Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ đầu tư 4 khu cảng Lạch Huyện

Khám phá
Rate this post

Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư 4 cảng Lạch Huyện – Hải Phòng

Hai bến số 1 và số 2 – cảng Lạch Huyện đi vào hoạt động năm 2018, dự kiến ​​đến cuối năm 2022 sẽ đạt công suất thiết kế (1,1 triệu Teu / năm).Phối cảnh cầu Đại Ngãi.
Phối cảnh cầu cảng 3, 4 – cảng Lạch Huyện, Hải Phòng.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND TP. Hải Phòng, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các nhà đầu tư gồm: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP; Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng; – Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco về việc thực hiện đầu tư và đưa vào khai thác bến số 3, số 4 và số 5, số 6 khu bến Lạch Huyện.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Hải Phòng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan liên quan đôn đốc, giám sát Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco khẩn trương đầu tư, đưa vào khai thác các cảng. các bến số 3, 4, 5, 6 tại khu bến Lạch Huyện nhằm đáp ứng lượng hàng container thông qua cảng ngày càng tăng.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng được yêu cầu chỉ đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bố trí nguồn vốn của các doanh nghiệp để khẩn trương đầu tư bến số 3 và số 4 theo quy định. quy định, đáp ứng tiến độ đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ GTVT yêu cầu Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng và Công ty cổ phần Tập đoàn Hateco khẩn trương đầu tư các bến số 3, 4, 5, 6 tại khu bến Lạch Huyện theo đúng tiến độ. quy mô đầu tư tại Quyết định số 1323 / QĐ-TTg ngày 09/10/2019; Số 299 / QĐ-TTg ngày 4/3/2021 và số 186 / QĐ-TTg ngày 11/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Về tuyến giao thông sau bến 3 đến bến 6, Bộ GTVT cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai đầu tư các tuyến giao thông sau bến từ bến 3 đến bến 6 tại khu vực Bến Lạch Huyện bằng nguồn vốn đầu tư công. vốn do Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng Chính phủ vẫn chưa có ý kiến ​​chỉ đạo.

Vì vậy, để phục vụ việc thu gom / rút hàng qua cảng từ bến 3 đến bến 6 bằng phương tiện đường bộ, trong thời gian chờ ý kiến ​​chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, Tập đoàn Hateco Công ty cổ phần tranh thủ triển khai các thủ tục để sớm triển khai đầu tư tuyến giao thông sau bến 3 đến bến 6 tại khu bến Lạch Huyện bằng nguồn vốn của doanh nghiệp. ngành theo quy định.

Theo kết quả nghiên cứu Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, bến tàu, bến nổi, vùng nước và vùng nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Thông báo số 8/2022), tại giai đoạn đến năm 2025, khu bến Lạch Huyện được quy hoạch gồm 6 bến container thương mại với lượng hàng hóa khoảng 3,7 triệu Teu, giai đoạn đến năm 2030 là 10 bến với lượng hàng hóa khoảng 6,7 triệu Teu.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu cảng Lạch Huyện. Trong đó, bến số 3, số 4 có tổng chiều dài 750 m được đầu tư hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025 (tổng vốn đầu tư 6.946,315 tỷ đồng), trong đó bến số 3 đưa vào khai thác năm 2022. Bến số 5 và Đường số 6 dài 900 m, được đầu tư với tiến độ giai đoạn 1 từ năm 2020-2025 (vốn đầu tư 8.339,717 tỷ đồng), giai đoạn 2 từ năm 2030 (vốn đầu tư 611,468 tỷ đồng).

Như vậy, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các bến cảng từ bến số 4-6 sẽ cơ bản được đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác đến năm 2025 (riêng bến số 3 chậm so với yêu cầu). .

Theo Bộ GTVT, hiện hai nhà ga số 1 và số 2 với tổng công suất thiết kế 1,1 triệu Teu / năm đã được đưa vào khai thác từ năm 2018, đến nay đã phát huy hiệu quả đầu tư; sản lượng năm 2021 đạt 0,69 triệu Teu, 7 tháng đầu năm 2022 đạt 0,7 triệu Teu, đạt 64% công suất thiết kế, dự kiến ​​đến cuối năm 2022 đạt khoảng 1,09 triệu Teu, xấp xỉ thiết kế dung tích. Vì vậy, cần khẩn trương đầu tư các cảng từ cầu cảng 3-6.a.

Leave a Reply

Your email address will not be published.