Bạc Liêu đẩy nhanh giải ngân, hỗ trợ vốn sản xuất cho các đối tượng chính sách

Khám phá
Rate this post


BNEWSNgân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo nhiều giải pháp rà soát nhu cầu vốn vay, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thiều – Trưởng Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo nhiều giải pháp rà soát nhu cầu vốn vay, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng. Sử dụng các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh cho các đối tượng chính sách, đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Cụ thể, ông Phạm Văn Thiều yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các xã, phường, thị trấn. xem lại chính sách. cho vay đảm bảo hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng và thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ và phát triển kinh tế – xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 11 / NQ-CP của Chính phủ.
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào các lĩnh vực Nhà nước có liên quan chủ động đôn đốc các địa phương giải ngân 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao trước ngày 30/6/2022.
Bạc Liêu cũng tích cực triển khai các chương trình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì việc làm và mở rộng diện tích theo quy định tại Nghị định 61, Nghị định 74 và các văn bản liên quan; cho vay cá nhân, hộ gia đình mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách nhà ở xã hội quy định tại Điều 16 Nghị định 100/2015 / NĐ-CP, Khoản 10 Điều 1 Nghị định 49/2021 / NĐ-CP và các văn bản có liên quan; cho sinh viên vay để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập; cho vay trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định 157/2007 / QĐ-TTg và các văn bản liên quan; cho vay các trường mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch … theo nhu cầu thực tế, đảm bảo đúng đối tượng.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các ngành, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để thực hiện chính sách tín dụng trên địa bàn. bàn.
Các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tích cực triển khai, chỉ đạo các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở, nhất là cấp xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, nội dung. nội dung ủy thác; phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, chất lượng hoạt động của mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn tạo tiền đề mở rộng tín dụng bền vững. Để phát huy hiệu quả và tiết kiệm nguồn vốn, các cấp chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã phải thể hiện trách nhiệm cao hơn, quyết liệt và quyết liệt hơn trong hoạt động đầu tư. và quản lý vốn …
Trong 2 năm trở lại đây, dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu nói chung và hoạt động tín dụng chính sách nói riêng.

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương, Ban Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. , Thực hiện tốt 16 chương trình tín dụng, cho 83.858 khách hàng vay với tổng số tiền trên 2.200 tỷ đồng, tổng dư nợ đạt 2.370 tỷ đồng với 88.414 khách hàng còn dư nợ. , dư nợ bình quân 26,8 triệu đồng / khách hàng, tăng 6,4 triệu đồng so với thời điểm 30/9/2018.
Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ sản xuất kinh doanh đến đảm bảo an sinh xã hội, cụ thể: đã giải ngân 1.186 tỷ đồng. đã giúp trên 43.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có vốn sản xuất kinh doanh, góp phần giảm gần 8.000 lượt hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 4,3% (cuối năm 2018) xuống còn 0,37. % cuối năm 2021; giảm 8.191 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 5,58% (cuối năm 2018) xuống còn 1,45% vào cuối năm 2021. Đồng thời, đã giải ngân được 330 tỷ đồng giải quyết việc làm và duy trì, mở rộng. giải quyết việc làm cho gần 11.000 lao động.
Mặt khác, tỉnh còn cho hơn 10.300 hộ dân các xã khó khăn vay vốn sản xuất kinh doanh trên 326 tỷ đồng; cho vay 256 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng trên 28.400 công trình nước sạch và nhà vệ sinh ở nông thôn; đã giúp trên 1.800 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải một phần chi phí sinh hoạt và học tập; cho 488 hộ nghèo vay hơn 12 tỷ đồng làm nhà ở theo Quyết định số 33/2015 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ … /.

Leave a Reply

Your email address will not be published.