Bảo vệ và phát huy “quyền lực mềm”

Khám phá
Rate this post

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho các sản phẩm văn hóa xuyên biên giới phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng ở nước ta, nhất là trong giới trẻ.Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022. Ảnh H.Anh
Một tiết mục nghệ thuật tại Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX năm 2022. Ảnh của H.Anh

Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ biên giới văn hóa từ xa, từ xa trên không gian mạng để góp phần củng cố “quyền lực mềm”, chấn hưng và phát triển văn hóa dân tộc theo tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. của Đảng.

* Coi trọng yếu tố văn hóa

Xác định văn hóa là một trong những trụ cột không thể thiếu để phát triển bền vững đất nước, Đảng ta hết sức quan tâm và đề ra chiến lược bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc. Có thể kể đến một số tài liệu quan trọng về văn hóa như: Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943; Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của phát triển bền vững đất nước.

Bảo vệ văn hóa cũng được xác định là một nội dung quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Có thể kể đến các chiến lược như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 29 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” và Nghị quyết số 30 về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”. Đại hội Đảng lần thứ 13 đã nhấn mạnh và quan tâm hơn đến công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn, truyền thống dân tộc. hệ thống lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội của mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.


Theo GS-TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, muốn bảo vệ tinh hoa văn hóa của dân tộc thì phải bảo vệ. phân biệt rõ ràng giữa giá trị văn hóa và phản văn hóa. Theo đó, văn hóa chỉ dùng để nói về những giá trị chân, thiện, mỹ, còn những gì xa lạ với chân, thiện, mỹ, thì phải xác định là phản nghĩa.đã ăn thì phải chống chế và từ chối. Điều này rất quan trọng trong việc giáo dục lý tưởng, lối sống, cách ứng xử của chúng ta, đặc biệt là giới trẻ.

Đặc biệt, Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 tổ chức vào tháng 11/2021 đã cho thấy quan điểm xuyên suốt của Đảng về văn hóa là coi trọng lĩnh vực này, đặt ngang tầm với lĩnh vực này của Đảng. . lĩnh vực kinh tế và chính trị.

Bên cạnh sự đầu tư mang tính chiến lược, có sự gắn kết chặt chẽ giữa bảo vệ các giá trị văn hóa dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng thì việc ứng dụng công nghệ số cũng rất quan trọng.

Phát biểu tại tọa đàm về Không gian mạng và sứ mệnh bảo vệ biên cương văn hóa, tư tưởng của tuổi trẻ, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần khai thác tối đa lợi thế của Internet. không gian mạng và quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử của dân tộc, các giá trị văn hóa đặc sắc, đặc sắc của dân tộc, vị trí, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước. Tổ chức Đoàn phải tạo môi trường khuyến khích, phát huy sức sáng tạo trong thanh niên và coi đây là yếu tố quan trọng để bảo tồn và phát triển văn hóa …

* Và sứ mệnh của tuổi trẻ

Không chỉ những người sáng tạo văn hóa, thanh niên là người thụ hưởng và lan tỏa các giá trị văn hóa. Vì vậy, cần có sự định hướng, giáo dục về văn hóa để lớp trẻ có thể phản kháng trên môi trường mạng. Phó Bí thư phụ trách Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên cho biết, trong công tác giáo dục, định hướng thanh niên bảo vệ và phát triển các giá trị văn hóa luôn có hai mặt xây và chống. Theo đó, cùng với việc tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tạo môi trường để thanh niên phát huy sức sáng tạo, phát triển các sản phẩm mang đậm dấu ấn phong phú. Bản sắc văn hóa dân tộc còn được chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, văn hóa phẩm độc hại, nhất là trên không gian mạng.

Thanh niên cũng là đối tượng chính trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa – được ví như “con ngỗng đẻ trứng vàng”. Bởi nó không chỉ tạo ra nguồn thu mà còn là niềm tự hào dân tộc, khơi dậy hoài bão và sức sáng tạo cho thế hệ trẻ. Sự kiện nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BTS phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2021 đã đưa tình yêu văn hóa nhạc nhẹ của Hàn Quốc lên một sân khấu thế giới mới. Đây cũng là niềm tự hào của xứ sở Kim chi với 4 MV đạt thành tích “một tỷ lượt xem”.


Để giới trẻ có ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa cùng với việc sử dụng sức mạnh của đạo đức và khoa học, rất cần tác dụng truyền cảm của nghệ thuật. Nhiều quốc gia đã “xuất khẩu” văn hóa thành công như làn sóng Hallyu của Hàn Quốc, “Cool Japan” của Nhật Bản hay gần đây là ẩm thực Thái Lan…

Sự bùng nổ và lan tỏa mạnh mẽ của các sản phẩm văn hóa xuyên biên giới cũng tác động rõ nét đến tư tưởng, tình cảm của giới trẻ. Không khó để bắt gặp những bạn trẻ Việt Nam hâm mộ cuồng nhiệt các ngôi sao Hàn Quốc, Trung Quốc… Từ yêu thần tượng đến học, mê ẩm thực, ngôn ngữ, nét văn hóa. đặc điểm của quốc gia thần tượng.

Ở nước ta, công nghiệp văn hóa đã phát triển, nhưng thực tế còn rất khiêm tốn. Vì vậy, rất cần những sản phẩm văn hóa có thể vươn ra “biển lớn”. Đi cùng với đó là các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực văn hóa như xuất bản, thời trang, nghệ thuật biểu diễn, du lịch …

Là một người trẻ có đam mê, thực hiện các dự án bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tham gia tư vấn cho các tác phẩm điện ảnh, thương hiệu đồ cổ, anh TP. quan tâm đến việc triển khai các dự án về lịch sử, văn hóa truyền thống nên hoan nghênh và khuyến khích các dự án như vậy. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư nghiêm túc và tôn trọng lịch sử, nghiên cứu và ứng dụng phù hợp. Đây là con đường không hề dễ dàng nhưng rất có ý nghĩa nên cần được khuyến khích, đặc biệt là với những dự án do các bạn trẻ khởi xướng vì chúng là nguồn chính để lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống ra thế giới.

Nhật Hạ

.

Leave a Reply

Your email address will not be published.