Góp ý cho việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Khám phá
Rate this post

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến ​​cộng đồng doanh nghiệp về nội dung dự thảo Luật Đất đai sửa đổi”, với sự tham gia của đại diện Bộ Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường. đại diện các bộ, ban, ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

Theo Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công, Luật Đất đai là một trong những luật lớn, quan trọng, có tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế – xã hội, đặc biệt là tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh. Sau quá trình thực hiện, Luật Đất đai 2013 đã tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên đất được khai thác, sử dụng hiệu quả để phát triển kinh tế – xã hội; tạo sự bình đẳng giữa các chủ sử dụng đất; xây dựng và phát triển thị trường quyền sử dụng đất; các chính sách về tài chính đất đai đã góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành công cụ quan trọng để Nhà nước thống nhất quản lý, phân bổ và sử dụng đất …

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai 2013 được ban hành, có nhiều vụ việc liên quan đến đất đai, tiềm ẩn những vấn đề bất cập về hiệu quả kinh tế, mất ổn định xã hội, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. của riêng mình. Nhiều dự án đầu tư chậm triển khai, để lại nhiều diện tích đất bỏ hoang, lãng phí; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai còn nhiều; Có nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực liên quan đến đất đai…

Từ những vấn đề nêu trên, có thể thấy, sửa đổi Luật Đất đai không chỉ giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, giảm rủi ro pháp lý cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động, mà còn góp phần khơi thông nguồn lực phát triển, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh. hoạt động, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân …

Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Hội thảo góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với Chính phủ. Các bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013; nghiên cứu quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ / TW của Hội nghị lần thứ năm, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đất đai. quản lý, sử dụng, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Hiện tại, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường để lấy ý kiến ​​rộng rãi.

Theo đó, nhiều nội dung đã được điều chỉnh, chỉnh sửa và đang chờ ý kiến ​​để hoàn thiện. Cụ thể, dự thảo quy định cụ thể hơn quyền, trách nhiệm của Nhà nước là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý về đất đai và quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai được bảo đảm. thực hiện đúng các quy định của Hiến pháp về quyền sở hữu đất đai và quyền con người.

Hoàn thiện đồng bộ các quy định về xây dựng đồng bộ hệ thống quy hoạch sử dụng đất 3 cấp gắn với quy hoạch đô thị, xây dựng và kết cấu hạ tầng đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ và gắn kết. chặt chẽ, thúc đẩy cùng phát triển.

Đồng thời, đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp các tiêu chí loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất theo 3 khu vực, hệ sinh thái tự nhiên, nhất là đối với những khu vực có tính chất đặc thù. nhấn mạnh, tạo động lực phát triển và có yêu cầu đồng bộ về hạ tầng, kiến ​​trúc.

Dự thảo cũng đề xuất công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất nhằm huy động các nguồn lực xã hội.

Quy định cụ thể đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần, thuê đất trả tiền hàng năm để dễ thực thi, kiểm tra, giám sát, tạo thu nhập ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng. đất đai để chủ động hạch toán sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn để giải phóng nguồn lực; Cùng với việc kiểm soát chặt chẽ, thiết lập cơ chế quản lý tập trung thông qua các quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất, kiểm soát và quản lý mọi biến động của thửa đất. đất đai được cập nhật theo thời gian thực từ địa phương đến trung ương; tăng cường cơ chế kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền thanh tra, kiểm tra; cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật ở mỗi cấp.

Dự thảo cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục công khai, minh bạch trong công tác thu hồi đất thông qua các quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. lợi ích quốc gia và công cộng; chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư thông qua chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm an sinh bền vững cho người bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, cần chuyển trọng tâm từ phương thức quản lý hành chính sang thực hiện đồng bộ các công cụ kinh tế, kế hoạch và hành chính để quản lý và điều chỉnh các quan hệ đất đai. Bỏ khung giá đất, hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường bảo đảm công khai, minh bạch gắn với sự giám sát của HĐND; có chính sách tài chính, ngân sách, thuế để điều tiết thu nhập từ đất, tiền thuê đất mà người sử dụng đất không tăng thêm, hạn chế tình trạng đầu cơ, trì hoãn, không đưa đất vào sử dụng. đất…

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện quyền của người sử dụng đất để thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, vốn hóa thị trường, phát huy tài nguyên đất, nhất là quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng. thuê đất trả tiền hàng năm; mở rộng hạn mức, đối tượng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, quy định về ngân hàng cho thuê đất nông nghiệp, cơ chế góp quyền sử dụng đất để thúc đẩy tập trung ruộng đất và tiếp cận đất đai cho các doanh nghiệp nông dân, người có nhu cầu đất sản xuất nông nghiệp và cơ chế để nông dân có thể thay đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp theo quy hoạch …

Cũng tại hội thảo, nhiều ý kiến ​​phát biểu liên quan đến quy hoạch, kế hoạch và thực hiện sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Trúc Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published.