Công ty Cổ phần Trầm hương TMT và Hợp tác xã Trầm hương Tasiho ký kết hợp tác toàn diện | Báo Quảng Nam TRỰC TUYẾN

Khám phá
Rate this post

(QNO) – Chiều 4.9.2018, Công ty cổ phần TMT Agarwood (TP.HCM) và Hợp tác xã (HTX) trầm hương Tasiho tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện. giai đoạn 2022 – 2026.

Công ty Cổ phần Trầm hương TMT và Hợp tác xã Trầm hương Tasiho ký kết hợp tác với giá trị 50 tỷ đồng.  Ảnh: DY
Công ty Cổ phần Trầm hương TMT và Hợp tác xã Trầm hương Tasiho ký kết hợp tác với giá trị 50 tỷ đồng. Ảnh: DY

Theo đó, Công ty Cổ phần Trầm hương TMT và Hợp tác xã Trầm hương Tasiho hướng tới mục tiêu hợp tác toàn diện, bền vững trên cơ sở lợi thế của mỗi bên nhằm khai thác tốt nhất tiềm năng của hai đơn vị; củng cố và đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh trên thị trường.

Thiết lập, sử dụng và vận hành có hiệu quả các dự án cấy, chăm sóc, tái canh vi sinh đạt hiệu quả kinh tế cao nhất. Triển khai các dự án cấy vi sinh trên cây Dó bầu, chăm sóc, tái canh và các mục đích khác nhằm nâng cao hiệu quả công việc và năng suất lao động. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc, ghép cây Dó bầu phục vụ công tác phát triển và khai thác sản lượng cây Dó bầu.

Trong đó, nội dung hợp tác quan trọng nhất liên quan đến các dự án Dự án nuôi cấy vi sinh trên cây Dó Bầu.  Ảnh: DY
Một trong những nội dung hợp tác của hai bên liên quan đến các dự án nuôi cấy vi sinh trên cây Dó Bầu. Ảnh: DY

Cụ thể, Công ty Cổ phần TMT Agarwood sẽ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho HTX Trầm hương Tasiho, tái cơ cấu tài chính, tư vấn vận hành để phát triển thành HTX nông nghiệp công nghệ cao (đặc biệt là sản xuất trầm hương theo hướng nông nghiệp sạch) theo “Ba nong ”định hướng phát triển; tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu điện tử nội bộ, quản lý dòng tiền tập trung, kết nối hệ thống ngân hàng điện tử.

Tài trợ chuỗi cung ứng, chuyển đổi kỹ thuật số ngành nông lâm nghiệp, ứng dụng blockchain vào hoạt động kinh doanh của HTX, phát triển chuỗi HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ sinh học vào nông nghiệp, hướng nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực phát triển cây trầm hương thành trầm sạch với sự hướng dẫn và huấn luyện của Tiến sĩ Thái Lâm Toàn và Tiến sĩ Thái Lâm Hoàng.

Triển khai khởi nghiệp trên hệ sinh thái của hai bên và góp phần xây dựng cộng đồng khởi nghiệp vững mạnh cho thanh, thiếu niên Việt Nam đúng với tinh thần Quốc gia khởi nghiệp …

Trong đó, Công ty Cổ phần Trầm hương TMT sẽ chịu trách nhiệm phát triển thị trường, kết hợp ngân hàng thu xếp vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Trầm hương Tasiho trên các lĩnh vực phát triển. phát triển các dự án liên quan đến cây Dó Bầu, trồng vi sinh trên cây Dó Bầu, đầu tư các dự án bất động sản, dự án sản xuất của công ty.

Cùng với thỏa thuận hợp tác, Công ty Cổ phần TMT Agarwood và HTX Trầm hương Tasiho cũng chia sẻ cơ hội đầu tư với hơn 50 nhà đầu tư trên toàn quốc.  Ảnh: DY
Cùng với thỏa thuận hợp tác, Công ty Cổ phần TMT Agarwood và HTX Trầm hương Tasiho cũng chia sẻ cơ hội đầu tư với hơn 50 nhà đầu tư trên toàn quốc. Ảnh: DY

Trước đó, Công ty Cổ phần Trầm hương TMT, Hợp tác xã Trầm hương Tasiho đã đưa 50 nhà đầu tư đến tham quan, tìm hiểu thực tế, chia sẻ cơ hội hợp tác đầu tư vườn trầm hương trên địa bàn Tiên Lãnh (Tiên Phước). .

Leave a Reply

Your email address will not be published.