Bài học quý trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Khám phá
Rate this post

Sáng 20/7, tại Quân khu 3, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. chủ trì “Tọa đàm khoa học và thực tiễn bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và địa phương; các tướng lĩnh và cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường, các nhà khoa học trong Quân đội, Công an nhân dân.

Hội thảo khoa học là cơ hội để nghiên cứu, trao đổi, cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị phục vụ việc hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình hiện nay. bức tranh mới. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 50 tham luận với nội dung phong phú, hàm lượng khoa học cao.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta ngày càng nhận thức rõ hơn mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, thể hiện đường lối, tư duy đổi mới đột phá về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Mới; đồng thời xác định rõ mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao các đại biểu tham dự cuộc họp đã đưa ra nhiều ý kiến ​​sâu sắc, khoa học góp phần xây dựng Đề án, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, trong nước còn nhiều thách thức nhưng nhìn chung, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, nòng cốt là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân đã tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương. Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI và nhiều nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ này.

Đồng tình với nhiều tham luận tại Tọa đàm, Chủ tịch nước cho rằng, thành tựu cơ bản bao trùm là giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vai trò quản lý của Đảng và nhà nước; bảo đảm môi trường ổn định, hòa bình và an ninh để phát triển đất nước.

Chúng ta cũng đã làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Điều đó phản ánh sức mạnh toàn diện của đất nước cả về thế và lực, nói lên tiềm lực, khả năng và sức mạnh quốc phòng, an ninh của nhân dân ta trong điều kiện lịch sử mới.

Để đạt được kết quả này, Chủ tịch nước nhất trí với các đại biểu, cho rằng bài học quý là chúng ta biết phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, nhân dân tin tưởng vào Đảng, là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. . Đây là cơ sở quan trọng để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Khẳng định Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI còn nguyên giá trị trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch nước cho rằng, các ý kiến ​​thảo luận phải luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt. của Đảng đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Đồng tình với các ý kiến ​​tại hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. sức mạnh tổng hợp của đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, tinh thần, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, sức mạnh của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; xây dựng lực lượng, trong đó lực lượng vũ trang là nòng cốt.

Chủ tịch nước đề nghị sau buổi tọa đàm, Tổ biên tập tổng hợp, chọn lọc để đưa vào bản dự thảo Đề án những vấn đề cốt lõi, đúng đắn đặt ra. Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân. đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. cùng những người có công trong cả nước tình cảm sâu sắc và lời thăm hỏi ân cần.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu tham dự tọa đàm đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP Hải Phòng. Tiếp đó, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Quân khu 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.