Chuyển đổi số cần có trọng tâm, trọng điểm, tránh tình trạng trăm hoa đua nở

Khám phá
Rate this post

Phát biểu tại sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức (ngày 4/8), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao. của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành ngân hàng trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số của đất nước theo hướng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Trong nhung hinh anh dep nhat trong hinh anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số phát biểu tại sự kiện.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển, là yêu cầu cấp thiết, cấp bách, tác động đến mọi người dân, mọi hoạt động của nền kinh tế. . Vì vậy, phải có cách tiếp cận toàn dân, người dân là trung tâm, mọi hoạt động chuyển đổi số phải hướng đến người dân, người dân là chủ thể, mọi người dân đều phải tham gia và hưởng lợi. Khi đó việc chuyển đổi đầu số mới thành công.

Tinh thần là chuyển đổi số toàn diện, mạnh mẽ, có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và Nhà nước nhưng phải có trọng tâm, trọng điểm, dễ làm trước, khó làm sau, đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ từ đơn giản đến phức tạp. Theo Thủ tướng, ngành ngân hàng có đầy đủ các yếu tố để đi tiên phong trong quá trình đó. Nói rộng hơn, những ngành có mối liên hệ chặt chẽ với con người và doanh nghiệp phải đóng vai trò chủ đạo.

Thủ tướng đánh giá, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và toàn ngành ngân hàng đã nhận thức rõ, chỉ đạo, triển khai quyết liệt trong công tác này nhằm chuyển đổi nhiều hoạt động, dịch vụ quản lý nhà nước sang môi trường số, đạt được nhiều kết quả. Bước đầu rất đáng trân trọng, đưa ra nhiều sản phẩm, dịch vụ thiết thực, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Bộ sưu tập rất giống với ba trong danh sách những bức tranh mỹ thuật

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng chuyển đổi số và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Về những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trước hết cần tiếp tục chủ động nắm bắt nhu cầu thực tiễn của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng để rà soát, ban hành, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp. với thực tế và bối cảnh chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ số trong hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng nâng cao hiệu quả. hiệu suất và tạo ra sự hài lòng và tương tác của khách hàng. Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật của ngành: Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng, chống rửa tiền, Luật Bảo hiểm tiền gửi …

NHNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt. Mặt khác, cần xây dựng, thử nghiệm và áp dụng khuôn khổ pháp lý mới cho phát triển công nghệ tài chính.

Thứ hai, chuyển đổi số được thực hiện một cách tổng thể để đảm bảo hiệu quả, không lãng phí nguồn lực; có trọng tâm, trọng điểm; tránh tình trạng “trăm hoa đua nở”; xác định rõ ứng dụng công nghệ và trung gian tài chính, tránh tình trạng doanh nghiệp công nghệ lấn sân sang hoạt động trung gian tài chính.

NHNN cần tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển hạ tầng dùng chung của ngành như hạ tầng thanh toán, hạ tầng thông tin tín dụng để làm nòng cốt và theo kịp nhu cầu phát triển của các tổ chức tín dụng, ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính. thời gian thanh toán. Đẩy mạnh kết nối, liên kết giữa các ngân hàng, tổ chức tín dụng với các ngành, lĩnh vực khác nhằm mang lại lợi ích tổng thể cho người dân và doanh nghiệp.

Trong nhung hinh anh vuot qua nhung hinh anh chup anh cuoi cung 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Minh Khải và các đại biểu tham quan gian hàng chuyển đổi số của ngành ngân hàng.

Về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan tích hợp, kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để từng bước xây dựng số hệ sinh thái công dân mang lại giá trị mới và lợi ích mới thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với Đề án 06, NHNN cần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến cho ngành ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thứ ba, tập trung đảm bảo an ninh, an toàn, bao gồm bảo mật, an toàn hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, bảo mật thông tin khách hàng và dữ liệu cá nhân; cơ sở dữ liệu, thông tin dữ liệu, kết nối chuẩn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; Phân tích dữ liệu để đảm bảo an ninh, an toàn cho toàn hệ thống, cũng như phòng chống tội phạm, rửa tiền trước xu hướng gia tăng tội phạm công nghệ cao hiện nay với nhiều thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi.

Thứ tư, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng đến người dân và doanh nghiệp, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả. Chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi mỗi người, mỗi doanh nghiệp hiểu rõ, tích cực tham gia và thụ hưởng những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại.

Thứ năm, quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức nghề nghiệp nhằm phát huy tối đa năng lực, trí tuệ của người lao động trong ngành Ngân hàng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Thứ sáu, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực chuyển đổi số để phát triển và ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng như công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC), công nghệ thẻ thanh toán không tiếp xúc. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.