Giới thiệu về Sự bất lực đã học – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Khi những điều tồi tệ xảy ra, chúng ta luôn muốn tin rằng mình sẽ làm bất cứ điều gì để thay đổi tình hình. Nghiên cứu về cái gọi là “sự bất lực tích lũy” đã chỉ ra rằng khi mọi người cảm thấy họ không thể kiểm soát những gì xảy ra, họ […]

Continue Reading

Tâm lý học so sánh và hành vi của động vật – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Tâm lý học so sánh là một nhánh của tâm lý học liên quan đến việc nghiên cứu hành vi của động vật. Nghiên cứu hiện đại về hành vi của động vật bắt nguồn từ công trình của Charkes Darwin và Georges Romanes, và lĩnh vực này đã phát triển thành một chủ đề […]

Continue Reading