Ảnh hưởng của quy mô nhóm – Tâm lý khám phá – Tâm lý khám phá

Khám phá Social Psychology
Rate this post

Khi nói đến giải quyết vấn đề, hai (hoặc nhiều) có thực sự tốt hơn một? Tự mình giải quyết vấn đề có cả điểm mạnh và điểm yếu, nhưng quy mô nhóm có ảnh hưởng gì đến quá trình? Chúng ta hãy xem xét một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề theo nhóm, bao gồm câu hỏi về quy mô nhóm ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả giải quyết vấn đề.

Khi giải quyết vấn đề, hai (hoặc nhiều) cái đầu có thực sự tốt hơn một cái? Tự mình giải quyết vấn đề có thể có điểm mạnh và điểm yếu riêng, nhưng quy mô nhóm có ảnh hưởng gì đến quá trình? Tìm hiểu thêm về một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề nhóm, bao gồm cả quy mô của nhóm có thể ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả giải quyết vấn đề.

Nguồn: Icons8

Tổng quan. Tổng quan

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội đã điều tra tác động của quy mô nhóm đối với việc giải quyết vấn đề.

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội đã xem xét tác động của quy mô nhóm đối với việc giải quyết vấn đề.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh khả năng giải quyết vấn đề của các nhóm nhỏ và các cá nhân làm việc độc lập.

Các nhà nghiên cứu đã so sánh hiệu suất giải quyết vấn đề của các nhóm nhỏ với hiệu suất của các cá nhân làm việc một mình.

Nguồn: NetClipart

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng một nhóm 3 người giải quyết vấn đề tốt hơn một cá nhân (mặc dù rất xuất sắc) làm việc độc lập.

Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng nhóm ba người giải quyết vấn đề tốt hơn thậm chí là những cá nhân giỏi nhất làm việc một mình.

Không kết quả này có ý nghĩa gì? Những kết quả này có thể khá hữu ích trong môi trường học thuật, nơi giải quyết vấn đề nhóm cũng là một công cụ học tập hiệu quả. Các nhóm trong khoa học, tổ chức y tế và tổ chức kinh doanh cũng sẽ tìm thấy lợi ích từ những chiến thuật này.

Ý nghĩa của những kết quả này là gì? Các phát hiện có thể hữu ích trong học thuật, nơi các nhóm giải quyết vấn đề có thể đóng vai trò như một công cụ học tập hiệu quả. Các nhóm và đội trong khoa học, chăm sóc sức khỏe và kinh doanh cũng có thể thấy những kỹ thuật này hữu ích.

Nhóm giải quyết vấn đề tốt hơn? Các Nhóm có Giải quyết Vấn đề Tốt hơn không?

Vậy cá nhân hay nhóm sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn? Theo một nghiên cứu, các nhóm từ 3 đến 5 người có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp tốt hơn so với một mình. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội cho thấy rằng nhóm ba người có thể xử lý tình huống khó xử tốt hơn bất kỳ cá nhân giỏi nhất nào.

Các cá nhân hay nhóm có giải quyết vấn đề tốt hơn không? Theo một nghiên cứu, các nhóm từ ba đến năm người hoạt động tốt hơn so với các cá nhân khi giải quyết các vấn đề phức tạp. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nhân cách và Tâm lý Xã hội cho thấy rằng các nhóm ba người có khả năng giải quyết các vấn đề khó khăn tốt hơn so với những cá nhân giỏi nhất làm việc một mình.

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào? Nghiên cứu được thực hiện như thế nào?

Các nhà nghiên cứu đã có 760 sinh viên tham gia tại Đại học Illinois tại Urbana-Champaign giải mã các mã chữ và số, với tư cách cá nhân hoặc thành viên của một nhóm. Nhóm nghiên cứu nhận thấy điều đáng ngạc nhiên là có rất ít nghiên cứu về tác động của quy mô nhóm đối với việc giải quyết vấn đề. Một số nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng các nhóm thực hiện tốt hơn các cá nhân đối với các vấn đề khó vừa phải. Nghiên cứu mới này đánh giá năng lực bằng cách so sánh số lần cố gắng giải quyết vấn đề cũng như tổng số lỗi được ghi nhận. Kết quả cho thấy nhóm 3, 4, 5 người thể hiện năng lực giải quyết vấn đề tốt hơn cá nhân.

Các nhà nghiên cứu đã có 760 sinh viên tham gia từ Đại học Illinois tại Urbana- Champaign giải các bài toán mã từ chữ cái sang số, làm việc riêng lẻ hoặc là một phần của nhóm. Nghiên cứu lưu ý rằng có một lượng nhỏ nghiên cứu đáng ngạc nhiên về ảnh hưởng của quy mô nhóm đối với việc giải quyết vấn đề. Nghiên cứu trước đó cho rằng các nhóm thực hiện tốt hơn các cá nhân đối với các vấn đề có độ khó trung bình. Nghiên cứu hiện tại đã đánh giá hiệu suất bằng cách so sánh số lần thử nghiệm cần thiết để giải quyết vấn đề cũng như số lỗi được thực hiện. Kết quả chứng minh rằng các nhóm có quy mô ba, bốn và năm hoạt động tốt hơn các cá nhân trong việc giải quyết vấn đề.

Trong một ấn phẩm được xuất bản bởi Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, trưởng nhóm nghiên cứu Patrick Laughlin cho rằng thành tích tốt của nhóm là do khả năng mọi người làm việc cùng nhau để tạo ra và lựa chọn các phản ứng chính. chính xác, từ chối các phản hồi sai và xử lý thông tin một cách hiệu quả. ”

Trong một thông cáo báo chí từ Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, trưởng nhóm nghiên cứu Patrick Laughlin cho rằng hiệu suất được cải thiện của các nhóm là do “khả năng mọi người làm việc cùng nhau để tạo ra và áp dụng các câu trả lời đúng, từ chối các câu trả lời sai và xử lý thông tin một cách hiệu quả.”

Nghiên cứu cũng cho rằng sự thành công của các nhóm nhỏ trong việc giải mã từ thành số là do “các thành viên trong nhóm đã kết hợp khả năng và nguồn lực của họ để mang lại hiệu suất tốt hơn cho cả nhóm. ”

Nghiên cứu cũng cho rằng sự thành công của các nhóm nhỏ trong các nhiệm vụ từ chữ cái đến số là do “các thành viên trong nhóm kết hợp khả năng và nguồn lực của họ để thực hiện tốt hơn so với mức tốt nhất của một số lượng cá nhân tương đương trong nhiệm vụ nhóm bổ sung có trí tuệ cao”.

Nguồn: Bitrix24

Mặc dù các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nhóm hai người sẽ làm tốt hơn các cá nhân có trình độ bình đẳng như nhau, nhưng kết quả cho thấy nhóm hai người hoạt động tốt như các cá nhân. Con người độc lập. Ngoài ra, mặc dù các nhóm 3, 4 và 5 làm tốt hơn đáng kể so với các cá nhân “tốt nhất” và nhóm 2, các nhóm 3 không có sự khác biệt đáng kể về hiệu suất. dung tích. Do đó, kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng “nhóm 3 người là điều kiện cần và đủ để nhóm làm việc tốt hơn những cá nhân“ tốt nhất ”làm việc độc lập”.

Trong khi các nhà nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng nhóm hai người sẽ làm việc tốt hơn một số lượng cá nhân tương đương, kết quả của cuộc nghiên cứu đã thực sự chứng minh rằng nhóm hai người có hiệu suất tương đương với các cá nhân làm việc một mình. Ngoài ra, trong khi các nhóm ba, bốn và năm người hoạt động tốt hơn đáng kể so với số lượng tương đương của nhóm “cá nhân tốt nhất” và nhóm hai người, ba nhóm này không khác biệt nhau về hiệu suất. Do đó, kết quả của nghiên cứu này cho thấy “ba thành viên nhóm là cần thiết và đủ để các nhóm hoạt động tốt hơn so với mức tốt nhất của một số lượng cá nhân độc lập tương đương.”

Bài học kinh nghiệm từ nghiên cứu. Hàm ý của nghiên cứu

Nhiều điều có thể học được từ nghiên cứu này có thể được áp dụng trong các lĩnh vực như học thuật, khoa học, y học và kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhóm 3 người giải quyết các vấn đề khó trung bình hiệu quả và chính xác hơn, một quá trình đòi hỏi sử dụng cả những hiểu biết logic, lời nói và định tính. Các tác giả của nghiên cứu này cho rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác định xem liệu các nhóm ba người có hiệu quả hơn trong việc giải quyết các dạng vấn đề khác hay không và liệu việc giải quyết vấn đề hiệu quả trong nhóm có được chuyển thành hiệu suất giải quyết vấn đề riêng lẻ hay không.

Nghiên cứu này có một số ý nghĩa trong học thuật, khoa học, y học và kinh doanh. Kết quả chỉ ra rằng nhóm ba người hiệu quả hơn và chính xác hơn trong việc giải quyết các vấn đề khó vừa phải đòi hỏi sử dụng logic, lời nói và sự hiểu biết định tính. Các tác giả của nghiên cứu hiện tại cho rằng cần phải nghiên cứu thêm để xác định xem các nhóm ba người có hiệu quả hơn trong việc giải quyết các dạng vấn đề khác hay không và liệu việc giải quyết vấn đề hiệu quả trong một nhóm sau đó chuyển sang giải quyết vấn đề cá nhân.

Nghiên cứu này có thể có những ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực như giáo dục, quân sự và kinh doanh.

Nghiên cứu này có thể có nhiều ý nghĩa trong các lĩnh vực như giáo dục, quân sự và kinh doanh.

Các nhà giáo dục và người sử dụng lao động có thể chia mọi người thành các nhóm nhỏ, điều này có thể giúp giải quyết vấn đề tốt hơn thay vì để họ làm việc một mình.

Các nhà giáo dục và người sử dụng lao động có thể nhận thấy rằng việc đưa mọi người vào các nhóm nhỏ có thể dẫn đến kết quả giải quyết vấn đề tốt hơn là để mọi người làm việc một mình.

Sự kết luận. Những suy nghĩ cuối cùng.

Nghiên cứu cho thấy rằng các nhóm nhỏ thực sự có thể giải quyết vấn đề tốt hơn trong một số tình huống. Mặc dù làm việc theo nhóm thường bị mang tiếng xấu, nhưng có những tình huống và vấn đề có thể được giải quyết tốt nhờ sự đóng góp của nhiều người. Nếu bạn có vấn đề cần giải quyết, hãy cân nhắc việc tập hợp mọi người lại và làm việc theo nhóm, điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Lợi thế của làm việc nhóm thường đến từ sự chia sẻ ý tưởng và khả năng đúc kết kinh nghiệm và chuyên môn từ nhiều cá nhân khác nhau.

Nghiên cứu cho thấy rằng các nhóm nhỏ thực sự có thể giải quyết vấn đề tốt hơn trong một số tình huống. Trong khi “làm việc nhóm” thường mang tiếng xấu, có những tình huống và vấn đề thực sự có thể được hưởng lợi từ ý kiến ​​đóng góp của những người khác. Nếu bạn có một vấn đề cần giải quyết, hãy xem xét việc thu hút người khác và làm việc theo nhóm có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả. Lợi thế của việc làm việc nhóm thường xuất phát từ những ý tưởng được chia sẻ và có thể rút ra kinh nghiệm và kiến ​​thức chuyên môn của nhiều cá nhân.

Nguồn: Blog ProofHub

Tham khảo. Nguồn bài viết

Hiệp hội tâm lý Mỹ. Các Nhóm Hoạt động Tốt hơn Những Cá nhân Xuất sắc nhất trong Việc Giải quyết Các Vấn đề Phức tạp, Thông cáo Báo chí của APA; Năm 2006.

Laughlin PR, Hatch EC, Silver JS, Boh L. Các nhóm hoạt động tốt hơn những cá nhân giỏi nhất trong các bài toán về chữ cái thành số: ảnh hưởng của quy mô nhóm. J Pers Soc Psychol. 2006; 90 (4): 644-651. doi: 10.1037 / 0022-3514.90.4.644

Nguồn: https://www.verywellmind.com/effects-of-group-size-on-problem-solving-2795678

Như Trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.