Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp

Khám phá
Rate this post

Hội nghị cho ý kiến ​​về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.Quốc khánh cung đình là đại biểu nhân sĩ pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã làm việc với Viện Nghiên cứu lập pháp.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Hội nghị cho ý kiến ​​về việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; việc tổ chức nghiên cứu chuyên đề liên quan đến một số dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ tư …

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, kể từ khi có Nghị quyết 05/2021 / UBTVQH15 ngày 29/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nhiệm kỳ và cơ cấu tổ chức của Viện. đối với Nghiên cứu lập pháp và Viện Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đóng góp thiết thực, kịp thời cho công tác của Hội đồng Dân tộc. , các cơ quan của Quốc hội cũng như hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thay mặt Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác mà Viện Nghiên cứu lập pháp đã đạt được trong thời gian qua; Đồng thời, nhiệm vụ chính tại Kỳ họp thứ tư sắp tới của Quốc hội là công tác lập pháp.Quốc khánh cung đình là đại biểu nhân sĩ pháp luật.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN)

Quốc hội sẽ cho ý kiến ​​về 6 dự án luật đã được cho ý kiến ​​lần đầu tại Kỳ họp thứ ba; cho ý kiến ​​về 7 dự án luật khác, trong đó có một số luật rất khó như Luật Đất đai (sửa đổi), có dự án luật trình Quốc hội thông qua theo quy trình một kỳ họp, có dự án luật được trình Quốc hội thông qua. Quốc hội. kỳ vọng rất cao như Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Viện Nghiên cứu lập pháp tập trung nghiên cứu, cung cấp thông tin, luận cứ khoa học về các dự án luật này.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp nghiên cứu, cho ý kiến ​​về việc sửa đổi Quy chế kỳ họp Quốc hội; việc sửa đổi nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đơn vị hành chính, về tiêu chí chính quyền đô thị, nông thôn; dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)…

Ngay sau cuộc họp này, Viện Nghiên cứu lập pháp cần khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, sớm khởi động các cuộc tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến ​​chuyên gia liên quan đến các dự án luật trình Quốc hội tại Hoa Kỳ. cuộc họp thứ tư.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Viện Nghiên cứu lập pháp xây dựng báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về những kiến ​​nghị, đề xuất của Viện trong việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2021 / UBTVQH15.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho Viện Nghiên cứu lập pháp.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện công tác lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước trên cơ sở lý luận – khoa học, chính trị và thực tiễn. tiễn đưa.

Viện Nghiên cứu lập pháp có vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp các kết quả nghiên cứu khoa học, luận cứ khoa học phục vụ hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bên cạnh việc nâng cao năng lực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp tiếp tục hình thành và dày thêm đội ngũ sáng kiến, mạng lưới chuyên gia, cộng tác viên; tăng cường hợp tác, liên kết quốc tế với các cơ quan, tổ chức trong nước nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả và chất lượng hoạt động nghiên cứu của Viện. /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.