Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật lưới điện

Khám phá
Rate this post

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật mạng rạp chiếu phim 1

Tổng Giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có ông Võ Hoài Nam – Thành viên Hội đồng quản trị EVNNPT, ông Lưu Viết Tiến – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Trịnh Tuấn Sơn – Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc EVNNPT. Tổng công ty.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật rạp chiếu phim 2

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT – Lưu Viết Tiến phát biểu tại Hội nghị

Lưới truyền tải đảm bảo hoạt động đáng tin cậy

Báo cáo tại hội nghị, ông Tạ Việt Hùng – Trưởng Ban Kỹ thuật EVNNPT cho biết: Trong những năm qua, lưới điện truyền tải đã được đầu tư mạnh, đáp ứng yêu cầu phụ tải tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng cao. sản lượng truyền tải trung bình khoảng 8,3%.

Đến tháng 6/2022, Tổng công ty vận hành hơn 28.600 km đường dây (trong đó đường dây 500kV dài 10,053km, đường dây 220kV dài 18,560km) và 176 trạm biến áp (34 trạm 500kV và 142 trạm 220kV).

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật rạp chiếu phim 3

Trưởng Ban Kỹ thuật EVNNPT – Tạ Việt Hùng trình bày báo cáo tại Hội nghị

Lưới điện truyền tải 500 kV miền Bắc và miền Nam đã hình thành mối liên kết bền chặt, nâng cao độ an toàn, tin cậy trong truyền tải điện và cung cấp điện, đặc biệt đối với các phụ tải quan trọng như Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội …

Đối với trục truyền tải Bắc – Trung – Nam đấu nối lưới điện Trung – Nam 4 mạch 500kV, đấu nối lưới Bắc – Trung chủ yếu vận hành 2 mạch 500kV và đang được Tổng công ty triển khai. Dự án tạo liên kết 4 mạch nhằm tăng khả năng truyền tải và độ tin cậy của lưới điện.

Cùng với lưới điện 220 kV các miền không ngừng được phát triển và củng cố, lưới điện truyền tải đã và đang đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc truyền tải công suất và điện năng, đảm bảo hệ thống điện vận hành hiệu quả và ổn định. Việt Nam.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật rạp chiếu phim 4

Đại diện Công ty Truyền tải điện 1 trình bày tại Hội nghị

Với tầm quan trọng của hệ thống truyền tải điện, những năm qua, công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành đã được lãnh đạo EVN và EVNNPT chỉ đạo sát sao, lưới điện truyền tải vận hành an toàn. cung cấp điện an toàn, tin cậy, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật rạp chiếu phim 5

Đại diện Công ty Truyền tải điện 2 trình bày tại Hội nghị

Công tác vận hành lưới điện truyền tải năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được những kết quả nhất định: Sản lượng điện truyền tải phục hồi, trong đó năm 2021 đạt 200,8 tỷ kWh, tăng 2% so với năm trước. đến năm 2020, 6 tháng đầu năm 2022, sản lượng điện truyền tải đạt 104,7 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021; sự cố lưới điện truyền tải năm 2021 giảm rõ rệt so với năm 2020 (giảm 58 vụ so với năm 2020, tương ứng giảm 36,5%), 6 tháng đầu năm 2022, lưới điện truyền tải giảm 1 sự cố so với cùng kỳ. ; chuyển chế độ vận hành xa 110/142 TBA 220kV sang chế độ vận hành xa, đạt 77,5%.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật lưới điện rạp

Đại diện Công ty Truyền tải điện 3 trình bày tại Hội nghị

Để thực hiện mục tiêu xây dựng EVNNPT trở thành tổ chức truyền tải điện tiên tiến trên thế giới, EVNNPT xác định việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động vận hành, đầu tư và xây dựng là nhiệm vụ. tập trung và xuyên suốt, nhất là trong lĩnh vực quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp (TBA).

EVNNPT đã và đang triển khai, ứng dụng nhiều ứng dụng như: Phần mềm quản lý trạm biến áp, đường dây; phần mềm quản lý thí nghiệm; ứng dụng TBA kỹ thuật số; Ứng dụng UAV / Flycam, camera / camera AI, thiết bị giám sát dầu trực tuyến, thiết bị lọc dầu trực tuyến, thiết bị định vị sự cố.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật mạng lưới rạp chiếu phim 7

Đại diện Công ty Truyền tải điện 4 trình bày tại Hội nghị

Nhiều thách thức phía trước

Tại hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải năm 2021 và 6 tháng năm 2022.

Báo cáo đã phân tích, đánh giá cụ thể tình hình mang tải, điện áp, sự cố, tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải, kết quả ứng dụng khoa học công nghệ và bước đầu chuyển đổi số trong lĩnh vực vận hành lưới điện. truyền tải điện.

Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, khó khăn, thách thức trong vận hành và nguồn nhân lực ảnh hưởng đến công tác vận hành lưới điện truyền tải.

Các tham luận của các đơn vị tập trung phân tích, đánh giá công tác phòng ngừa, giảm thiểu sự cố lưới điện truyền tải, các giải pháp đảm bảo vận hành nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, các giải pháp phòng ngừa sự cố. lưới điện truyền tải; hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ và bước đầu chuyển đổi số trong hoạt động.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý kỹ thuật mạng rạp chiếu phim 8

Đại diện Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện trình bày tại Hội nghị

Kết luận hội nghị, Tổng Giám đốc EVNNPT – Phạm Lê Phú cho biết: Trong bối cảnh chung của quá trình phục hồi sau đại dịch với những thuận lợi, khó khăn và thách thức, EVNNPT đã đạt được những thành tựu đáng kể. trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn và đáng tin cậy.

Tuy nhiên, công tác vận hành lưới điện truyền tải trong năm 2022 và những năm tiếp theo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Phương thức vận hành không thuận lợi trong điều kiện tham gia với tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng lớn, phụ thuộc nhiều vào thời tiết và phương thức vận hành hoạt động của nguồn điện; dòng ngắn mạch tăng lên; chất lượng và tiến độ đầu tư xây dựng; chất lượng nguồn nhân lực và biên chế; thử nghiệm, sửa chữa, bảo dưỡng và nguy cơ sự cố lưới điện …

Để khắc phục những tồn tại, khó khăn, thách thức nêu trên, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu các Công ty Truyền tải điện nghiêm túc xây dựng và triển khai có hiệu quả các phương án phòng ngừa sự cố, giảm tổn thất. điện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Tổng công ty và Đề án giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2012-2025.

Phân tích số liệu cụ thể để đánh giá hiệu quả của các giải pháp giảm thiểu sự cố đối với các giải pháp do EVNNPT chỉ đạo và các giải pháp do đơn vị chủ động thực hiện để lựa chọn, triển khai kịp thời các giải pháp hiệu quả. lần tới.

Triển khai ứng dụng các ứng dụng trong quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp, tích cực nghiên cứu các giải pháp thử nghiệm, giám sát đảm bảo vận hành. Rà soát, hoàn thiện và triển khai Đề án phòng ngừa và giảm thiểu sự cố giai đoạn 2021-2025.

Tăng cường công tác hậu kiểm đối với chất lượng thiết bị, đảm bảo chất lượng đánh giá định kỳ và đưa ra khuyến nghị đối với những thiết bị không đảm bảo hoạt động. Kiểm soát việc thử nghiệm thiết bị của các đơn vị bên ngoài lắp đặt trên lưới điện truyền tải nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy.

Đánh giá toàn diện về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật; đào tạo, kiểm tra, sát hạch và đề xuất các giải pháp khả thi để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, báo cáo EVNNPT trong quý III / 2022. Chủ động tổ chức đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực kỹ thuật. Triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số được giao; hoàn thiện các đề tài nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý vận hành, nâng cao năng suất lao động.

Tổng Giám đốc EVNNPT cũng yêu cầu các Ban quản lý dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đầu tư xây dựng, không để xảy ra sự cố liên quan đến thiết bị khi đóng điện. Chủ động, tích cực đẩy nhanh tiến độ xử lý các tồn tại sau khi đóng điện các công trình sau khi đóng điện. Tăng cường công tác quản lý dự án, không để xảy ra sự cố trong quá trình thi công dự án.

Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Truyền tải điện củng cố công tác thí nghiệm, sửa chữa của đơn vị, đảm bảo khối lượng và chất lượng thí nghiệm thiết bị theo đúng quy định hiện hành.

Rà soát việc đào tạo, rút ​​kinh nghiệm các sự cố đã xảy ra do cấu hình và điều chỉnh để ngăn ngừa sự cố lặp lại; Nghiên cứu xây dựng các tài liệu hướng dẫn sửa chữa, thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo.

Tiếp tục đề xuất các lớp đào tạo chuyên sâu về thiết bị như máy biến áp / điện trở, máy cắt, máy bù dọc, máy biến dòng, máy biến điện áp, hệ thống điều khiển, rơ le bảo vệ,… để có đội ngũ tiếp theo có chuyên môn về thiết bị sơ cấp, thứ cấp và hệ thống điều khiển .

Chủ động, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào công tác thử nghiệm, sửa chữa nâng cao năng suất chất lượng.

Tổng Giám đốc EVNNPT giao Ban Kỹ thuật EVNNPT nghiên cứu, đề xuất hệ thống giám sát tại EVNNPT để phục vụ công tác quản lý vận hành; triển khai CBM theo kế hoạch EVN giao; rà soát và phát triển các đặc tính kỹ thuật thiết bị; nghiên cứu phương án đánh giá chất lượng thiết bị chính đang vận hành; chỉ đạo Công ty Truyền tải điện tăng cường công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, tin cậy, hiệu quả, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra sự cố.

Ban Tổ chức cán bộ EVNNPT đã đánh giá toàn diện nguồn nhân lực kỹ thuật của EVNNPT; đề xuất phương pháp thống kê, theo dõi, đánh giá để chỉ ra những bất hợp lý trong phân bổ nhân lực kỹ thuật, theo dõi, đánh giá trong thời gian tới và đề xuất cấp trên xem xét, điều chỉnh; đánh giá hiệu quả của hình thức thi trắc nghiệm và đề xuất phương án hợp lý.

Xuân Tiến

Leave a Reply

Your email address will not be published.