Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần nâng cao trách nhiệm khi xảy ra rủi ro môi trường

Khám phá
Rate this post

>> Dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần xem xét bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) hoàn thành được cho là sẽ giải quyết những vấn đề tồn tại, giúp ngành dầu khí Việt Nam phát triển; gắn với sự phát triển và tạo điều kiện cho các hoạt động dầu khí ở Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã được tiếp thu và điều chỉnh, theo các chuyên gia, cần có những quy định cụ thể trong luật để nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan khi rủi ro môi trường xảy ra.

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần nâng cao trách nhiệm khi xảy ra rủi ro môi trường - Hình minh họa

Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi), cần có quy định nâng cao trách nhiệm khi xảy ra rủi ro môi trường – Hình minh họa

Tại hội thảo “Luật Dầu khí (sửa đổi): Hoàn thiện nội dung chính sách xăng dầu” mới đây, ông Phạm Văn Sơn – Giám đốc Trung tâm Ứng phó sự cố môi trường Việt Nam, Tổng thư ký Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, trong dự thảo Dầu khí Luật, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí trong việc phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường chưa được chú trọng; các nội dung liên quan đến phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường không được nêu trong “Điều” của luật riêng mà chưa được lồng ghép rõ ràng trong một số “Điều” trong dự thảo luật mới nhất ngày 29/4/2022;

Cụ thể, theo ông Sơn, về “Sự cố đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường” tại điểm C khoản 4 Điều 38; “Đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường” tại điểm D khoản 4 Điều 39; “Đáp ứng yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường” tại điểm D khoản 4 Điều 40.

Hoặc “Kế hoạch quản lý chất thải, kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường biển, kế hoạch quan trắc môi trường, kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường, kế hoạch đảm bảo an toàn trong quá trình thu dọn công trình. xăng dầu ”tại điểm C khoản 3 Điều 43; “Nhà thầu có nghĩa vụ thu dọn công trình dầu khí theo kế hoạch thu dọn công trình dầu khí khi được phê duyệt. Việc thu dọn công trình dầu khí phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam ”tại Khoản 1 Điều 45.

>> Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi): Không điều chỉnh hoạt động dầu khí vừa và hạ nguồn

Các chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần có trách nhiệm kiểm tra trước khi thẩm định - Hình minh họa

Các chuyên gia cho rằng, cơ quan quản lý nhà nước cần có trách nhiệm kiểm tra trước khi thẩm định – Hình minh họa

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế”, nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí và trách nhiệm của cơ quan quản lý, ông Phạm Văn Sơn kiến ​​nghị. Để làm rõ và bổ sung Luật Dầu khí, cần có những quy định như:

Thứ nhất, đối với các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động dầu khí phải thực hiện hai nội dung: Phải xây dựng và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền (có thể là Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí hoặc một số đơn vị…) thẩm định và phê duyệt. kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường; triển khai kế hoạch phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp sự cố môi trường sau khi được phê duyệt.

Thứ hai, thực trạng cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp đều coi thủ tục là thủ tục hành chính. Nhiều kế hoạch như: Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất, ứng phó sự cố tràn dầu, sự cố chất thải… sau khi được phê duyệt coi như xong và thường cất vào tủ. Vì vậy, hai việc các doanh nghiệp, tổ chức cần làm là xây dựng kế hoạch và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó mới triển khai thực hiện. Nếu nó chỉ được xác thực và không được triển khai, nó không có giá trị gì.

Ông Phạm Văn Sơn cũng cho rằng, cơ quan quản lý Nhà nước cần có trách nhiệm kiểm tra trước khi thẩm định, phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động. Dầu khí; phải thực hành, diễn tập, kiểm tra đánh giá thực tế trước khi thẩm định, phê duyệt phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Đồng thời kiểm tra thực tế việc thực hiện quy hoạch của các tổ chức, cá nhân sau khi thẩm định, phê duyệt.

Đồng tình với ông Phạm Văn Sơn, trước đây, PGS.TS. GS.TS Nguyễn Cảnh Nam – Hội Khoa học Công nghệ Mỏ Việt Nam cũng cho rằng, cần quy định cụ thể trong luật các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường; đồng thời cần quan tâm đến công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát.

Thực tế, Việt Nam đã tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0”, nên theo một số chuyên gia, Luật Dầu khí (sửa đổi). ) cũng cần có chính sách thực hiện các giải pháp giảm phát thải CO2. Trong đó, thu gom và sử dụng CO2 là trọng tâm phát triển, kết hợp với các giải pháp giảm phát thải khác như sản xuất năng lượng xanh, sản xuất và tiêu thụ hydro, vận hành theo cơ chế thị trường. trường học theo quy định của Chính phủ.

Theo TS Đoàn Văn Thuấn – Viện Dầu khí Việt Nam, trước mắt Luật Dầu khí đang được sửa đổi, nên có quy định khuyến khích các nhà đầu tư giảm phát thải khí nhà kính, trong đó có việc thu gom và lưu giữ CO2.

Đánh giá của bạn:

Leave a Reply

Your email address will not be published.