Các giai đoạn phát triển theo lý thuyết Piaget – Tâm lý học khám phá – Tâm lý học khám phá

Development Psychology Khám phá
Rate this post

Theo thuyết phát triển nhận thức của Jean Piaget, trẻ em sẽ trải qua 4 giai đoạn phát triển tâm lý khác nhau. Lý thuyết này không chỉ tập trung vào việc tìm hiểu cách trẻ tiếp thu kiến ​​thức mà còn khám phá bản chất của trí thông minh.

Lý thuyết về phát triển nhận thức của Jean Piaget cho rằng trẻ em trải qua bốn giai đoạn phát triển tinh thần khác nhau. Lý thuyết của ông không chỉ tập trung vào việc hiểu cách trẻ em tiếp thu kiến ​​thức mà còn tìm hiểu bản chất của trí thông minh.

20151229140026-xanh-mầm-phát-triển-hạt-giống-cây-đất-mới-trẻ-rau-làm vườn-môi trường
Nguồn: Entrpreneur.com

Piaget tin rằng chính đứa trẻ là người đóng vai trò chủ động trong quá trình học tập, chúng giống như một nhà khoa học nhỏ thực hiện những thí nghiệm đơn giản, quan sát và từ đó, hiểu biết về thế giới xung quanh.

Piaget tin rằng trẻ em đóng vai trò tích cực trong quá trình học tập, hoạt động giống như các nhà khoa học nhỏ khi chúng thực hiện các thí nghiệm, quan sát và tìm hiểu về thế giới.

Khi trẻ tiếp xúc với thế giới xung quanh, chúng không ngừng tiếp thu kiến ​​thức mới, phát triển kiến ​​thức hiện có và liên tục thích ứng những gì chúng đã có với thông tin mới xuất hiện.

Khi trẻ tương tác với thế giới xung quanh, chúng liên tục bổ sung kiến ​​thức mới, xây dựng dựa trên kiến ​​thức hiện có và điều chỉnh các ý tưởng đã nắm giữ trước đó để phù hợp với thông tin mới.

Bốn giai đoạn phát triển nhận thức. Bốn giai đoạn phát triển nhận thức.

  1. Giai đoạn vận động cảm giác. Sensorimotor Giai đoạn phát triển nhận thức

Độ tuổi: Từ sơ sinh đến 2 tuổi. Độ tuổi: Sơ sinh đến 2 tuổi

Các tính năng và thay đổi chính. Các đặc điểm chính và những thay đổi trong quá trình phát triển:

Trẻ em học về thế giới thông qua các chuyển động và cảm giác. Trẻ sơ sinh nhận biết thế giới thông qua các chuyển động và cảm giác của chúng.

Trẻ sơ sinh tìm hiểu về thế giới thông qua các hành động cơ bản như mút, cầm nắm, nhìn và nghe. Trẻ em học về thế giới thông qua các hành động cơ bản như mút, cầm nắm, nhìn và nghe.

– Trẻ em học được rằng các đối tượng sẽ tiếp tục tồn tại cho dù chúng ta có nhìn thấy chúng hay không (Các đối tượng vĩnh viễn). Trẻ sơ sinh học được rằng mọi thứ vẫn tiếp tục tồn tại mặc dù không thể nhìn thấy chúng (tính vĩnh viễn của đối tượng).

Trẻ biết mình là một sinh thể độc lập, tách biệt với mọi người và mọi vật xung quanh. Họ là những sinh vật riêng biệt với những người và đồ vật xung quanh họ.

Họ nhận ra rằng một hành động có thể gây ra điều gì đó xảy ra trong thế giới của họ. Họ nhận ra rằng hành động của họ có thể gây ra những điều xảy ra trong thế giới xung quanh họ.

– Học thông qua đồng hóa và thích nghi. Học tập xảy ra thông qua đồng hóa và ăn ở.

Trong giai đoạn đầu tiên này, trẻ sẽ trải qua một quá trình phát triển và học hỏi với nhiều biến động. Khi tương tác với môi trường của mình, họ cũng liên tục đưa ra những khám phá mới về cách thế giới hoạt động. Sự phát triển nhận thức trong giai đoạn này tuy ngắn ngủi nhưng sự phát triển diễn ra trong giai đoạn này là khá lớn và quan trọng. Em bé không chỉ học cách thực hiện các hành động thể chất như bò hay chập chững mà còn học được kha khá ngôn ngữ từ những người mà chúng tương tác. Piaget cũng chia giai đoạn này thành nhiều giai đoạn nhỏ hơn. Phải đến thời kỳ cuối cùng của giai đoạn vận động cảm giác, những ý nghĩ biểu tượng đầu tiên mới xuất hiện.

Trong giai đoạn phát triển nhận thức sớm nhất này, trẻ em sẽ trải qua một giai đoạn phát triển và học hỏi đáng kể. Khi trẻ tương tác với môi trường của chúng, chúng liên tục có những khám phá mới về cách thế giới hoạt động. Sự phát triển nhận thức diễn ra trong giai đoạn này diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng bao hàm rất nhiều sự trưởng thành. Trẻ em không chỉ học cách thực hiện các hành động thể chất như bò và đi, chúng còn học rất nhiều về ngôn ngữ từ những người mà chúng tương tác. Piaget cũng chia nhỏ giai đoạn này thành một số giai đoạn phụ khác nhau. Đó là trong phần cuối cùng của giai đoạn vận động nhạy cảm mà tư tưởng đại diện sớm xuất hiện.

  1. Giai đoạn tiền vận hành. Giai đoạn phát triển nhận thức trước hoạt động

Độ tuổi: Từ 2 đến 7 tuổi. Tuổi: 2 đến 7 năm

Các tính năng và thay đổi chính. Các đặc điểm chính và những thay đổi trong quá trình phát triển:

Trẻ bắt đầu suy nghĩ theo hình tượng hơn và học cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh để mô tả các đồ vật. Trẻ em bắt đầu suy nghĩ theo hình tượng và học cách sử dụng từ ngữ và hình ảnh để đại diện cho các đối tượng.

Họ có xu hướng tự cho mình là trung tâm và chỉ nhìn mọi thứ theo quan điểm của họ. Họ cũng có xu hướng rất ích kỷ và chỉ nhìn mọi thứ theo quan điểm của họ.

Trẻ ở giai đoạn này có xu hướng có lòng tự trọng cao và gặp nhiều khó khăn khi nhìn từ góc độ của người khác. Trẻ em ở giai đoạn này có xu hướng hướng tâm và cố gắng nhìn mọi thứ từ góc độ của người khác.

– Dù ngôn ngữ và tư duy đã được cải thiện nhưng trẻ vẫn thường suy nghĩ một cách cụ thể, rõ ràng, trắng đen về mọi việc. Trong khi họ đang trở nên tốt hơn về ngôn ngữ và tư duy, họ vẫn có xu hướng suy nghĩ về mọi thứ theo những nghĩa rất cụ thể.

Nền tảng của sự phát triển ngôn ngữ có thể xuất hiện từ giai đoạn trước, nhưng phải đến giai đoạn này, sự xuất hiện của ngôn ngữ mới trở thành một trong những dấu hiệu nổi bật, giúp phân biệt giai đoạn tiền vận dụng này với giai đoạn khác. giai đoạn khác. Trẻ cảm thấy quen thuộc hơn với trò chơi giả vờ, mặc dù cách nhìn về thế giới xung quanh vẫn còn khá đơn giản và cụ thể.

Nền tảng của sự phát triển ngôn ngữ có thể đã được đặt ra trong giai đoạn trước đó, nhưng sự xuất hiện của ngôn ngữ là một trong những dấu ấn chính của giai đoạn phát triển tiền thế hệ. Trẻ em trở nên thành thạo hơn khi chơi giả vờ trong giai đoạn phát triển này, nhưng vẫn suy nghĩ rất cụ thể về thế giới xung quanh.

  1. Giai đoạn hoạt động cụ thể. Giai đoạn hoạt động cụ thể của phát triển nhận thức

Độ tuổi: Từ 7 đến 11 tuổi. Lứa tuổi: 7 đến 11 năm

Các tính năng và thay đổi chính: Các đặc điểm chính và những thay đổi trong quá trình phát triển:

Trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu suy nghĩ logic hơn về một sự kiện cụ thể. Trong giai đoạn này, trẻ bắt đầu suy nghĩ một cách logic về các sự kiện cụ thể.

– Các em bắt đầu nắm được các khái niệm về giao tiếp, biết được sự giống nhau của các mực chất lỏng trong bình rộng, bình hẹp có cùng thể tích. Họ bắt đầu hiểu khái niệm bảo tồn; Lượng chất lỏng trong cốc ngắn, rộng bằng lượng chất lỏng trong cốc cao, gầy.

– Tư duy logic và có cấu trúc hơn nhưng vẫn rất cụ thể và đơn giản. Suy nghĩ trở nên logic và có tổ chức hơn, nhưng vẫn rất cụ thể.

Bắt đầu vận dụng trí óc để suy nghĩ, tư duy từ những thông tin cụ thể đến những nguyên tắc chung. Bắt đầu sử dụng logic quy nạp hoặc suy luận từ thông tin cụ thể đến nguyên tắc chung.

Mặc dù đầu óc trẻ ở giai đoạn này còn khá đơn giản nhưng chúng đã có nhiều dấu hiệu thích nghi và logic hơn. Tính tự cho mình là trung tâm của giai đoạn trước bắt đầu biến mất khi trẻ học hỏi từ các quan điểm khác nhau của cùng một sự kiện.

Trong khi trẻ em vẫn còn rất cụ thể và rõ ràng trong suy nghĩ của chúng ở thời điểm phát triển này, chúng trở nên thành thạo và sử dụng logic hơn nhiều. Chủ nghĩa tập trung của giai đoạn trước bắt đầu biến mất khi trẻ trở nên giỏi hơn trong việc suy nghĩ về cách người khác có thể nhìn nhận một tình huống.

  1. Giai đoạn hoạt động chính thức. Giai đoạn hoạt động chính thức của sự phát triển nhận thức

Độ tuổi: từ 12 tuổi trở lên. Tuổi: 12 trở lên

Các tính năng và thay đổi chính. Các đặc điểm chính và những thay đổi trong quá trình phát triển:

– Ở giai đoạn này, thanh thiếu niên bắt đầu suy nghĩ trừu tượng hơn và suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề giả định. Ở giai đoạn này, thanh thiếu niên hoặc thanh niên bắt đầu suy nghĩ trừu tượng và suy luận về các vấn đề giả định.

– Suy nghĩ trừu tượng xuất hiện. Suy nghĩ trừu tượng nổi lên.

Thanh thiếu niên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề đạo đức, triết học, đạo đức, xã hội và chính trị đòi hỏi tư duy trừu tượng và khái quát lý thuyết. Thanh thiếu niên bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về các vấn đề đạo đức, triết học, đạo đức, xã hội và chính trị đòi hỏi lý luận và lý luận trừu tượng.

– Bắt đầu vận dụng đầu óc để suy luận, suy nghĩ từ một nguyên lý đến một thông tin cụ thể. Bắt đầu sử dụng logic suy diễn, hoặc suy luận từ một nguyên tắc chung đến thông tin cụ thể.

Khả năng suy nghĩ về các vấn đề và tình huống trừu tượng là đặc điểm phân biệt cốt lõi của giai đoạn này. Khả năng lập kế hoạch một cách có hệ thống cho tương lai và xem xét các tình huống giả định cũng là những khả năng quan trọng xuất hiện trong giai đoạn này.

Khả năng suy nghĩ về các ý tưởng và tình huống trừu tượng là dấu hiệu quan trọng của giai đoạn hoạt động chính thức của sự phát triển nhận thức. Khả năng lập kế hoạch một cách có hệ thống cho tương lai và suy luận về các tình huống giả định cũng là những khả năng quan trọng xuất hiện trong giai đoạn này.

Sự kết luận. Lời kết

Mặc dù lý thuyết của Piaget không còn phổ biến như trước, nhưng không thể phủ nhận nó có ảnh hưởng lớn đến cách mọi người tìm hiểu về các giai đoạn phát triển của trẻ. Piaget là một trong những nhà khoa học đầu tiên cho rằng cách suy nghĩ của trẻ em và người lớn về cơ bản là khác nhau. Nhiều ý tưởng bắt nguồn từ những quan sát của Piaget với chính những đứa con của mình. Lý thuyết của Piaget đã mở đường cho một loạt các nghiên cứu chuyên sâu hơn về sự phát triển trí tuệ của trẻ sau này khi lớn lên.

Mặc dù lý thuyết của Piaget ít nổi bật hơn trước đây, nhưng nó có ảnh hưởng to lớn đến sự hiểu biết của chúng ta về sự phát triển của trẻ em. Piaget là một trong những nhà lý thuyết đầu tiên cho rằng cách nghĩ của trẻ em về cơ bản khác với cách nghĩ của người lớn. Nhiều ý tưởng của Piaget đến từ những quan sát của ông về những đứa con của mình, nhưng lý thuyết của ông cũng đã thúc đẩy nhiều nghiên cứu sâu hơn về sự phát triển trí tuệ của trẻ em.

Nguồn: https://www.verywell.com/a-summary-of-piagets-stages-2795075

Như Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.