Góp ý vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

Khám phá
Rate this post

Theo Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, mục tiêu của Kế hoạch là cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao tại Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909 / QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021.

Kế hoạch xác định những công việc trọng tâm, trọng điểm của từng lĩnh vực và thời gian thực hiện, làm cơ sở để xây dựng chương trình công tác năm. Giao các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo nhiệm vụ được giao.

Góp ý vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và ý kiến ​​kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã góp ý cụ thể vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và kết luận của Tổng Cuộc họp. Thư ký tại Hội nghị văn hóa toàn quốc.

Góp ý vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 2.

PGS. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam trình bày Dự thảo Quy hoạch.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Dự thảo Quy hoạch đã tập trung vào các định hướng và số liệu lớn, tuy nhiên, còn nhiều điểm cần chỉnh sửa để Quy hoạch rõ ràng hơn. Đặc biệt, về phần phụ lục của Dự thảo Kế hoạch vẫn còn một số điểm còn trùng lặp, hoặc chưa thống nhất. Theo Thứ trưởng, điểm quan trọng nhất là xác định được đầu mối, thời gian triển khai, thời gian thực hiện và từ ngữ sử dụng trong Kế hoạch phải thật chính xác.

Góp ý vào Dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông kết luận buổi làm việc.

Ngoài ra, các nhiệm vụ phải được xác định rõ ràng, logic để sắp xếp các nguồn lực, không trùng lặp nội dung với mục tiêu.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị rà soát thông tin chính xác, có thêm các buổi làm việc để thu thập ý kiến, tiếp tục phối hợp để hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trong thời gian tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.