7 đơn vị trực thuộc Sở Y tế An Giang chi hơn nửa tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch

Khám phá
Rate this post

Ngày 29/7, theo nguồn tin của Báo Giao thông, Sở Tài chính tỉnh An Giang vừa yêu cầu Sở Y tế tỉnh An Giang rà soát, kiểm tra, đối chiếu việc cấp kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị làm nhiệm vụ. . của Sở Y tế.

7 đơn vị thuộc Sở Y tế An Giang chi hơn nửa tỷ đồng kinh phí phòng chống dịch 1

Sở Tài chính kiến ​​nghị Sở Y tế rà soát, cấp tài khoản và yêu cầu các đơn vị trực thuộc nộp lại ngân sách Nhà nước theo quy định đối với số kinh phí chi sai, không đúng quy định về kinh phí phòng, chống dịch Covid-19. . 19.

Theo đó, qua kiểm tra, đối chiếu một số hồ sơ thanh toán chi phí phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021 của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, phát hiện 7 đơn vị thanh toán sai, chi không đúng quy định. đúng chế độ, định mức theo quy định và chưa đủ thủ tục để thanh toán số tiền hơn 586 triệu đồng.

Trong đó, Trung tâm Y tế huyện Châu Phú đã chi trả chế độ cho các đối tượng nhưng không có quyết định phân công nhiệm vụ, thanh toán nhu yếu phẩm cho người bệnh trùng khớp với chứng từ lưu chi phí điều trị. và chi tiền mặt với số tiền hơn 575 triệu đồng.

Từ đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Y tế rà soát, xuất toán và yêu cầu các đơn vị hoàn trả ngân sách nhà nước theo quy định.

Về kinh phí mua sắm, Sở Tài chính cũng đề xuất Sở Y tế, căn cứ nội dung phân bổ và nguồn kinh phí còn lại của đơn vị.

Chịu trách nhiệm kiểm tra việc mua sắm hàng hóa y tế phục vụ công tác phòng chống dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết định mua sắm của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền đảm bảo theo quy định.

Đồng thời, căn cứ quy định hướng dẫn việc mua sắm của các đơn vị y tế thuộc Sở Y tế, đề nghị Sở Y tế tổng hợp quá trình mua sắm đối với từng gói thầu.

Bao gồm quy mô gói thầu, khối lượng, chủng loại hàng hóa, nguồn kinh phí thực hiện, hình thức lựa chọn nhà thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu, tình hình thanh toán và sử dụng hàng hóa sau mua sắm của các nhà thầu. các đơn vị y tế trực thuộc.

Theo đó, gửi Sở Tài chính để làm cơ sở đối chiếu với các quy định pháp luật về đấu thầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.