Giới hạn nợ của địa phương sẽ được nghiên cứu khi sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước

Khám phá
Rate this post

Trả lời ý kiến ​​của cử tri về đề xuất tăng dư nợ để tạo đà phát triển cho các địa phương, Bộ Tài chính cho biết sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách. trạng thái cho phù hợp với tình hình thực tế.

Cử tri tỉnh Bắc Kạn đề nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ trình Quốc hội sửa quy định trên theo hướng tăng mức dư nợ cho vay từ 20% lên 50% số thu ngân sách được hưởng theo phân cấp cho các địa phương. với nguồn thu cân đối ngân sách trên địa bàn đạt thấp, nhằm tạo đà phát triển cho các địa phương.

Bộ Tài chính cho biết, tại Khoản 6 Điều 7 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định mức dư nợ cho vay của ngân sách địa phương như sau:

Giới hạn nợ của địa phương sẽ được nghiên cứu khi sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước
Việc tăng dư nợ cho vay sẽ giúp địa phương có thêm nguồn để đầu tư phát triển. Ảnh: TL.

Đối với các địa phương có số thu ngân sách địa phương được phân cấp lớn hơn chi thường xuyên của ngân sách địa phương thì được hưởng không quá 30% số thu ngân sách địa phương theo phân cấp.

Đối với những địa phương được hưởng số thu ngân sách địa phương nhỏ hơn hoặc bằng số chi thường xuyên của ngân sách địa phương thì được hưởng không quá 20% số thu ngân sách địa phương theo phân cấp.

Việc điều tiết dư nợ vốn vay của ngân sách địa phương chủ yếu căn cứ vào khả năng cân đối tài chính của từng nhóm địa phương để đảm bảo khả năng trả nợ của các địa phương; đồng thời, góp phần kiểm soát dư nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia trong giới hạn cho phép, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an toàn, bền vững của nợ công.

Đối với các địa phương có thu nhập thấp và thu nhập thấp, chi ngân sách chủ yếu từ nguồn cân đối từ ngân sách Trung ương (như tỉnh Bắc Kạn thu ngân sách địa phương năm 2022 chỉ bảo đảm được 15% chi cân đối ngân sách địa phương). Theo quy định, số dư vốn vay của ngân sách địa phương không quá 20% số thu ngân sách địa phương theo phân cấp.

Vì vậy, trước mắt, đề nghị tỉnh thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, Bộ Tài chính ghi nhận những kiến ​​nghị của cử tri và sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước cho phù hợp với tình hình thực tế. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.