Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc: Một quyết định hành chính có thể tốn hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng | Nền kinh tế

Khám phá
Rate this post

Thảo luận bàn tròn tại Hội nghị chuyên đề 1 với chủ đề “Tăng cường cải cách thể chế – Hoàn thiện chính sách đất đai, những giải pháp quan trọng trong khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội” trong khuôn khổ Diễn đàn. Tại Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc đã nêu 3 vấn đề lớn về tài chính đất đai.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương là kim chỉ nam cho việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới. Trong đó, có 3 vấn đề liên quan đến tài chính đất đai cần được quan tâm.

Người đầu tiên là địa tô chênh lệch. Việc quản lý mục đích sử dụng đất phải chặt chẽ, nếu không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi để bán đấu giá có hiệu quả hơn, tạo động lực. nguồn lực cho sự phát triển.

Đơn cử, tại một số doanh nghiệp sau cổ phần hóa có tình trạng doanh nghiệp chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại, đất ở gây thất thu ngân sách nhà nước. “Đây là một lỗ hổng lớn, bởi chỉ cần một quyết định hành chính có thể dẫn đến thất thoát hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Vì vậy, cần có cơ chế để thu hẹp khoảng cách này”, người đứng đầu ngành tài chính khẳng định.

Vấn đề thứ hai là giá đất. Hiện nay, có 5 phương pháp xác định giá đất nhưng chưa thực sự thống nhất và chính xác, tạo ra một số kẽ hở. Bộ trưởng cho rằng sắp tới chúng ta phải rà soát lại các phương pháp xác định giá đất để tìm ra phương pháp phù hợp, chính xác và thống nhất.

Vấn đề thứ ba, Ông Hồ Đức Phúc cho rằng, phải xác định giá đất trước thời điểm xác định giá đất không quá 6 tháng để đảm bảo chính xác. Khi nộp vào ngân sách mới được giao đất.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phúc: Một quyết định hành chính có thể dẫn đến thất thoát hàng trăm nghìn tỷ đồng.Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã trả lời chất vấn về những nội dung cải cách đột phá trong lần sửa đổi Luật Đất đai lần này.

Ông Trần Hồng Hà cho rằng 11 nhóm chính sách lớn của Nghị quyết 18 đều là những vấn đề cốt lõi, tác động sâu sắc đến nền tảng của nền kinh tế và đời sống của người dân. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch là một trong những công cụ quan trọng nhất.

“Công tác quy hoạch phải đổi mới về phương pháp, nội dung, hình thức và vị trí của công tác này, để công tác quy hoạch thực hiện được quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước trong việc phân bổ tài nguyên thiên nhiên một cách tối đa. điều này đặc biệt, quý giá và quan trọng. Nội dung đổi mới này sẽ đảm bảo công bằng, bình đẳng cho các bên, giải quyết nhu cầu sử dụng đất, giải quyết những vướng mắc trong quá khứ, hiện tại và tương lai ”, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

ANH PHƯƠNG

Leave a Reply

Your email address will not be published.