Đảm bảo sự đồng bộ và nhất quán

Khám phá
Rate this post

Chuẩn bị được công bố để lấy ý kiến ​​rộng rãi, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ có những quy định mới nhằm khắc phục những mâu thuẫn, chồng chéo hiện nay.Sự chồng chéo, mâu thuẫn của các quy định pháp luật dẫn đến việc khai thác tài nguyên đất đai để phát triển kinh tế – xã hội chưa hiệu quả. Ảnh: DT

Đảm bảo sự đồng bộ và nhất quán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc triển khai Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh năm 2022. Theo đó, trong phiên họp tháng 9 năm 2022, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được đưa vào chương trình nghị sự, kịp thời trình Quốc hội cho ý kiến ​​lần thứ nhất vào kỳ họp thứ tư (khai mạc ngày 20/10/2022).

Sau khi tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu Quốc hội và hoàn thiện thêm một bước nữa, tháng 3/2023, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ về bàn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kịp trình Quốc hội. Thảo luận lần thứ hai tại phiên họp tháng 5 năm 2023. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến ​​lần thứ nhất về các dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) và một số nội dung khác. hóa đơn.

Với tiến độ nêu trên, mục tiêu đến năm 2023 là hoàn thành việc sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và một số luật liên quan, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất như Nghị quyết số 18-NQ / TW ngày 16/6/2022 về tiếp đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao đang được triển khai. nghiêm túc.

Tuy nhiên, theo rà soát, có hơn 100 luật và bộ luật hiện hành liên quan đến Luật Đất đai. Trong đó, hàng chục luật có nội dung trùng lặp với Luật Đất đai hiện hành. Nhưng chắc chắn rằng, trong 1-2 năm tới, chưa thể hoàn thiện tất cả các luật liên quan đó.

Sự chồng chéo, mâu thuẫn đã gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện, giảm hiệu lực, hiệu quả của các quy định của pháp luật, dẫn đến việc khai thác chưa hiệu quả tài nguyên đất đai để phát triển kinh tế. kinh tế xã hội. Sự lãng phí nguồn lực quan trọng này không hề được quốc hội chú ý, cùng với thời gian dự kiến ​​trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai được đề xuất lùi lại năm này qua năm khác.

Thừa nhận vướng mắc về đất đai không chỉ do Luật Đất đai mà phần lớn là do các luật chưa thống nhất, thậm chí có sự mâu thuẫn, chuyên gia kinh tế, TS Trần Du Lịch cho rằng, địa phương lo lắng nhất hiện nay là vấn đề tương tự. , nhưng các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát lại dẫn chiếu các quy định khác nhau.

Vì vậy, ông Lịch góp ý, lần sửa đổi này cần quy định rõ các vấn đề liên quan đến đất đai, nếu có quy định khác thì áp dụng Luật Đất đai.

Đây cũng là vấn đề được lưu ý trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo thiết kế của một số chuyên gia, để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật, cần bổ sung quy định về áp dụng pháp luật theo hướng việc quản lý, sử dụng đất đai phải tuân theo quy định của pháp luật. Lệ làng. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật Đất đai với các quy định khác của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai có liên quan thì áp dụng theo quy định của Luật Đất đai. Trường hợp các luật khác được ban hành sau ngày Luật Đất đai có hiệu lực thi hành có quy định về quản lý và sử dụng đất đai thì phải phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, Dự thảo cũng cần nêu rõ, việc áp dụng pháp luật đất đai để giải quyết các quan hệ pháp luật đất đai phải căn cứ vào quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm xảy ra hành vi quản lý, sử dụng đất đai. ban nhạc.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến ​​cho rằng quy định trên chưa phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nhìn lại quá trình xây dựng luật, một tranh luận tương tự cũng xảy ra khi Quốc hội thảo luận về Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) vừa được thông qua tại kỳ họp thứ ba. Trong trường hợp một trong hai phương án quy định luật khác ban hành sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành cần quy định khác với quy định của Luật này về một số nội dung chuyên ngành thì phải xác định cụ thể. có thể tuân thủ hoặc không tuân thủ các quy định của Luật này.

Dù không dễ đạt được sự đồng thuận, nhưng phương án trên được đa số đại biểu đồng tình, cho rằng đây vẫn là tiền lệ có thể tham khảo khi sửa đổi Luật Đất đai.

Bỏ cơ chế khung giá đất

Ngoài các mục tiêu trên, Nghị quyết 18-NQ / TW cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó có việc hoàn thiện cơ chế xác định giá đất. Nghị quyết nêu rõ, bỏ khung giá đất; có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường; quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của cơ quan chủ trì xác định giá đất.

Đồng thời, Trung ương xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm tra, giám sát các địa phương trong việc xây dựng bảng giá đất. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá đất. Có cơ chế hữu hiệu để nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm tính độc lập của Hội đồng thẩm định giá đất, năng lực của tổ chức tư vấn xác định giá đất và năng lực, đạo đức của thẩm định viên. viên nén. Bổ sung, hoàn thiện các quy định đảm bảo công khai, minh bạch như: công khai giá đất, bắt buộc giao dịch qua sàn giao dịch, thanh toán qua ngân hàng, không sử dụng tiền mặt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm …

Trong quá trình góp ý xây dựng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), giá đất cũng là vấn đề được các chuyên gia đặc biệt quan tâm. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, TS Trần Du Lịch nhấn mạnh, có thể nói, vướng mắc lớn nhất hiện nay trong các dự án đầu tư về đất là vấn đề xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất.

Theo TS Trần Du Lịch, phương pháp xác định giá đất theo hướng dẫn tại các nghị định, thông tư hiện hành còn nhiều bất cập, chưa cụ thể, rõ ràng. Pháp luật hiện hành quy định năm phương pháp định giá đất, nhưng trong một số trường hợp, mỗi phương pháp cho kết quả khác nhau. Đây là nguyên nhân dẫn đến sự không thống nhất giữa cơ quan thẩm định giá và cơ quan thanh tra, kiểm tra sau thanh tra.

Bên cạnh đó, nhiều dự án kéo dài nhiều năm, giá đất thị trường lên xuống thất thường dẫn đến việc cơ quan nhà nước khó xác định giá đất, làm tăng chi phí bồi thường, hỗ trợ. ; Quyền lợi của người bị thu hồi đất cũng bị ảnh hưởng, người nhận tiền trước thì giá thấp, người nhận tiền sau thì giá cao ”, TS Trần Du Lịch nêu ý kiến.

Một bất cập khác, theo vị chuyên gia này là trách nhiệm của đơn vị tư vấn xác định giá đất chưa được quy định rõ ràng.

Từ 3 tồn tại trên, ông Lịch có 3 ý kiến ​​đề xuất. Trước hết, cần hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất cụ thể, từ đó quy định rõ việc xác định giá đất theo từng phương pháp.

Thứ hai, bỏ cơ chế khung giá đất; Căn cứ kết quả hiệp thương, thẩm định giá đất, các địa phương ban hành bảng giá đất để sử dụng vào mục đích thu thuế, phí. Thành lập cơ quan chuyên trách về giá đất của Nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến giá đất, trong đó có việc giải quyết tranh chấp về giá đất, ngăn chặn nguy cơ gia tăng bất bình đẳng giữa các vùng, gây xung đột về giá đất giữa các địa phương lân cận.

Thứ ba, bổ sung trách nhiệm và cơ chế của cơ quan, đơn vị có chức năng xác định giá đất và cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin về giá chuyển nhượng. Cải tiến quy trình và phương pháp xác định giá đất theo hướng chỉ quy định một phương pháp là phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Bổ sung quy định về tiêu chuẩn định giá đất

Cũng cho rằng nên bỏ khung giá đất, TS Đào Trung Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho rằng, để đảm bảo giá đất phù hợp với thị trường, Cần bổ sung các quy định để xác định rõ trong Luật Đất đai có hai loại giá: giá thị trường sơ cấp và giá thị trường thứ cấp.

Ông Chính cũng cho rằng nên giao các địa phương quy định bảng giá đất nhưng phải có sự thẩm định của trung ương để kiểm soát giá đất. Có thể tính toán để đổi mới phương pháp định giá hàng loạt với sự tham gia của cả chính quyền trung ương và địa phương. Ngoài ra, cần bổ sung vai trò, trách nhiệm của Hội thẩm định giá đất và bổ sung quy định về tiêu chuẩn định giá đất theo Luật Đất đai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.