Cải cách và hoàn thiện thể chế để ứng phó kịp thời với những vấn đề mới và chưa từng có

Khám phá
Rate this post

Ngày 18/9, trong khuôn khổ “Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam năm 2022”, thảo luận về nội dung đẩy mạnh cải cách thể chế, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật là cần thiết và những điều kiện đủ để có một xã hội có trật tự, kỷ cương, từ đó xác lập vị trí tối cao của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. bảo đảm các nguyên tắc phổ biến và đặc trưng của nhà nước pháp quyền.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, bối cảnh hiện nay đặt ra nhiều thách thức đối với việc đổi mới và hoàn thiện thể chế của Việt Nam. Đặc biệt, có 3 xu hướng toàn cầu chính được dự báo sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thiện thể chế của Việt Nam, đó là sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc, sự tăng tốc của nền kinh tế kỹ thuật số, sự gia tăng mạnh mẽ của các sáng kiến ​​xanh. Bên cạnh đó, đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động mạnh đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.

Cách bố trí dự án thay đổi, tuy không đáng tiền, nhưng mỗi lần không có tiền lại có hình ảnh 1

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho ý kiến ​​tại Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam năm 2022.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phân tích, bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu đặc biệt, thậm chí chưa từng có đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật để thực hiện có hiệu quả. yêu cầu về cải cách và hoàn thiện thể chế. Đặc biệt, không chỉ yêu cầu khắc phục, hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch gây ra mà còn phải tận dụng các yếu tố thời cơ, lợi thế, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực để vượt qua giai đoạn này. khó khăn, hướng tới phục hồi và phát triển với tư duy mới và tầm nhìn chiến lược mới.

Cụ thể, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, thực tiễn đặt ra những yêu cầu cần phải sửa đổi, xây dựng, ban hành nhanh chóng, hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng kịp thời, hiệu quả. đối phó hiệu quả với đại dịch, đối phó với những vấn đề mới, chưa từng có, đồng thời bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Cùng với đó, cần ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy phạm pháp luật mà do tình hình thay đổi, không còn phù hợp với thực tiễn, gây vướng mắc, vướng mắc. phát triển, xây dựng; đẩy nhanh chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng bền vững, bao trùm và xanh.

Ngoài ra, cần tiếp tục hoàn thiện, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống an sinh xã hội, lấy người dân làm trung tâm; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; bảo đảm sự phát triển cân đối hơn giữa các vùng, miền và các lĩnh vực kinh tế, qua đó khẳng định bản chất xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường Việt Nam …

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại Kết luận số 19-KL / TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021-2026), Chủ tịch Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về vai trò của việc xây dựng và thực thi pháp luật.

Thứ hai, tăng cường năng lực của các chủ thể tham gia xây dựng và thực thi pháp luật.

Thứ ba, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy trình lập pháp, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật.

Thứ tư, tăng cường giám sát, kiểm tra, tổng kết các văn bản, sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published.