Cánh cửa tri thức đằng sau cánh cổng nhà tù

Khám phá
Rate this post

Thông tư liên tịch số 02/2012 của Bộ Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo quy định, ngoài thời gian lao động, học tập, phạm nhân được tham gia hoạt động thể dục, thể thao. các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, đọc sách, báo.

Trong các phân trại của trại giam thành lập thư viện, bố trí tủ sách, báo; trang bị bàn ghế, tủ sách, máy vi tính, sách, báo và các ấn phẩm khác phục vụ nhu cầu đọc sách, báo, giải trí của phạm nhân.

Thời gian dành cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí của phạm nhân chưa thành niên được tăng gấp đôi so với phạm nhân trưởng thành.

Leave a Reply

Your email address will not be published.