Chủ động điều hành đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn

Khám phá
Rate this post

Chủ động ứng phó với những thách thức trong quản lý giá 7 tháng còn lại của năm 2022, căn cứ vào các văn bản công bố các giải pháp cụ thể về quản lý giá năm 2022 (Văn bản số 882 / VPCP-KTTH ngày 10/02/2022, Thông báo số 65 / TB-VPCP ngày 02/3/2022, Thông báo số 81 / TB-VPCP ngày 24/3/2022), yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp, sát với tình hình thực tế, có kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng trong hệ thống, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để giữ ổn định mặt bằng giá thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Kế hoạch hành động được thiết kế để giảm số lượng các nguồn thu nhập trong nước, nhưng không có cái gọi là kinh doanh hình 1.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khải yêu cầu Bộ Công Thương chủ động điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và kinh tế vĩ mô. khác để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Tiếp tục kiểm soát lạm phát cơ bản vào năm 2022 để tạo cơ sở cho việc kiểm soát lạm phát chung.

Bộ Tài chính chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, xây dựng trước các kịch bản cụ thể, chi tiết, sát thực. Tình hình thực tế giúp ích cho công tác quản lý, điều hành của Chính phủ và các Bộ, ngành.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với các mặt hàng theo thẩm quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, có biện pháp bình ổn giá phù hợp; chủ động kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định của Luật giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục tập trung công tác thông tin, tuyên truyền, công khai, minh bạch thông tin về giá để kiểm soát kỳ vọng lạm phát; Hạn chế thông tin sai sự thật gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây mất ổn định thị trường

Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Bộ Tài chính đã bám sát chỉ đạo tại Công văn số 3173 / VPCP-PL thông báo ý kiến ​​chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về Chương trình xây dựng luật và pháp luật. đặt hàng năm 2023, điều chỉnh năm 2022 hoàn thiện dự án Luật Giá đảm bảo tiến độ; Các bộ, ngành chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc tham mưu, triển khai xây dựng, sửa đổi, bổ sung các dự án luật có liên quan (như Luật Đất đai, Luật Khám bệnh, chữa bệnh). bệnh, Luật Viễn thông sửa đổi …) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Công Thương chủ động điều hành để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn trên cơ sở đánh giá khả năng cung ứng từ nguồn sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu; theo dõi sát diễn biến giá thế giới để có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp, sử dụng linh hoạt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hạn chế việc tăng giá xăng dầu trong nước trong các kỳ điều hành có nhiều biến động. Tuyệt. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sớm có báo cáo phương án cung ứng xăng dầu của Lọc hóa dầu Nghi Sơn, chuyển Bộ Công Thương làm cơ sở xây dựng phương án đảm bảo nguồn cung. của các sản phẩm dầu mỏ. cung cấp xăng dầu cho quý III và cuối năm 2022.

Đối với mặt hàng thịt lợn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đảm bảo nguồn cung, nhất là thời điểm cuối năm; Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường kiểm soát các khâu trung gian, lưu thông trên thị trường.

Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá dịch vụ giáo dục – đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ quy định tại Nghị định số. 60/2021 / NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, đánh giá kỹ tác động, đề xuất phương án phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng, mục sư. có thẩm quyền xem xét, quyết định sau khi có ý kiến ​​thẩm định của Bộ Tài chính, bảo đảm thận trọng, hạn chế ảnh hưởng đến mặt bằng giá và mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu pháp luật về giá để quản lý giá sách giáo khoa phù hợp với tình hình thực tế, có lộ trình điều chỉnh rõ ràng; tiếp tục nhận kê khai giá theo quy định của pháp luật; Các đơn vị xuất bản tiếp tục rà soát, thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi để tiếp tục kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, chia sẻ với người tiêu dùng …

Leave a Reply

Your email address will not be published.