Đôi nét về Tâm lý học tội phạm – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Một nhà tâm lý học tội phạm sẽ nghiên cứu hành vi và suy nghĩ của tội phạm. Mối quan tâm đến lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây, nhờ sự phổ biến của các chương trình truyền hình mô tả “hơi huyền ảo” của các nhà tâm lý […]

Continue Reading