Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Kiểm soát việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán

Khám phá
Rate this post

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ: Kiểm soát việc huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Chỉ thị 13 / CT-TTg ngày 29/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, tình hình kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, bất ổn, khó lường, ảnh hưởng đến độ mở của nền kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, giúp nền kinh tế phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá so với các nước. trong khu vực và trên thế giới.

Thị trường bất động sản có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình phát triển bất động sản thời gian qua cũng bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập, chưa thực sự bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro. rủi ro như: cơ cấu bất động sản chưa hợp lý, giá bán sản phẩm bất động sản, nhất là giá nhà ở còn khá cao so với thu nhập của người dân, cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường bất động sản chưa được hình thành. đồng bộ, đầy đủ, thiếu tin cậy, thiếu minh bạch …

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và tiếp tục thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Rà soát lại các quy định của pháp luật. pháp luật để giải quyết những vướng mắc trước mắt cũng như lâu dài theo hướng xây dựng công cụ chính sách lành mạnh, phù hợp, hiệu quả, đảm bảo sự kết nối, an toàn, chắc chắn giữa thị trường vốn và thị trường bất động sản. tài sản, đa dạng hóa nguồn vốn cho thị trường bất động sản; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền các cấp, nghiên cứu kỹ, đề xuất các cơ chế, chính sách thí điểm để tạo động lực, xung lực mới cho thị trường phát triển.

Không thắt chặt tín dụng bất hợp lý, tăng cường kiểm tra, giám sát

Kiên trì, kiên định, kiên quyết phát triển hệ sinh thái bất động sản an toàn, lành mạnh và bền vững; không thắt chặt tín dụng một cách bất hợp lý mà tăng cường kiểm tra, giám sát, không buông lỏng quản lý nhà nước; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế – dân sự; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, chú trọng các hành vi trốn thuế trong kinh doanh bất động sản, không để lọt lòng, bảo vệ người làm đúng, bảo vệ hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. .

Kết hợp hài hòa, hợp lý và hiệu quả giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, chú trọng bảo đảm hiệu quả của chính sách tiền tệ. quản lý hiệu quả, chặt chẽ giá cả và thị trường; không vận hành một chính sách “mắc kẹt”, không đột ngột chuyển trạng thái từ “nới lỏng” sang kiểm soát chặt chẽ, hoặc ngược lại.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp tại Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Tập trung thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm trên nhiều lĩnh vực, địa bàn; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đánh giá cụ thể, chính xác tình hình, cung – cầu để phát triển thị trường bất động sản trên cơ sở tôn trọng quy luật thị trường, quy luật cạnh tranh, phát huy vai trò quản lý của nhà nước, cơ quan công quyền và doanh nghiệp. các công cụ chính sách can thiệp, kiểm soát khi cần thiết phù hợp, kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng thao túng thị trường, găm hàng, ép giá …

Xác định các phân khúc và nhu cầu thị trường như bất động sản công nghiệp, nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp để có chính sách thúc đẩy thị trường phù hợp, chú trọng an sinh xã hội, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp “, không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội theo đuổi của tăng trưởng kinh tế ”.

Phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược tạo không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, thúc đẩy hình thành các ngành công nghiệp, dịch vụ và khu đô thị mới.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để tháo gỡ vướng mắc, xử lý vi phạm để bảo vệ thị trường, bảo vệ tài sản, bảo vệ con người, không hợp thức hóa vi phạm mà đánh giá khách quan, tìm hiểu nguyên nhân, có cơ chế tháo gỡ những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Làm tốt công tác truyền thông, có các hình thức phù hợp, hiệu quả, đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến ​​thức pháp luật về tài chính cho nhân dân, trong nhà trường và các hình thức khác.

Xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực bất động sản bảo đảm đồng bộ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho thị trường bất động sản. phát triển ổn định và lành mạnh, xây dựng hệ thống thông tin thị trường bất động sản gắn với thông tin đất đai, hoàn thiện cơ sở pháp lý và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch bất động sản.

Theo đó, đề xuất trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản, nâng cao hiệu quả. quản lý thị trường bất động sản; khẩn trương sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Nghị định số 49/2021 / NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung bổ sung Nghị định số 100/2015 / NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành quy định hướng dẫn trình tự thực hiện đối với các dự án nhà ở, khu đô thị.

Thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của thị trường bất động sản; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản cả nước và đề xuất các giải pháp để thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản, hoạt động sàn giao dịch bất động sản, hoạt động môi giới bất động sản; phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát các dự án kinh doanh nhà ở, kinh doanh bất động sản để kiến ​​nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ về Chương trình. phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội đối với nội dung chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch, bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện đúng quy định của pháp luật. quy định dành quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở, khu đô thị và đảm bảo nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn.

Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương rà soát, lập và công bố danh sách chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ thuộc đối tượng được vay vốn. hỗ trợ lãi suất 2% qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp. Hoàn thiện và công khai hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Kiểm soát huy động vốn của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường chứng khoán, tránh đầu cơ, lũng đoạn

Bộ Tài chính khẩn trương sửa đổi Nghị định số 153/2020 / NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp. ngành công nghiệp ra thị trường quốc tế. Kiểm soát hoạt động huy động vốn của các doanh nghiệp (DN) bất động sản trên thị trường chứng khoán để tránh tình trạng đầu cơ, thao túng, thổi giá.

Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư và cung ứng dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp. doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng liên quan đến doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo.

Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện và các hoạt động huy động vốn (bao gồm cả phát hành trái phiếu) của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật; tạo điều kiện, không cản trở doanh nghiệp (có đủ năng lực, kết quả kinh doanh tốt, lành mạnh …) để có thể huy động vốn hỗ trợ phục hồi và phát triển.

Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế phù hợp với thực tế đối với bất động sản nhằm góp phần khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, góp phần hạn chế đầu cơ nhà, đất, đảm bảo nguồn thu nhập hợp lý. , ổn định cho ngân sách nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án nhà ở và bất động sản. hỗ trợ và tăng nguồn cung cho thị trường. Theo dõi và đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất (pháp luật về đấu giá, pháp luật về đất đai, pháp luật về thuế. điều hành) đảm bảo thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các địa phương ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kiểm tra, rà soát các chỉ tiêu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đất đai của các ngành, lĩnh vực đảm bảo hài hòa hợp lý, tránh chồng chéo, phát sinh khiếu kiện.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi, giám sát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, cho vay đối với lĩnh vực bất động sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương xem xét ưu tiên cho vay các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại giá rẻ, có hiệu quả và khả năng trả nợ cao.

Nhật Quang

FILI

Leave a Reply

Your email address will not be published.