Bộ Tài chính bổ sung quy định về thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu ô tô, xe máy

Khám phá
Rate this post

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 45/2022 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015 / TT-BTC quy định về thủ tục hải quan và quản lý ô tô, xe máy, máy móc thuộc đối tượng được phép nhập khẩu hoặc tạm nhập không vì mục đích thương mại.

Thông tư số 45/2022 / TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về “Điều kiện kinh doanh ô tô, xe máy nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập”. Cụ thể, xe mô tô phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mô tô, xe gắn máy (QCVN 14: 2015 / BGTVT).

Hình minh họa, nguồn internet
Hình minh họa, nguồn internet.

Chính sách quản lý đối với ô tô, xe máy nhập khẩu, tạm nhập theo hình thức quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, động sản thực hiện theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Về thủ tục nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập khẩu ô tô, xe máy, Thông tư quy định, hồ sơ tạm nhập, tái nhập bao gồm:

– Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Mẫu số 01 – Tờ khai hàng hóa nhập khẩu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018 / TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. chính.

– Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp.

– Giấy chứng nhận đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô).

– Giấy chứng nhận đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy / mô tô, xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe mô tô).

– Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật của chủ thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập xe (nếu có): 01 bản chính.

– Các văn bản theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Thông tư 45/2022 / TT-BTC quy định rõ về trình tự, thủ tục nhập khẩu, tạm nhập. Theo đó, người khai hải quan khai đầy đủ các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan và gửi các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan hoặc nộp trực tiếp tại Chi cục. Cục Hải quan có trách nhiệm bảo quản phương tiện tại nơi được phép đưa về lưu giữ trong thời gian chờ kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe thực hiện thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu theo quy định. Trong thời hạn 08 giờ làm việc, kể từ thời điểm hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu, nếu có đủ căn cứ xác định trị giá người khai hải quan khai báo là không phù hợp với thực tế hàng hóa thì cơ quan hải quan phải xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu. hàng hóa theo quy định, và ra Thông báo trị giá hải quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo trị giá hải quan, nếu người khai hải quan không khai bổ sung theo Thông báo trị giá hải quan thì cơ quan hải quan ra quyết định ấn định thuế theo quy định tại Nghị định này. . quy định của Luật Quản lý thuế, xử lý vi phạm (nếu có).

Trường hợp người khai hải quan đủ điều kiện đưa hàng vào bảo quản theo quy định, trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đưa hàng vào bảo quản, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai cử công chức theo dõi, kiểm tra. lên Cổng thông tin một cửa quốc gia kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra, khi có kết quả kiểm tra phải yêu cầu ngay người khai hải quan khai bổ sung (nếu có) và thông quan hàng hóa. theo pháp luật.

Quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản mà người khai hải quan không làm thủ tục hoặc cơ quan hải quan có thông tin về việc người khai hải quan không thực hiện đúng quy định về bảo quản hàng hóa. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai kiểm tra hàng hóa để bảo quản, nếu người khai hải quan không giữ phương tiện tại địa điểm đã đăng ký thì xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Chi cục Hải quan làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập chỉ thông quan khi có Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô) và Giấy kiểm tra chất lượng. xe mô tô (xe gắn máy) nhập khẩu của cơ quan kiểm tra chuyên ngành…

Minh An (t / h)

Leave a Reply

Your email address will not be published.