Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa? – Exploring Psychology – Tâm lý học khám phá

Tình yêu là một trong những cảm xúc chính của con người (thậm chí có người cho rằng đó là cảm xúc quan trọng nhất). Tuy nhiên, tình yêu mới chỉ trở thành một chủ đề khoa học trong những năm gần đây. Theo Sigmund Freud (1910), việc nghiên cứu về tình yêu trong quá […]

Continue Reading