Bộ Tài chính đề xuất trang bị thêm “áo giáp” cho người mua bảo hiểm

Khám phá
Rate this post

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ngày 1/8, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính đã thực hiện 8 cuộc thanh tra. , đã chủ trì, phối hợp, thụ lý, giải quyết 395 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 381 vụ việc khiếu nại, kiến ​​nghị, phản ánh và 14 vụ việc tố cáo. Các khiếu nại chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm.

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng khi mua bảo hiểm, đại diện Bộ Tài chính cho rằng cần đề cập rõ hơn về trách nhiệm, hình thức, mức xử phạt đối với doanh nghiệp bảo hiểm cũng như thông tin rõ ràng về quyền lợi của người tiêu dùng. khi mua bảo hiểm, chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính đã tiến hành 8 cuộc thanh tra, chủ trì, phối hợp, xử lý và giải quyết 395 vụ việc khiếu nại, tố cáo. Trong đó, có 381 vụ việc khiếu nại, kiến ​​nghị, phản ánh và 14 vụ việc tố cáo. Các khiếu nại chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm.

Qua đó, người tiêu dùng có thể nắm bắt thông tin kỹ lưỡng, rõ ràng hơn về quyền lợi, quyền lợi và trách nhiệm của mình trước khi đồng ý mua hay không mua bảo hiểm. Ngoài ra, cũng để các doanh nghiệp có ý thức hơn trong việc thực hiện các cam kết với bên mua bảo hiểm như trong hợp đồng đã ký kết. Nếu doanh nghiệp vi phạm hợp đồng đã cam kết sẽ phải chịu các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) dự kiến ​​sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8 và chuẩn bị nội dung để báo cáo, xin ý kiến ​​Bộ Chính trị về dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. ; trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến ​​vào kỳ họp thứ 4 tới.

Trước đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công Thương phê duyệt sản phẩm, đăng ký hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước khi doanh nghiệp triển khai.

Tuy nhiên, sau ngày 1/10/2019, công tác phối hợp đã dừng lại do thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường công tác hậu kiểm của các cơ quan quản lý nhà ở. đất nước, đồng thời tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Kể từ ngày 01/10/2019, nhóm dịch vụ bảo hiểm nhân thọ không còn thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tuy nhiên, để đảm bảo sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dù không đăng ký hợp đồng giao dịch mẫu nhưng điều kiện giao dịch chung vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Công Thương thực hiện hậu kiểm đối với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bộ Tài chính phê duyệt các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.