Bà Rịa – Vũng Tàu: Yêu cầu các đơn vị chưa giải ngân tốt vốn đầu tư rút kinh nghiệm làm tốt

Khám phá
Rate this post

(TBTCO) – Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị có tiến độ giải ngân thấp tìm hiểu, tham khảo ý kiến. Cách làm của đơn vị có tiến độ giải ngân cao.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 8 năm 2022, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dự kiến ​​giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chiếm 39% tổng vốn đầu tư công. . kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh.

Quý III / 2022 sắp kết thúc, trong khi lượng vốn đầu tư cần giải ngân từ nay đến cuối năm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu còn rất nhiều.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Yêu cầu các đơn vị chưa giải ngân tốt vốn đầu tư rút kinh nghiệm làm tốt
Cán bộ Kho bạc Nhà nước đang kiểm soát, đối chiếu số liệu để giải ngân vốn đầu tư. Ảnh: AN

Vì vậy, bên cạnh những giải pháp tỉnh đã và đang triển khai, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tiếp tục yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao vai trò, trách nhiệm của người dân. . Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện các dự án, đặc biệt quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng – vốn luôn là nguyên nhân cơ bản khiến tiến độ giải ngân vốn chậm.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu các huyện, thành, thị tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn để đẩy nhanh tiến độ. sự thi công. Đối với các công trình còn vướng mặt bằng, chủ đầu tư phải tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan vận động người dân bàn giao mặt bằng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giải quyết khiếu nại.

Dự kiến ​​đến hết tháng 8/2022, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giải ngân vốn đầu tư công đạt 62,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 39% tổng kế hoạch vốn năm 2022 của tỉnh.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp giải quyết công việc, rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để chỉ đạo thực hiện đúng dự án. các quy định. Hạn chế việc chia nhỏ gói thầu, hoặc quá nhiều nhà thầu tham gia. Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần lựa chọn nhà thầu thi công lớn, có năng lực, kinh nghiệm để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, dự án sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trong những tháng còn lại của năm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng lộ trình thực hiện chi tiết đối với từng dự án, phân công cán bộ cụ thể theo dõi. Theo dõi, đôn đốc và quản lý tiến độ, đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Đặc biệt, với mục tiêu không để tình trạng trì trệ, đùn đẩy trách nhiệm trong giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã giao Sở Nội vụ tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công vụ để rà soát, đề xuất thay thế kịp thời. cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiên quyết xử lý các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng ra tối hậu thư, đến hết tháng 9/2022 đối với dự án nào chưa khởi công xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định. Để loại bỏ nó. Danh sách khởi nghiệp mới vào năm 2022.

Bên cạnh những giải pháp mà tỉnh tiếp tục đưa ra để thực hiện từ nay đến cuối năm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đặc biệt lưu ý những đơn vị chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. tham khảo các mô hình, cách làm hay của các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giải ngân và đạt tỷ lệ giải ngân cao để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án cũng được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi nghiệm thu khối lượng. Đối với các dự án bố trí vốn để thu hồi các khoản tạm ứng từ ngân sách nhà nước năm trước phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục hoàn trả ngân sách theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published.