Agribank khẳng định vai trò chủ đạo trong đầu tư Tam Nông

Khám phá
Rate this post

Agribank với sứ mệnh đồng hành và gắn bó với lĩnh vực “Tam nông”

Một trong những yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết 19 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó nhấn mạnh tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ tín dụng cho các hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình nông thôn phát triển sản xuất kinh doanh …

Tại Nghị quyết 29, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Agribank, Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc cấp tín dụng cho các hộ sản xuất nông nghiệp, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách. ; ngăn chặn và xử lý nghiêm minh nạn tín dụng đen.

Agribank khang dinh vai tro chu luc dau tu tam nong hinh 1

Nhìn lại chặng đường hơn 34 năm hình thành và phát triển, Agribank đóng góp vào vai trò chủ lực trên thị trường vốn, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn và nông dân khi ngân hàng luôn duy trì tỷ trọng đầu tư. “Ba nông thôn” chiếm gần 70% tổng dư nợ nền kinh tế, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn Việt Nam với ý nghĩa kinh tế, chính trị, xã hội sâu sắc.

Nhờ nguồn vốn của Agribank, nông nghiệp, nông thôn khởi sắc nhờ phá thế độc canh, tái cơ cấu và nông dân – “bạn đồng hành” Doanh nghiệp Agribank ngày càng phát triển đi lên, biết vươn lên thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình.

Với sứ mệnh phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank luôn tiên phong và là ngân hàng chủ lực trong việc triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách và 02 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông nghiệp. làng mới và giảm nghèo bền vững.

Hiện Agribank cung cấp trên 200 sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tiện ích, góp phần tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng. ở khu vực nông nghiệp và nông thôn. Trải qua 34 năm xây dựng và phát triển, Agribank luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cả về quy mô, cơ cấu, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Tính đến tháng 6/2022, tổng nguồn vốn huy động của Agribank đạt hơn 1,62 triệu tỷ đồng, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt hơn 1,39 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 896 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 70% tổng dư nợ. Với nền tảng tài chính vững chắc, ngân hàng luôn đồng hành cùng bà con nông dân trên cả nước, đảm bảo đủ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh việc cung ứng đủ vốn, với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng giai đoạn phát triển cụ thể, Agribank còn giúp người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn tài chính. cần thiết, nâng cao đời sống và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực đẩy lùi tín dụng đen.

Agribank khang dinh vai tro chu luc dau tu tam nong hinh 2

Với vai trò trung gian tín dụng, Agribank đã góp phần giải quyết vấn đề việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, góp phần tích cực vào những thành tựu mang tính bước ngoặt. của Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 khi hoàn thành các mục tiêu của Chương trình sớm hơn 18 tháng so với Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được Quốc hội đề ra và giao.

Đây là cơ sở để Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia quyết định tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 ngay trong năm 2019 và tiếp tục đầu tư. nó. Chương trình giai đoạn 2021-2025. Với những thành tích nổi bật trong gần 14 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là động lực to lớn để Agribank tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển. “Ba nông thôn”.

Thành công lớn nhất của chương trình này là đã thay đổi được tư duy, cách nghĩ, cách làm của nông dân từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, góp phần phát triển bền vững. phát triển kinh tế địa phương và thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đây là minh chứng rõ nét cho những đóng góp quan trọng của Agribank trong thành quả hơn 34 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn với vai trò là chuỗi cung ứng. nguồn tín dụng phát triển sản xuất nông nghiệp ở nông thôn.

Tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường tài chính nông thôn

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh trong thời kỳ đại dịch, nhưng trong những năm qua, Agribank tiếp tục khẳng định được vai trò của mình. “huyết thống” trong giai đoạn phát triển “Ba nông thôn” cùng nền kinh tế đất nước, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, có vai trò chủ đạo trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Toàn hệ thống Agribank đồng lòng cùng Đảng bộ, Chính phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết liệt thực hiện thắng lợi. “mục tiêu kép”bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, góp phần đưa đất nước thích ứng an toàn, hiệu quả trong tình trạng khẩn cấp. “Bình thường mới”.

Agribank khang dinh vai tro chu luc dau tu tam nong hinh 3

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, ngay từ đầu năm, Agribank đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi COVID-19 và nhiều chương trình giảm lãi, phí giúp khách hàng khôi phục hoạt động. hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đòn bẩy cho tăng trưởng kinh tế.

Qua đó khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, đầu tàu trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Lãnh đạo Agribank cho biết, hai năm qua, toàn ngành ngân hàng, trong đó có Agribank đã nỗ lực hết mình để tiết giảm chi phí, kiểm soát chất lượng tín dụng, hỗ trợ khách hàng tháo gỡ khó khăn. Đại dịch covid-19.

Thực hiện Nghị quyết 63 / NQ-CP của Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng thương mại đã thống nhất giảm lãi suất cho vay với tổng số lãi được giảm cộng dồn từ ngày 15/7/2021 đến ngày 31/12/2021 của 16 ngân hàng. . hàng hóa khoảng 21.244 tỷ đồng, đạt 105,13% so với cam kết. Trong đó, Agribank là ngân hàng đi đầu trong việc giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng, với tổng lợi nhuận giảm được là 5.512 tỷ đồng; tổng giá trị nợ giảm lãi gần 1,4 triệu tỷ đồng cho gần 3,5 triệu khách hàng.

Đến nay, có thể khẳng định Agribank là một trong những ngân hàng hỗ trợ lãi suất và phí nhiều nhất, tích cực đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn. Bên cạnh việc giảm mạnh lãi suất, Agribank thực hiện nghiêm túc cơ cấu, miễn, giảm lãi suất cho khách hàng theo quy định tại Thông tư 01 và các Thông tư sửa đổi, bổ sung của NHNN.

Lũy kế đến 31/5/2022, dư nợ tại Agribank bị ảnh hưởng bởi COVID-19 là 259,213 tỷ đồng. Agribank đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 44.990 khách hàng với dư nợ 171.054 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho 2.625 khách hàng với dư nợ 12.806 tỷ đồng …

Agribank khang dinh vai tro chu luc dau tu tam nong hinh 4

Trước những chặng đường mới của nền nông nghiệp nói riêng và kinh tế đất nước nói chung, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng lãnh đạo Agribank khẳng định, ngân hàng luôn kiên định với mục tiêu phát triển Tam nông, không ngừng nỗ lực. chung tay cùng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong sự nghiệp chăm lo đời sống nhân dân, nhất là nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta trong thời kỳ mới.

Trong chiến lược phát triển của mình, các mục tiêu lớn luôn được Agribank ưu tiên là: Tiên phong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên thị trường tài chính nông thôn, luôn là người bạn đồng hành trung thành, tin cậy của nông dân, nông thôn.

Không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động, hệ thống Agribank đặc biệt vươn tới các vùng sâu, vùng xa, vùng nông nghiệp, nông thôn của cả nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn và sử dụng các dịch vụ ngân hàng. hàng của người dân khắp mọi miền đất nước …

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank thường xuyên theo dõi tình hình, diễn biến của dịch bệnh, thiên tai, tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. COVID-19, thiên tai, thiệt hại bất khả kháng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp …

Bên cạnh đó, Agribank sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. -19 và doanh nghiệp có hệ thống quản trị tốt, có khả năng sản xuất kinh doanh tốt; Luôn chủ động, thường xuyên rà soát để có giải pháp phù hợp với từng đối tượng khách hàng tại mọi thời điểm.

Đình chỉ thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.