Tình yêu – Sản phẩm sinh lý hay văn hóa? – Exploring Psychology – Tâm lý học khám phá

Tình yêu là một trong những cảm xúc chính của con người (thậm chí có người cho rằng đó là cảm xúc quan trọng nhất). Tuy nhiên, tình yêu mới chỉ trở thành một chủ đề khoa học trong những năm gần đây. Theo Sigmund Freud (1910), việc nghiên cứu về tình yêu trong quá […]

Continue Reading

Một số nét chính của văn hóa cá nhân trong tâm lý học – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Văn hóa theo chủ nghĩa cá nhân là văn hóa nhấn mạnh nhu cầu của cá nhân hơn nhu cầu của nhóm. Trong loại hình văn hóa này, con người sẽ độc lập và tự chủ. Hành vi xã hội ở đây có xu hướng được điều chỉnh bởi thái độ của một cá nhân […]

Continue Reading

Văn hóa tập thể dưới góc độ tâm lý học văn hóa – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Các nền văn hóa theo chủ nghĩa tập thể nhấn mạnh nhu cầu và mục tiêu của nhóm hơn là nhu cầu và mong muốn của cá nhân. Trong những nền văn hóa này, mối quan hệ với các thành viên khác trong nhóm và sự liên kết giữa mọi người đóng một vai trò […]

Continue Reading