Cáo buộc không trung thực – Bình Phước, Tin tức Bình Phước, Tin tỉnh Bình Phước

Khám phá
Rate this post

Đây không còn là thói quen, mà là căn bệnh kinh niên của những người bất đồng chính kiến, mà mỗi khi Đảng và Nhà nước Việt Nam tiến hành bất cứ sự kiện chính trị quan trọng nào, họ lại tạo cớ xuyên tạc, chống đối. Chính vì vậy, ngay sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, các thế lực thù địch, phản động, chống đối đã nhanh chóng “bắt sóng” đăng tải nhiều bài viết, thông tin có tính chất xuyên tạc, bịa đặt nhằm định hướng dư luận. Bằng chứng là ngày 6/5/2022, trên blog của Đài Á Châu Tự Do – RFA có bài viết với tựa đề “Lời kêu gọi Cải cách Luật Đất đai tại Hội nghị Trung ương 5 có thành hiện thực?”. Sau đó, ngày 7/5/2022, trên blog Bauxite Việt Nam có bài “Tuyên bố chống tham nhũng và sửa đổi ruộng đất”. Ngày 16/5/2022, trên trang Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân có đăng bài “Lại chuyện đất khách”. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, trên kênh YouTube.com của Việt Tân xuất hiện một clip với tiêu đề “Luật Đất đai của Cộng sản Việt Nam: Bao giờ người Việt Nam mới được sở hữu đất đai?”.

Nội dung chủ yếu của các bài báo này là bôi nhọ, vu cáo công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; xuyên tạc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai. Họ cho rằng “chủ trương trái với đạo trời, lòng dân, phản tiến bộ; là hình thức chiếm đoạt, gây tai họa cho nhân dân, tạo điều kiện cho tham nhũng ”. Không chỉ xuyên tạc nội dung hội nghị, các đối tượng này còn tung ra những thông tin mang tính chất suy diễn, bốc đồng liên quan đến công tác cán bộ của Đảng để gây hoang mang dư luận. Với lập luận này, họ cho rằng “tóm tắt chính sách đất đai có thể thu hút sự chú ý nhưng không có tác dụng thay đổi vì đất đai về cơ bản vẫn thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước quản lý”. Từ đó, chúng lớn tiếng kích động nhân dân tranh giành đất đai.

Mũi nhọn của cuộc tấn công do những kẻ xấu chỉ đạo là đưa ra yêu sách sửa đổi Luật Đất đai theo hình thức sở hữu tư nhân hoặc “đa sở hữu”. Đây là mục đích cuối cùng và cũng là âm mưu thâm độc của chúng. Cụ thể, trong bài viết “Lời kêu gọi cải cách luật đất đai tại Hội nghị Trung ương 5 có thành hiện thực?”, Đăng trên trang Facebook của RFA, cho rằng “tổng kết chính sách đất đai có thể thu hút sự chú ý nhưng không tạo ra hiệu ứng thay đổi vì về cơ bản đất đai vẫn còn thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước quản lý ”và“ tước đoạt quyền tư hữu về ruộng đất là tước đoạt tất cả ”. Và trong bài báo có tiêu đề “Đất Ơi”, được phát tán trên trang chantroimoimedia.com, nó đã bịa đặt và vu cáo một cách trắng trợn: “Không phải bỗng dưng mà Hội nghị toàn thể đảng cầm quyền về luật đất đai. Nó đã chứng kiến ​​bao nhiêu đảng viên” ưu tú “bị” giết ” theo luật đó, nên nó phát hoảng ”… Và cuối cùng họ phun ra những lời báng bổ rằng Việt Nam phải thực hiện quyền sở hữu đất đai của mình. Chỉ có sở hữu tư nhân như các nước khác mới loại bỏ được tham nhũng, tiêu cực, v.v.

Và câu hỏi đặt ra ở đây là nếu Việt Nam thực hiện sở hữu tư nhân hay đa dạng hóa sở hữu đất đai thì sao? Câu trả lời rất đơn giản rằng, Việt Nam là một nước nông nghiệp, phần lớn dân số là nông dân và sống ở nông thôn, nhưng họ không có ruộng đất – tư liệu sản xuất quan trọng nhất. Thực tế cho thấy, ở miền Bắc trước 1954 và miền Nam trước 1975, những người nông dân quanh năm “chân lấm tay bùn” phải “bán mặt cho đất, lưng cho trời” chứ họ chỉ là tá điền, làm dân. . cho chủ đất thuê. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định giải phóng dân tộc trước hết phải là giải phóng nông dân. Nguyện vọng thiết tha của nông dân là độc lập dân tộc, dân cày có ruộng, được giải phóng khỏi ách áp bức của đế quốc và phong kiến. Hơn nữa, nếu áp dụng chính sách công hữu hóa sở hữu ruộng đất sẽ hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của chế độ chúng ta đang xây dựng – một chế độ do nhân dân làm chủ, nhân dân vừa là chủ thể vừa là động lực. và mục tiêu của sự phát triển.

Mặt khác, nếu thực hiện sở hữu tư nhân hoặc sở hữu đa dạng về đất đai như các nước tư bản thì có nghĩa là ruộng đất sẽ thuộc về các chủ sở hữu khác nhau. Và khi đó, chủ đất chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân, mọi việc đều thực hiện theo quy luật giá cả thị trường, không quan tâm đến môi trường, sự phát triển bền vững của đất nước, sự an toàn của đất đai. Ngược lại, khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý thì hàng năm ngân sách sẽ có nguồn bổ sung lớn thông qua thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. đất đai, các loại thuế liên quan đến đất đai và phí, lệ phí quản lý, sử dụng đất đai … Nguồn ngân sách đó sẽ do Nhà nước điều tiết thông qua đầu tư phát triển của các thành phần kinh tế; phân bổ vốn phát triển cho các vùng, các địa phương; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo phát triển bền vững…

Xuất phát từ góc độ trên, Điều 53 Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân và do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Điều 4 Luật Đất đai cũng quy định: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước nhân danh chủ sở hữu quản lý và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của luật này. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đất đai, tại Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, bao gồm: những hạn chế, yếu kém liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất; hỗ trợ, bồi thường, tái định cư, thu hồi đất, xác định giá đất …

Và đây cũng là kẽ hở để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh đồng hiện tượng với thực chất để vu cáo Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, người dân cần nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác mọi thông tin sai sự thật, không đúng sự thật. Đồng thời khẳng định rõ Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII là ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, không một thế lực thù địch, phản động nào có thể xuyên tạc, phủ nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published.