Chính trị – báo Bắc Ninh

Khám phá
Rate this post

Những ngày này cách đây 77 năm, quân và dân Bắc Ninh cùng với cả nước đã nổi dậy giành chính quyền, đập tan ách thống trị gần trăm năm của thực dân Pháp và chế độ phong kiến ​​hàng nghìn năm. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nhân dân cả tỉnh cùng với nhân dân cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bắc Ninh, mảnh đất hiền tài, có bề dày truyền thống khoa bảng và văn hiến, là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng. Và nơi đây đã sản sinh, nuôi dưỡng những lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng mà quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của họ luôn gắn liền với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của quê hương.

Đình làng Long Khảm, xã Việt Đoàn, Tiên Du – nơi cách đây 77 năm bộ đội tự vệ tiến về tỉnh lỵ Bắc Ninh giành chính quyền.

Ngày 5/4/1945, chấp hành chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị “Chuẩn bị khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh, trước yêu cầu của phong trào cách mạng tỉnh, Ban cán sự Đảng tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh quyết định thành lập 2 Đội vũ trang tuyên truyền xung phong với nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chính sách của Việt Minh, vạch trần tội ác của phát xít Nhật, xây dựng cơ sở, phát triển lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa. LLVT tỉnh phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, liên tục tổ chức các trận đánh quân Pháp và chính quyền tay sai, gây cho địch nhiều thiệt hại về mọi mặt, tinh thần bị lung lay.
Ngày 10/3/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở địa phương đầu tiên trong tỉnh thành công ở Trung Mầu (Tiên Du). Chiều ngày 17/8/1945, lực lượng tự vệ và nhân dân nổi dậy giành chính quyền ở huyện Tiên Du. Ngày 18/8/1945, lệnh khởi nghĩa giành chính quyền ở tỉnh được phát đi. Ngày 19/8/1945, 400 tự vệ được trang bị vũ khí thô sơ tập trung tại đình Long Khảm (Tiên Du). Theo kế hoạch, sáng ngày 20/8/1945, từ đình Long Khảm, 400 tự vệ được chuyển thành tiểu đội, trung đội, đại đội cơ động về tỉnh lỵ Bắc Ninh. Cùng một khối người, trùng điệp, cờ đỏ sao vàng bay đầy trời, tiến vào trụ sở chính quyền bù nhìn của tay sai phát xít Nhật ở huyện lỵ Võ Giàng, trại bảo an, thành Bắc Ninh. Đêm 20/8/1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh được thành lập. Cuộc khởi nghĩa diễn ra nhanh chóng, ngày 22-8, chính quyền cách mạng được thành lập trong toàn tỉnh.
Đại tá Nghiêm Đình Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trao đổi: Tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là bài học: Phải nắm và dự báo đúng tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động để có biện pháp đấu tranh, chớp thời cơ cướp chính quyền. Tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các thành phần, các lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng để giành chính quyền trong cả nước, trước khi quân đồng minh kéo vào. Dùng vũ lực cách mạng bạo lực, dùng vũ lực chính trị và đấu tranh chính trị là cái chính để giành chính quyền và bảo vệ thành quả của cách mạng đã giành được …
Cũng theo Đại tá Nghiêm Đình Trung, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng lực lượng vũ trang trong Cách mạng Tháng Tám, sau 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, từ hai đội vũ trang tuyên truyền xung quanh được trang bị thô sơ lúc bấy giờ, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về quy mô và tổ chức. Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. . Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, 100% chỉ tiêu huấn luyện, giáo dục kiến ​​thức quốc phòng và an ninh, tuyển quân, diễn tập, v.v.
LLVT tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; quản lý nhà nước về quốc phòng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và các nhiệm vụ khác được giao.
Những đóng góp tích cực của lực lượng vũ trang đã góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Bắc Ninh giành được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi. hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.