Cho phép Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải tự chủ về tài chính

Khám phá
Rate this post

Theo Bộ GTVT, hiện các ban quản lý dự án đang quản lý nhiều dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

cho phép các cơ quan chức năng du lịch sở giao thông điều chỉnh hình ảnh chính 1

Hình ảnh gấp rút thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua Thanh Hóa đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Ảnh: TL

Trong đó, dự án quan trọng quốc gia là Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông (giai đoạn 2017 – 2020 gồm 11 dự án thành phần và giai đoạn 2021 – 2026 gồm 12 dự án thành phần). tuyên bố theo chỉ đạo của Chính phủ với tiến độ rất khẩn trương.

Do đó, để đảm bảo kinh phí hoạt động cho các Ban quản lý dự án trong quá trình lập và phê duyệt phương án tự chủ tài chính, Bộ GTVT tạm phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2022 cho các Ban quản lý dự án. quản lý dự án với kinh phí trong thời gian 6 tháng.

Đến thời điểm này, kinh phí hoạt động theo dự toán thu chi 6 tháng đầu năm 2022 cho các Ban quản lý dự án đã hết, trong khi phương án tự chủ tài chính chưa được phê duyệt.

Để có kinh phí thực hiện nhiệm vụ, một số Ban quản lý dự án đã chủ động tự phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án nhưng Kho bạc Nhà nước không duyệt thanh toán.

Trước những khó khăn trên, Bộ GTVT kiến ​​nghị Bộ Tài chính thống nhất giao các Ban quản lý dự án chủ động phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án để làm cơ sở giải ngân, thanh toán và duy trì hoạt động thường xuyên. của đơn vị trong khi phương án tự chủ tài chính chưa được phê duyệt.

Theo Nghị định số 60/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Bộ Tài chính xin ý kiến ​​về việc xác định mức độ tự chủ trong lĩnh vực dịch vụ công. . chi thường xuyên tự đảm bảo (nhóm 2) giai đoạn 2022 – 2026 cho 10 BQLDA trực thuộc.

Đồng thời, Bộ GTVT quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trước ngày 30/6/2022.

Do đó, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính sớm có ý kiến ​​về việc xác định mức độ tự chủ tài chính của các Ban quản lý dự án để có cơ sở quyết định giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.