Cục Dự trữ Nhà nước vùng Đông Bắc: Khẩn trương nhập lương thực, vật tư, bảo quản an toàn nguồn dự trữ

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Ngay từ đầu năm, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao, trong đó hoàn thành việc nhập 10.500 tấn gạo, cùng nhiều loại vật tư dự trữ quốc gia, bảo quản an toàn. hàng nhập kho, đảm bảo chất lượng, số lượng.

Hoàn thành 100% kế hoạch nhập gạo dự trữ quốc gia

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Dự trữ Nhà nước) về việc giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã kịp thời giao chỉ tiêu kế hoạch dự trữ quốc gia cho các đơn vị. trí để chủ động tổ chức thực hiện.

Cụ thể: Ngày 15/3/2022, Sở Ngoại vụ vùng Đông Bắc đã tổ chức thành công phiên đấu giá trực tuyến mua và nhập khẩu 10.500 tấn gạo, đúng quy định. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã liên hệ với các doanh nghiệp trúng thầu để hoàn thiện hợp đồng mua bán, đồng thời đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung ứng gạo nhập khẩu. Ngày 8/4/2022, lô hàng đầu tiên được nhập kho tại Chi cục Ngoại vụ Hải An, đảm bảo chất lượng.

Theo bà Hoàng Thị Mai – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ khu vực Đông Bắc, trong quá trình nhập hàng, chi cục đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, thường xuyên đôn đốc khách hàng đẩy nhanh tiến độ nhập hàng; đồng thời chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn của Nhà nước tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát chất lượng gạo nhập khẩu năm 2022. Đến hết ngày 8/5/2022, Sở Ngoại vụ vùng Đông Bắc đã hoàn công việc. Thu mua, tồn trữ 10.500 tấn gạo tại 5 chi nhánh trực thuộc (gồm Hải An, Kiến An, Vĩnh Tiến, Quảng Ninh) đảm bảo an toàn, đủ số lượng, chất lượng tốt, trước thời hạn. Hiện nay, gạo nhập kho đã được đưa vào bảo quản, đảm bảo chất lượng, đáp ứng kịp thời cho công tác bảo tồn cấp quốc gia.

Hoàn thành xuất 68,234 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 3 học kỳ II năm học 2021-2022.  Ảnh: Quý Long
Hoàn thành xuất 68,234 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt 3 học kỳ II năm học 2021-2022. Ảnh: Quý Long

Đối với kế hoạch nhập khẩu gạo, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao, Sở Ngoại vụ khu vực Đông Bắc khẩn trương rà soát lượng gạo tồn thực tế, đảm bảo đủ điều kiện nhập kho gạo quốc gia theo đúng quy định. tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đơn vị cũng đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính về việc công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua gạo cấp quốc gia năm 2022, với hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và qua mạng. Ngày 6 tháng 7 năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Mai cho biết, đơn vị đã hoàn tất các thủ tục, xếp kho, xây dựng phương án, kế hoạch thu mua 3.000 tấn gạo trình Tổng cục phê duyệt và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư. tổ chức thu mua, nhập khẩu gạo khi có quyết định phê duyệt của Tổng cục Ngoại vụ.

Theo Phó Tổng cục trưởng Hoàng Thị Mai, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được giao và các hợp đồng kinh tế đã ký giữa Tổng cục DTNN với các nhà thầu, đơn vị đã nhập khẩu và làm thủ tục nhập kho. 7 bộ khoan phá bê tông.

Đối với các hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị còn lại, đơn vị tiếp tục đôn đốc nhà thầu thực hiện đúng các nội dung quy định trong hợp đồng; đã hoàn thành các bước chuẩn bị về kho, nhân lực sẵn sàng tiếp nhận vật tư, thiết bị cứu hộ khi có thông báo của nhà thầu.

Đảm bảo chất lượng hàng hóa tồn kho

Sở Ngoại vụ vùng Đông Bắc cho biết, công tác bảo quản hàng di sản quốc gia được đơn vị tổ chức chặt chẽ, đúng quy trình, quy định từ khâu nhập, bảo quản, đến khâu nhập kho.

Riêng về lương thực, cán bộ các chi đoàn trực thuộc đất nước ngoài đã tích cực xếp kho, nghiệm thu việc lót bạt, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sửa chữa, trùng tu một số khoang, hiên kho … Sau khi hàng hóa được nhập kho, khẩn trương thực hiện các bước bảo quản ban đầu: bao lô, dán màng, nạp gas.

Đối với vật tư, thiết bị, theo hợp đồng của Tổng cục Ngoại vụ, Sở Ngoại vụ khu vực Đông Bắc tổ chức kiểm tra chất lượng, kiểm đếm số lượng cụ thể, đảm bảo đúng quy định của hợp đồng mua bán và hàng hóa mới. được lưu trữ và đưa vào kho.

Phong trào thi đua được tổ chức và triển khai có hiệu quả

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc đã triển khai đồng bộ các phong trào thi đua do Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Dự trữ Nhà nước tổ chức. Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh phát động; xây dựng nội dung phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng nghiệp vụ và các Chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc. Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc tổ chức phát động thi đua thành 2 đợt lớn (đợt 1 từ ngày 01/01 đến ngày 30/6/2022, đợt 2 từ ngày 01/7 đến ngày 31/12/2022); đồng thời đăng ký chỉ tiêu thi đua năm 2022 với Tổng cục Dự trữ Nhà nước và khối các cơ quan quản lý kinh tế TP. Hải Phòng năm 2022. Đơn vị đã tổ chức phát động thi đua và kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 – 2025 với khẩu hiệu hành động. : “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao giai đoạn 2021 – 2025”.

Leave a Reply

Your email address will not be published.