7 điểm mới của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Khám phá
Rate this post

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên Trang thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến ​​các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chính quyền.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 10 tháng 10). Năm 2023). (Hình minh họa: Ha Vu).

Sau hơn 8 năm thi hành, Luật Đất đai năm 2013 đã đạt được những kết quả quan trọng, tuy nhiên cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới là cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất đai để phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, bố cục của dự thảo Luật được sắp xếp như Luật Đất đai hiện hành, bổ sung thêm hai chương. Trong đó bổ sung một chương về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành hai chương.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều; sửa đổi, bổ sung 153 điều; bổ sung 36 điều mới và bãi bỏ 8 điều.

Nội dung cơ bản của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ / TW của Ban Chấp hành Trung ương, giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn và xu thế phát triển với nhiều điểm đổi mới.

Thứ nhất, dự án luật hoàn thiện đồng bộ các quy định để xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đồng bộ ở 3 cấp, gắn với quy hoạch đô thị, xây dựng và hạ tầng.

Đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp các tiêu chí loại đất gắn với không gian, phân vùng sử dụng đất theo 3 khu vực, hệ sinh thái tự nhiên, thể hiện thông tin đến từng thửa đất.

Thứ hai là công khai, minh bạch và bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất. Việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất.

Luật cũng quy định tiêu chí cụ thể đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và không thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu.

Thứ ba là phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, đồng thời thiết lập cơ chế quản lý tập trung thống nhất thông qua các quy định về hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất để quản lý mọi biến động của từng khu đất.

Cơ chế kiểm soát việc thực hiện phân cấp như thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu cập nhật những thay đổi trong quản lý của địa phương lên Trung ương, cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật tại mỗi cấp độ.

Thứ tư, tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong công tác thu hồi đất thông qua các quy định cụ thể về thẩm quyền, điều kiện, tiêu chí thu hồi đất. Chỉ được thu hồi đất sau khi hoàn thành việc bố trí tái định cư, trừ trường hợp tái định cư tại chỗ.

Để xử lý dự án chậm triển khai do chậm bàn giao mặt bằng, Dự thảo Luật quy định thẩm quyền tách dự án đầu tư cho cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư; đồng thời giao trách nhiệm cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Thứ năm, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hoàn thiện các quy định về giá đất theo nguyên tắc thị trường bảo đảm công khai, minh bạch, chịu sự giám sát của HĐND; chính sách tài chính, ngân sách, thuế để điều tiết thu nhập từ tiền thuê đất tăng thêm do người sử dụng đất đầu tư, giải quyết tình trạng đầu cơ, chậm sử dụng đất, bỏ hoang hóa.

Thứ sáu, tiếp tục hoàn thiện các quyền, nhất là quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; mở rộng hạn mức, đối tượng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để thúc đẩy thương mại hóa quyền sử dụng đất, vốn hóa thị trường, phát huy tài nguyên đất.

Thứ bảy, Dự thảo Luật hoàn thiện các quy định về chế độ sử dụng đất đa mục đích là đất nông nghiệp kết hợp thương mại, dịch vụ; đất quốc phòng, an ninh kết hợp lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đất tôn giáo kết hợp với mục đích khác; đất có mặt nước sử dụng đa mục đích … Hoàn thiện cơ chế để Tổ chức phát triển quỹ đất tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất …

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022) và kỳ họp thứ 5 (tháng 5 năm 2023), thông qua tại kỳ họp thứ 6 (ngày 10 tháng 10). Năm 2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published.