Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tăng 19,3%

Khám phá
Rate this post

Doanh số bán lẻ đang tăng trở lại.
Doanh số bán lẻ đang tăng trở lại.

Tính chung 8 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3.679,2 nghìn tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 giảm 3,5%), nếu loại trừ giá. nhân tố, tăng 15,1% (cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%).

Như vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đầu năm 2022 có quy mô và tốc độ tăng trưởng lớn hơn so với cùng kỳ các năm gần đây.

Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 2.925 nghìn tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 11,3%), chủ yếu do cùng kỳ năm trước. . Năm trước thấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhóm vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 26,7%; may mặc tăng 14,4%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 14,1%; lương thực, thực phẩm tăng 12%; Đồ dùng, dụng cụ và thiết bị gia đình tăng 7,6%.

Một số địa phương ghi nhận mức bán lẻ hàng hóa 8 tháng đầu năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như Khánh Hòa tăng 27,8%; TP.HCM tăng 18,2%, Bình Dương tăng 16,6%; Hải Phòng tăng 12,8%; Quảng Ninh tăng 12,2%; Hà Nội tăng 10,7%; Cần Thơ tăng 8,8%; Đà Nẵng tăng 6,7%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 377,8 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu vui chơi giải trí và du lịch của người dân trong mùa hè năm sau tăng cao. trong hơn 2 năm hạn chế đi lại và ăn uống của gia đình.

Một số địa phương, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 8 tháng đầu năm tăng khá so với cùng kỳ năm trước như Cần Thơ tăng 95,5%; Đà Nẵng tăng 84%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 76,3%; Quảng Ninh tăng 72%; Hà Nội tăng 65,2%; Đồng Nai tăng 37,2%; Bình Dương tăng 36,4%.

Doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 15,4 nghìn tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa.

Một số địa phương ghi nhận doanh thu du lịch 8 tháng tăng trưởng 3 con số so với cùng kỳ năm trước như Cần Thơ tăng 621,5%; Đà Nẵng tăng 471,3%; Hà Nội tăng 335,8%; Hải Phòng tăng 177,9%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 127,6%. Tuy nhiên, doanh thu du lịch 8 tháng đầu năm nay chỉ bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 361 nghìn tỷ đồng, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, mức tăng 8 tháng so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 69%; Vũng Tàu tăng 53,1%; Cần Thơ tăng 44,5%; Bình Định tăng 38,4%; Hà Nội tăng 22,7%; Quảng Ninh tăng 21,5%; Hải Phòng tăng 16,4%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 14,6%.

Để thúc đẩy tiêu dùng, thời gian tới, Tổng cục Thống kê đề nghị Bộ Công Thương theo dõi sát tình hình biến động của kinh tế thế giới và trong nước, chủ động tham mưu các giải pháp ứng phó phù hợp; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành tăng cường hướng dẫn doanh nghiệp tận dụng nhiều hơn các FTA đã ký kết. Sử dụng và thực hiện có hiệu quả Hiệp định RCEP.

Bên cạnh đó, đổi mới công tác thông tin thị trường, bảo đảm thực chất, hiệu quả, kịp thời thông tin về những thay đổi của chính sách, điều kiện quản lý nhập khẩu, quy chuẩn kỹ thuật và rủi ro của thị trường.

Đồng thời tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý thị trường, giá cả các mặt hàng do nhà nước quản lý; phối hợp tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dư luận đối với công tác quản lý nhà nước và bình ổn thị trường hàng hóa.

PV

Leave a Reply

Your email address will not be published.