Bộ Công an đề xuất thu hồi 6 trường hợp nhà công sản

Khám phá
Rate this post

Công đoàn Điện lực Việt Nam bàn giao nhà công vụ cho giáo viên miền núi

Hiện Bộ Công an đang lấy ý kiến ​​góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trong Công an nhân dân.

Theo dự thảo, cán bộ, chiến sĩ ở nhà ở công vụ có trách nhiệm tuân thủ Quy chế quản lý, sử dụng nhà ở công vụ; sử dụng nhà ở đúng mục đích, không được cho người khác thuê, cho mượn, cho thuê một phần hoặc toàn bộ căn hộ; chăm sóc nhà công vụ và tài sản gắn liền; không được tự ý cải tạo, sửa chữa, phá dỡ căn hộ đã được bố trí; thanh toán các chi phí sinh hoạt cá nhân hoặc các dịch vụ khác theo quy định.

Bộ Công an đề xuất thu hồi 6 trường hợp nhà công sản
Bộ Công an đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà công vụ

Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trong nhà ở công vụ cũng có quyền yêu cầu đơn vị trực tiếp vận hành nhà ở công vụ sửa chữa kịp thời những hư hỏng nếu không phải do lỗi của mình.

Dự thảo cũng đề xuất điều kiện bố trí ở công vụ. Theo đó, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân viên Công an nhân dân đang phục vụ tại ngũ (gọi chung là sĩ quan, chiến sĩ) được bố trí nhà ở công vụ khi có đủ các điều kiện sau: Có nhu cầu về nhà ở công vụ; Có quyết định phân công, luân chuyển công tác của cấp có thẩm quyền hoặc giấy xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ về tình trạng nhà ở; Không có nhà ở thuộc sở hữu tư nhân; chưa thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đối với cán bộ, chiến sĩ ở địa phương nơi công tác, sinh sống trên 30 km.

Ngoài ra, trong dự thảo, Bộ Công an cũng đề xuất 6 trường hợp thu hồi nhà ở công vụ gồm: Nhà ở công vụ bố trí không đúng đối tượng, không đúng đối tượng, không đủ điều kiện theo quy định; Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân chuyển ngành, xuất ngũ, thôi phục vụ trong Công an nhân dân; chuyển đến địa phương khác; nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí; Cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà ở công vụ có nguyện vọng trở lại nhà ở công vụ;

Sử dụng nhà công vụ sai mục đích, cho mượn, ở nhờ, cho thuê một phần hoặc toàn bộ, tự ý cải tạo, sửa chữa, cơi nới, không thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ theo quy định. xác định; Cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà công vụ bị chết, mất tích; Nhà ở công vụ nằm trong quy hoạch, xây dựng mới hoặc cải tạo, chuyển đổi mục đích sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi nhà ở của cấp có thẩm quyền, cán bộ, chiến sĩ đang ở nhà ở công vụ phải bàn giao nhà ở cho đơn vị đang làm nhiệm vụ. tiếp tục hoạt động của nền công vụ.

Dự thảo cũng quy định, khi hết thời hạn thông báo mà người được bố trí ở không bàn giao nhà ở công vụ thì đơn vị trực tiếp vận hành nhà công vụ báo cáo cơ quan quản lý nhà ở công vụ, viên chức. cơ quan quản lý nhà. quản lý người đang ở công vụ đề nghị thu hồi nhà ở công vụ. Cơ quan quản lý nhà ở công vụ xem xét, ra quyết định thu hồi nhà ở công vụ, thời hạn thu hồi nhà công vụ tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày quyết định thu hồi nhà ở công vụ có hiệu lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published.