Bộ Công an và NAPAS hợp tác sử dụng xác thực điện tử để chi trả an sinh xã hội

Khám phá
Rate this post

23/09/2022 18:48 GMT + 7

Việc hợp tác này sẽ hỗ trợ việc chi trả quyền lợi và an sinh xã hội cho công dân, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và rút ngắn thời gian chi trả qua phương thức điện tử.

Bộ Công an và NAPAS hợp tác sử dụng xác thực điện tử để chi trả an sinh xã hội
Napas và Trung tâm dữ liệu dân cư đã ký thỏa thuận hợp tác.

Ngày 22/9/2022, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân, Bộ Công an đã ký kết thỏa thuận hợp tác. triển khai an sinh xã hội và các sản phẩm, dịch vụ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Việc hợp tác này nhằm triển khai đa dạng các dịch vụ tiện ích công cộng cho người dân cũng như cung cấp thêm các dịch vụ thông dụng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đồng thời, giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm nguồn lực cho ngân hàng, trung gian thanh toán,… thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, nêu quan điểm. được nhấn mạnh: lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện sinh kế của người dân làm mục tiêu của chuyển đổi số; bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác an sinh xã hội trên cơ sở triển khai giải pháp dùng chung hạ tầng … Đề án cũng chỉ rõ một số nhiệm vụ, giải pháp như: Kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu an sinh xã hội; Xây dựng, hoàn thiện và triển khai hiệu quả ứng dụng di động Công dân số của VNeID trên cơ sở mở rộng và tích hợp các thông tin, dịch vụ như y tế, bảo hiểm xã hội, hoạt động ngân hàng, …

Sau khi cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) có gắn chip cho người dân và triển khai ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu phương án hỗ trợ hoạt động. liên quan đến việc chi trả các quyền lợi, an sinh xã hội cho công dân, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng và tiết kiệm thời gian, chi phí.

Việc ký kết Thỏa thuận hợp tác là cơ sở để hai bên tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành triển khai chi trả an sinh xã hội cho người dân bằng phương thức điện tử. Qua đó, không chỉ cung cấp cho người dân phương thức nhận trợ cấp an sinh xã hội thuận tiện mà còn giúp cơ quan Nhà nước quản lý dữ liệu tài khoản, thông tin chi trả an sinh xã hội một cách tập trung, thống nhất. bộ.

Phát biểu tại Lễ ký, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Dân cư, Bộ Công an cho biết: “Với hạ tầng công nghệ sẵn sàng để các bên triển khai dịch vụ thanh toán và đầu mối xử lý quyết toán giữa các bên qua hệ thống của Ngân hàng Nhà nước, việc hợp tác với Napas là rất phù hợp. phù hợp với yêu cầu thực tế. Hai bên sẽ sớm tận dụng tài khoản ngân hàng và Mobile Money hiện có để người dân đăng ký, xác thực và liên kết tài khoản an sinh xã hội. Giải quyết triệt để tình trạng trục lợi, lừa đảo nhận tiền, mang lại sự thuận tiện cho người dân có thể rút tiền dưới mọi hình thức theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Napas chia sẻ: “Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác, NAPAS tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử cho hệ thống thanh toán quốc gia; cung cấp hạ tầng thanh toán điện tử cho nền kinh tế và chia sẻ một số dịch vụ dùng chung cho các đơn vị trong ngành tài chính ngân hàng, thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ. Chính quyền. Ngoài ra, tạo điều kiện chi trả an sinh xã hội; tiết kiệm thời gian, thuận tiện cho công dân; giảm áp lực về thủ tục hành chính cho các cơ quan nhà nước, từ đó tiết kiệm tối đa nguồn lực cho xã hội.

Với việc Bộ Công an đã cấp CCCD gắn chip cho mọi công dân và triển khai ứng dụng cấp căn cước dân tộc rộng rãi hơn, thỏa thuận hợp tác được thực hiện trên cơ sở kết nối và tận dụng mạng lưới hạ tầng sẵn có của cả nước. NAPAS với các tổ chức tài chính ngân hàng sẽ mang lại lợi ích to lớn hơn nữa cho người dân.

Thái Khang

Bộ Công an sẽ sử dụng ứng dụng VNEID để nhận video ghi hình các phương tiện vi phạm

Bộ Công an sẽ sử dụng ứng dụng VNEID để nhận video ghi hình các phương tiện vi phạm

Hình ảnh, clip do người dân cung cấp sẽ bị xem xét xử phạt nếu vi phạm. Bộ Công an sẽ sử dụng ứng dụng VNEID để nhận ảnh và xác minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.