Dự án sửa đổi Luật Đất đai có ý nghĩa rất quan trọng

Khám phá
Rate this post

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, quan trọng, có quy mô lớn, tác động sâu rộng đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Đất đai sửa đổi rất quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Chiều 8/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan Thường trực Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung quy Quốc hội. Lệ làng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Trân. Hồng Hà, cùng các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại diện thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan hữu quan.

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo đang lấy ý kiến ​​các đối tượng bị ảnh hưởng được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 18-NQ / TW, các nghị quyết, kết luận khác để hoàn thiện đầy đủ, kịp thời. thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; đảm bảo tính kế thừa và ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm phát huy nguồn lực đất đai, khắc phục những tồn tại, hạn chế về chính sách, pháp luật đã chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ / TW và thi hành Luật Đất đai.

Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Bộ cũng đã chủ động rà soát hơn 100 luật, bộ luật liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi trong luật này hoặc đề xuất sửa đổi các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật trong theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ / TW.

Trước khi lấy ý kiến ​​của các đối tượng bị ảnh hưởng, mới đây Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được ý kiến ​​của 63 tỉnh, thành phố, bộ, ngành; làm việc với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Nội vụ.

Sau khi nghe các ý kiến ​​thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, quan trọng, quy mô rộng, tác động sâu rộng đến nhiều đối tượng. đối tượng, cơ quan hoặc tổ chức. Với vị trí, vai trò đó, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho việc xem xét, cho ý kiến ​​vào dự án Luật này đã được tiến hành khẩn trương, trách nhiệm.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 18-NQ / TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai, tạo động lực để đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao ”đề xuất các giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm.

Trên cơ sở đó, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 50/2022 / QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Theo đó, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến. lần thứ nhất tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và dự kiến ​​sẽ xem xét, thông qua theo quy trình 3 kỳ họp, phấn đấu hoàn thành việc sửa đổi Luật Đất đai vào năm 2023.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, để chuẩn bị cho việc sửa đổi Luật Đất đai, các cơ quan của Quốc hội đã vào cuộc từ rất sớm. Theo đó, cuộc họp đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội khóa XV với các cơ quan đã dành để làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường vào giữa năm 2021, trong đó có nghe báo cáo về việc sửa đổi Luật Đất đai. ban nhạc.

Chủ tịch Quốc hội: Luật Đất đai sửa đổi rất quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian qua, cùng với việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ / TW của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã nghiên cứu, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đất đai. Pháp luật. Năm 2013 và sau khi có Nghị quyết số 18-NQ / TW thay thế Nghị quyết số 19-NQ / TW, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng dự thảo, hoàn thiện dự án luật, xin ý kiến. các cơ quan.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tiếp tục với tinh thần vào cuộc sớm, từ xa, thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV. , tại buổi làm việc này, lãnh đạo Quốc hội cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thảo luận về tổng thể triển khai công tác xây dựng luật liên quan đến dự án luật.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) rất quan trọng nên phải xây dựng theo đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ xây dựng luật, trình Chính phủ gửi hồ sơ. của dự án luật đến Ủy ban Kinh tế. Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội trước ngày 1/9 để nghiên cứu, cho ý kiến ​​tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Về hồ sơ dự án luật, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng và môi trường. doanh nghiệp …, báo cáo tổng kết hệ thống pháp luật có liên quan và các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai. Đây là những báo cáo cực kỳ quan trọng, là cơ sở thực nghiệm cho công tác lập pháp. Vì vậy, với tinh thần cầu thị, khách quan, việc bảo đảm chuẩn bị tích cực, kỹ lưỡng các nội dung này đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa các cơ quan của Quốc hội với Chính phủ và giữa Trung ương với địa phương. .

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương, năm 2023 không chỉ hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi) mà còn phải hoàn thành việc điều chỉnh các luật liên quan.

Về việc tổ chức hội thảo, tọa đàm, lấy ý kiến ​​về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong điều kiện thời gian có hạn, cần có phương án hợp lý, tận dụng tối đa hiệu quả quỹ đất. . thời gian hiệu quả khi thảo luận, cho ý kiến ​​về các nội dung của dự án luật. Bên cạnh Ủy ban Kinh tế làm nhiệm vụ thẩm tra, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân dân các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội … đóng vai trò xây dựng pháp luật.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải là cơ quan đầu mối giúp Quốc hội, Chính phủ tổ chức huy động sự đóng góp của toàn dân, các nhà khoa học cho dự thảo Luật. , ”Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Nhấn mạnh những nội dung quan trọng nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, việc hoàn thiện dự án Luật còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy các cơ quan không được chủ quan, phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân trong quá trình thực hiện. thực hiện Luật.

Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tham mưu cho Quốc hội kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi), trong đó có việc lấy ý kiến ​​đóng góp của nhân dân. theo quy định của pháp luật; phân công trách nhiệm trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, các Đoàn đại biểu Quốc hội và có kế hoạch sớm trao đổi thông tin về: Hồ sơ dự án Luật, kết quả nghiên cứu, báo cáo tổng kết tình hình thi hành Luật hiện hành, báo cáo đánh giá, tổng kết các quy định của pháp luật liên quan đến đất đai.

Về việc lấy ý kiến ​​nhân dân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đề ra nhiệm vụ cụ thể, giải trình rõ ràng, gắn với trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tiếp thu ý kiến ​​của nhân dân.

Về những nội dung lớn của dự thảo Luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từ cơ sở pháp lý, thực tiễn đến thực trạng, xu hướng để xác định rõ các vấn đề. vấn đề này.

Nhấn mạnh vai trò của thông tin và truyền thông trong việc xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng Đề án truyền thông lĩnh vực đất đai. thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương và kế hoạch của Quốc hội thực hiện Nghị quyết 18, kế hoạch của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết 18 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm các yêu cầu: bài bản. , thông tin chuyển tải khoa học, chính xác, cụ thể hóa nội dung mới, nội dung cần sửa đổi, nội dung bổ sung, nội dung vừa sửa đổi vừa bổ sung, đồng thời rất tiếp thu, lắng nghe ý kiến ​​của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đầu tiên trình Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật này. đảm bảo tính minh bạch, công khai, minh bạch … /.

Theo PV (TTXVN / Vietnam +)

Leave a Reply

Your email address will not be published.