Lương tâm và Ý thức – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Ý thức và lương tâm khác nhau như thế nào? Hai khái niệm này đôi khi bị nhầm lẫn trong ngôn ngữ hàng ngày (đặc biệt là trong tiếng Anh), nhưng hai từ thực sự có nghĩa rất khác nhau trong ngữ cảnh tâm lý học. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về định nghĩa […]

Continue Reading