Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải kèm theo quy hoạch các khu nhà ở, công trình cho người lao động.

Khám phá
Rate this post

Đây là khuyến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Hội nghị xúc tiến phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng nay. Ngày 1 tháng 8 năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, về việc bố trí vốn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội, giai đoạn 2016-2020, ngân sách Nhà nước đã bố trí cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay mua nhà ở xã hội. 2.163 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội được giao 1.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội.

Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải kèm theo quy hoạch các khu nhà ở, công trình cho người lao động.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết số 11 / NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện Nghị quyết số 43/2002 / QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ. để hỗ trợ Chương trình. Đối với quy định tại tiết c, điểm 2, mục II, Nghị quyết số 11 / NQ-CP về việc “Cho cá nhân, hộ gia đình vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20/10/2015, Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2011 / NĐ-CP ngày 01/4/2015. 2021 và các văn bản liên quan. Tổng vốn vay tối đa 15.000 tỷ đồng ”, nguồn vốn này được bố trí từ nguồn phát hành trái phiếu của Ngân hàng. Các chính sách xã hội được Chính phủ bảo đảm.

Đối với khoản vốn 40.000 tỷ đồng quy định tại tiết c, điểm 2, mục II về “Hỗ trợ lãi suất 2% / năm trong 2 năm (2022-2023) thông qua hệ thống ngân hàng thương mại cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vay vốn thương mại. hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng thu hồi trong các ngành, lĩnh vực sau: hàng không, vận tải, kho bãi; du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo; nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp chế biến, chế tạo (bao gồm máy móc, thiết bị, thuốc, hóa dược, dược liệu); xuất bản phần mềm; lập trình máy tính và các hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin, cho vay cải tạo chung cư cũ, xây nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê, thuê mua ”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình. Thủ tướng Chính phủ xem xét, trình Quốc hội thông qua.

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, thời gian qua, việc triển khai nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhưng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân vẫn chưa đáp ứng được. các yêu cầu, có một số bất cập, chẳng hạn như:

Về quy hoạch, Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định cụ thể phải dành quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội ngay từ khâu lập và phê duyệt quy hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Quảng cáo. Tuy nhiên, trên thực tế gần đây, việc quy hoạch quỹ đất, nhất là nhà ở xã hội ở các địa phương chưa thực sự được quan tâm, từ việc bố trí quỹ đất, cũng như chưa gắn trách nhiệm của nhà ở. đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp với phát triển nhà ở cho công nhân. Về bố trí sử dụng đất, theo quy định tại Nghị định 100, việc thực hiện quy định dành 20% tổng quỹ đất của các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. sàn nhà. Thực tế có một bất cập là nhiều chủ đầu tư triển khai dự án quy mô dưới 10 ha, nhiều địa phương lại chạy theo hình thức xây nhà ở xã hội tập trung thay vì thực hiện theo quy định …

Theo quy định, chính sách phát triển nhà ở xã hội phải hướng đến mục tiêu tạo nhà ở cho những người có khả năng tài chính phù hợp. Tuy nhiên, quỹ đất để phát triển nhà ở các dự án khu đô thị, thương mại còn nhiều khó khăn ”, Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết.

Về khung pháp lý, từ trước đến nay, chính sách nhà ở cho công nhân KCN vẫn chưa có chính sách riêng. Hiện nay, nó đang được lồng ghép vào chính sách nhà ở xã hội nên có những bất cập nhất định.

Về chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội vẫn còn những bất cập, như: lợi nhuận tại các dự án còn thấp, ưu đãi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở. Thực tế, nhà đầu tư không được hưởng vì các ưu đãi chưa tính vào giá bán nên chưa thực sự hấp dẫn doanh nghiệp. Hiện quỹ đất sạch không còn nhiều, nhất là các dự án xa trung tâm chưa hấp dẫn nhà đầu tư.

Để giải quyết triệt để vấn đề nhà ở cho công nhân và nhà ở xã hội, theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, thời gian tới cần giải quyết các nhóm vấn đề sau:

Một làVề quy hoạch, cần rà soát, bổ sung các quy định trong Luật Quy hoạch, Luật Đô thị, Luật Xây dựng để đảm bảo thực hiện nghiêm túc quy định dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch của tỉnh. , quy hoạch đô thị. Còn về nhà ở cho công nhân, hiện đã có quy định nhưng một số địa phương vẫn khuyến cáo việc này.

“Để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật về đất đai, nhà ở và đầu tư, đề nghị sửa đổi Điều 149 của Luật Đất đai theo hướng khi đầu tư hạ tầng khu công nghiệp phải có quy hoạch xây dựng khu dân cư và làm. cho người lao động tại các khu công nghiệp ”, Thứ trưởng đề nghị.

Hai là, Về quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, cần rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện quy định dành 20% quỹ đất nhà ở tại các khu thương mại, khu đô thị để các địa phương điều chỉnh phù hợp. . Đặc biệt, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước để điều chỉnh tỷ lệ nhà ở xã hội tại các khu đô thị, khu thương mại.

“Trước mắt, cần rà soát ngay những dự án nào bắt buộc phải tuân thủ quy định dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội nhưng không triển khai hoặc triển khai chậm, cần có giải pháp quyết liệt để thu hồi, tạo nguồn vốn. đối với nhà ở xã hội. đất, chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác để thực hiện ”, Thứ trưởng đề xuất.

Ba là, về thủ tục. Hiện nay, có sự vênh nhau của luật nhà ở và luật đất đai. Pháp luật về nhà ở quy định nhà ở xã hội được Nhà nước đấu giá, cho thuê đất. Tuy nhiên, theo Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014 / NĐ-CP thi hành một số điều của Luật Đất đai đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Nếu được miễn tiền thuê đất, họ sẽ không đấu giá, đấu thầu. Vì vậy, trong thời gian tới cần sửa đổi các quy định này để đảm bảo tính đồng bộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.