Công an huyện Thọ Xuân

Khám phá
Rate this post

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Thọ Xuân; Được sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, đặc biệt được Nhân dân tin tưởng, ủng hộ, lực lượng Công an Thọ Xuân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm lịch sử sáng mãi

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích phá các vụ án cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tiền thân của Công an huyện Thọ Xuân là lực lượng trật tự, tự vệ và trinh sát Việt Minh. Đến cuối năm 1946, tổ chức “Trinh sát Việt Minh” chuyển thành Ty Công an huyện. Ban đầu, lực lượng còn mỏng, trang bị còn thiếu, nhưng với lòng nhiệt tình cách mạng, kiên cường, đã vượt qua khó khăn thử thách, cùng dân quân du kích chiến đấu, đánh thắng mọi kẻ thù. góp phần bảo vệ Đảng và thành quả của cách mạng.

Ngày 03/01/1952, Bộ Nội vụ ký Quyết định số 09 / NV về việc thành lập Công an huyện. Ngày 15/8/1952, Công an huyện Thọ Xuân chính thức được thành lập với 3 thành viên và là một trong 10 đơn vị Công an cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi thành lập, Công an huyện đã nêu cao tinh thần xung kích, ý chí cách mạng kiên cường, chủ động tham mưu, đề xuất với huyện ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính huyện nhiều chủ trương, biện pháp nhằm phục vụ đắc lực công tác bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện. , góp phần quan trọng làm nên những trang vàng thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân đã nắm chắc hoạt động của các đối tượng thù địch, phản cách mạng, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo trấn áp. bảo vệ an toàn các cơ quan Đảng, chính quyền cơ sở cách mạng, kho tàng, nhà máy sản xuất vũ khí, phương tiện quốc phòng, các cơ quan Trung ương, Khu IV đóng quân trên địa bàn giữ gìn trật tự. an ninh trên địa bàn quận. Lực lượng Công an huyện đã đấu tranh quyết liệt với các tổ chức phản động như Quốc dân Đảng, dẹp tan âm mưu bạo loạn của bọn “Đại Việt”, “Bảo An đoàn” … Trong chiến dịch Thượng Lào và ở Điện Biên Phủ, làm nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường và cầu nối và cung cấp các dịch vụ công cộng cho chiến dịch trở nên quan trọng. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Công an huyện Thọ Xuân đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào “An ninh phòng”, “Ba không” để nắm tình hình, phát hiện mọi hoạt động của bọn Việt gian, phản động. , bọn tội phạm hình sự, tay sai của địch trồng thành đám quần chúng để phá hoại. Lực lượng Công an Thọ Xuân đã cùng Đảng bộ và Nhân dân huyện giữ vững hậu phương, nối liền tiền tuyến, góp phần xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi, trong điều kiện hòa bình, nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân hăng hái lao vào hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. . Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ty Công an Thanh Hóa, Huyện ủy, Ủy ban Hành chính huyện, lực lượng Công an Thọ Xuân đã bám sát nhiệm vụ được giao, tham gia thực hiện nhiều chủ trương lớn của Đảng; tham gia các đoàn cải cách ruộng đất và sửa sai trong cải cách ruộng đất, … đồng thời tập trung vận động Nhân dân đấu tranh chống các hoạt động phá hoại chính quyền cách mạng.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, lực lượng Công an Thọ Xuân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, lực lượng quân sự và nhân dân địa phương đẩy mạnh phong trào quần chúng. “Bảo vệ an ninh”, “Phòng bảo vệ”. Tập trung lực lượng chiến đấu ở các địa bàn trọng điểm; các mục tiêu kinh tế, quốc phòng, an ninh quan trọng như: Sân bay Sao Vàng, đập Bái Thượng, thủy điện Bàn Thạch, nhà máy giấy Mục Sơn. Đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng phản cách mạng, chính trị, tội phạm trên địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện chiến tranh, xóa bỏ các tổ chức phản động. Đảng Sự thật ”(1970); tổ chức “Liên minh phục hồi quốc gia” (1971) …

Công an huyện Thọ Xuân - 70 năm lịch sử sáng mãi

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân tặng thưởng cho các cán bộ, chiến sĩ Công an huyện có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong giai đoạn cách mạng mới, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cán bộ chiến sỹ Công an huyện Thọ Xuân tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, thường xuyên nâng cao cảnh giác, tinh thần trách nhiệm. đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, lực lượng Công an huyện tập trung làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng thế trận, củng cố cơ sở; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chiến tranh tâm lý của địch; tấn công chính trị nhằm làm tan rã hệ tư tưởng chống đối của các đối tượng phản cách mạng; thanh tra các đối tượng gián điệp, phản động, nhất là các đối tượng manh động, nghi ngờ đầu hàng địch, điển hình là điều tra, triệt phá tổ chức phản động “Mặt trận cách mạng chân chính” … Lực lượng Công an huyện cũng tập trung triển khai nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả; triển khai toàn diện các mặt công tác nghiệp vụ, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện, điều tra khám phá hàng nghìn vụ án hình sự, triệt xóa hàng chục ổ nhóm, tụ điểm tàng trữ, vận chuyển, mua bán. ma tuý bất hợp pháp. Đã triển khai và thực hiện nghiêm túc 2 đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, góp phần quan trọng xác lập căn cước công dân điện tử và thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Đồng thời, tập trung lực lượng làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đồng thời xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ trong lòng nhân dân.

Trong công tác chống đại dịch COVID-19, Công an huyện Thọ Xuân đã thực hiện quyết liệt, có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống dịch. Với phương châm “đánh dịch như đánh giặc”, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã “đi từng ngõ, từng nhà, rà từng người” để truy tìm những đối tượng mắc bệnh, đề ra phương án cách ly, phòng chống. dịch bệnh, góp phần cùng địa phương phòng, chống dịch hiệu quả và phát triển kinh tế – xã hội.

Có thể khẳng định, với phẩm chất, bản lĩnh của người Công an cách mạng, 70 năm qua, lực lượng Công an huyện Thọ Xuân luôn kiên định lập trường cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng. , Nhà nước và nhân dân, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đạt nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.

Tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đã đạt được trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, với nhận thức sâu sắc về quan điểm “Công an nhân dân là từ nhân dân, vì nhân dân phục vụ”, thời gian tới cán bộ, chiến sỹ của Lực lượng Công an Thọ Xuân, tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình. bức tranh mới. Quan tâm và làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm. Tập trung giải quyết kịp thời, sớm, cơ bản các mâu thuẫn trong xã hội và trong nhân dân, hạn chế thấp nhất việc phát sinh tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ dụng cụ. ủng hộ. Phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng với Quân đội nhân dân, các cấp, các ngành xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thọ Xuân “đẹp”. trong lòng nhân dân ”.

Lê Đình Hải

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân

Leave a Reply

Your email address will not be published.