Cần linh hoạt trong điều hành, tăng cường tranh luận để có một quốc hội sôi động

Khám phá
Rate this post

Cuối giờ chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên thảo luận cho ý kiến ​​về Dự thảo Quy chế kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) do Chủ tịch Quốc hội chủ trì. Viện Nghiên cứu Lập pháp. do Văn phòng Quốc hội tổ chức.

Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội.

Các đại biểu tán thành sự cần thiết phải sửa đổi Quy chế kỳ họp sau 6 năm thực hiện nhằm tạo hành lang pháp lý để tiếp tục “Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ”. pháp quyền, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội “như chủ trương được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Các ý kiến ​​cũng tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn, trong đó cần sửa đổi nội quy cuộc họp để nâng cao vai trò và tạo sự chủ động cho Chủ tọa trong điều hành cuộc họp.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Bộ Quốc phòng: “Chủ tọa và người điều hành cần phải có quyền linh hoạt, sôi nổi và sinh động là phải linh hoạt, nhưng khó có trật tự, và hoạt động của nghị viện sôi nổi và sôi nổi, không phải là một quốc hội có trật tự.”

Khẳng định vấn đề tranh luận và chất vấn là vấn đề được nhiều người quan tâm tại mỗi kỳ họp, việc tranh luận và chất vấn là rất cần thiết vì nó thể hiện thực quyền của Quốc hội, từ đó xác định rõ vấn đề. Điều này trong nội quy cuộc họp sẽ giúp tăng tính dân chủ và pháp quyền.

GS, TS ĐẶNG VĂN THÀNH: “Tranh luận là cần thiết. Việc tranh luận diễn ra giữa các đại biểu Quốc hội là để thuyết phục các đại biểu khác đồng tình với quan điểm của tôi về vấn đề đó. Khái niệm tranh luận chỉ nên diễn ra giữa các đại biểu để thể hiện tính ngang hàng. Vì vậy, tôi đề nghị không nên dành quá nhiều thời gian cho một đại biểu tranh luận lặp đi lặp lại về cùng một vấn đề. Vì vậy, tôi đã đồng ý 1 phút ”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chất lượng và những ý kiến ​​đóng góp thẳng thắn của các đại biểu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến cách thức, phương thức tổ chức kỳ họp Quốc hội, cho phép Quốc hội thí điểm có nhiều điểm mới. Việc sửa đổi Nội quy kỳ họp lần này cần tập trung vào các giải pháp tổ chức kỳ họp linh hoạt, hiệu quả, dễ phù hợp với thực tế, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của Quốc hội. Dự thảo Quy chế kỳ họp Quốc hội sửa đổi phải đồng bộ, phù hợp với các luật có liên quan như Luật Tổ chức Quốc hội, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Ban hành văn bản. hợp pháp…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến ​​của các chuyên gia, đại biểu, bảo đảm hoàn thiện Dự thảo Quy chế kỳ họp để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Bộ luật. phiên họp. tháng 8 trình Quốc hội cho ý kiến ​​và thông qua trong kỳ họp.

Trình diễn :
Duong Dung
Quang Sỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published.