tiền hơn 436 triệu đồng (Hiệu trưởng nhận hơn 100 triệu đồng, Kế toán nhận hơn 24 triệu đồng, Bếp trưởng nhận hơn 311 triệu đồng). ).

Theo Thanh tra quận Gò Vấp, hành vi của 3 cá nhân trên đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Phòng, chống tham nhũng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Minh Hiếu (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hạnh Thông giai đoạn 2019 – 8/2020) là người đứng đầu nhưng không xây dựng, kiểm tra, giám sát quy trình đề xuất, thanh toán khi mua sắm. Các mặt hàng; thực hiện không đúng nguyên tắc thu chi tài chính, duyệt chi không kèm theo chứng từ thanh toán … dẫn đến sai sót trong việc sử dụng tài chính với số tiền hơn 883 triệu đồng. Đồng thời, chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm của kế toán, bếp trưởng trong việc nhận quà biếu và những thiếu sót khác trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Võ Minh Thông (Hiệu trưởng nhà trường từ tháng 8/2020 đến nay), phải chịu trách nhiệm về sai sót trong việc duyệt chi cao hơn hóa đơn thanh toán, chi tiền hàng không đúng quy chế chi tiêu nội bộ. , thu chi không đúng thỏa thuận với số tiền hơn 106 triệu đồng; Vi phạm quy định về nhận quà với số tiền hơn 100 triệu đồng…

Chánh Thanh tra quận Gò Vấp đã ban hành 4 quyết định sửa sai, xem xét trách nhiệm, kỷ luật cán bộ, nhân viên liên quan đến sai sót, thu hồi tiền sử dụng sai quy định. các khoản dự phòng nêu trên được nộp vào ngân sách Nhà nước. Đến thời điểm ban hành kết luận thanh tra, trường đã thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước hơn 921 triệu đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.