“Diễn đàn Quản trị tốt” là cơ hội khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN, các nước ASEAN + 3

Khám phá
Rate this post

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà đã chủ trì “Diễn đàn Quản trị tốt” trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN lần thứ 21 về các vấn đề công (ACCSM 21).

Diễn đàn có sự tham dự của gần 100 đại biểu, gồm các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN; Phó Tổng thư ký ASEAN; đại diện Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Diễn đàn.

Đại diện cả nước có nhiều kiến ​​nghị đối với sự hợp tác của các nước asean asean3 hình 1

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Diễn đàn.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, sau hơn 5 thập kỷ hình thành và phát triển, các nước ASEAN ngày càng lớn mạnh, trưởng thành hơn về chính trị, bền vững hơn về kinh tế, hoàn thiện hơn trong tương lai. thể chế hơn, gắn kết hơn trong các mối quan hệ. Có được thành quả hôm nay là nhờ sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức các nước ASEAN tận tâm, trách nhiệm, tận tụy và ngày càng giỏi chuyên môn, hiểu biết, đạo đức.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, những biến động, thách thức lớn, khó lường gần đây khiến nền công vụ cần phải nhìn lại chính mình, khẩn trương đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công vụ để thực sự là nền công vụ hướng dân, lấy dân làm trung tâm. Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức cũng phải thay đổi, linh hoạt hơn, nhạy bén hơn, sáng tạo hơn và học hỏi, thay đổi nhiều hơn. Đây là lý do Bộ Nội vụ Việt Nam chọn chủ đề của Diễn đàn là “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.

Diễn đàn là cơ hội để các nước lắng nghe, chia sẻ và học hỏi với ý nghĩa thu hẹp khoảng cách và khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN, các nước ASEAN + 3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và các nước đối tác (Australia) nhằm đảm bảo việc áp dụng hiệu quả các nguyên tắc quản trị.

Tại Diễn đàn, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính (Bộ Nội vụ) Phạm Minh Hùng đã chia sẻ về Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. nhu cầu hội nhập quốc tế.

Theo đó, hệ thống thể chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Việt Nam không ngừng được hoàn thiện. đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức từng bước được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng cao. Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác tư vấn, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương được quan tâm. được thực hiện một cách hiệu quả.

Đại diện cả nước có một số khuyến nghị đối với sự hợp tác của các nước asean asean3 hình 2

Đại diện Singapore phát biểu tại Diễn đàn.

Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được rà soát, sửa đổi, đổi mới, nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, phù hợp với các nhóm đối tượng. các bức tượng khác nhau. Công tác quản lý chất lượng đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm và thực hiện có hiệu quả, bám sát các quy định của pháp luật về đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; không ngừng cải tiến các tiêu chí, nội dung đánh giá, … qua đó, việc đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chính xác, phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế. thuộc kinh tế. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất và bình đẳng. nhiệm vụ và khả năng thích ứng, hội nhập quốc tế.

cơ quan đại diện của quốc gia có nhiều khuyến nghị cho sự hợp tác của các nước asean asean3 hình 3

Đại diện Australia phát biểu tại Diễn đàn.

Nhìn chung, đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế là yêu cầu tất yếu, khách quan của Việt Nam trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tại Diễn đàn, đại diện Bộ Công vụ Singapore, Indonesia, Thái Lan và Australia đã chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong phát triển nguồn nhân lực khu vực công, cải cách bộ máy hành chính, bao gồm: cả những khó khăn, thách thức từ việc thực thi các chính sách chất lượng nguồn nhân lực trong nền công vụ của các quốc gia và khu vực. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác ASEAN trong tình hình mới; tăng cường hợp tác với các nước ASEAN + 3 và ACCSM.

Leave a Reply

Your email address will not be published.